Přeskočit na obsah

Definice telemedicíny je v legislativním procesu

Zařazení distančních zdravotních služeb oficiálně do legislativy bychom se mohli dočkat v roce 2023. Zaznělo to na vědecké konferenci Digitální telemedicína (nejen) pro pacienty, která se konala na konci listopadu na půdě Akademie věd ČR a kterou organizovala 1. lékařská fakulta UK ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). „Podle aktuálního harmonogramu očekávám projednání vládou na přelomu února a března roku 2023, bezprostředně potom doputuje návrh do parlamentu. Příští rok bude rokem projednávání návrhu v obou komorách parlamentu. Mám za to, že 1. 1. 2024 je realistický termín nabytí účinnosti,“ odhadl náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar.

Návrh, který připravilo ministerstvo zdravotnictví, by do zákona o zdravotních službách vložil paragraf, podle kterého je možné poskytovat zdravotní služby na dálku za použití komunikačních a informačních technologií za podmínek stanovených zákonem, s tím, že technické požadavky na kvalitu a bezpečnost komunikace stanoví prováděcí právní předpis. Umožňuje se poskytovat zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení, a to jednak když není nutné bezprostřední zapojení pacienta, třeba když lékař na dálku hodnotí snímky, nebo pokud jde o přenos dat od pacienta a jejich vyhodnocování.

Odborníci na konferenci ocenili, že se jedná o návrh jednoduchý, který nezabíhá do takových detailů, aby zakonzervoval úpravu této dynamické oblasti, a zároveň plně legalizuje už dnes poskytované služby distanční medicíny. Ocenil to Cyril Mucha ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, advokátka se zaměřením na zdravotnictví a digitalizaci Barbora Dubanská i Jakub Pětioký, prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky Artak.

Dosud není podle zákona možné poskytovat zdravotní službu mimo zdravotnické zařízení. Ministerský návrh aktuálně míří do vnějšího připomínkového řízení. Ve vnitřním připomínkovém řízení nedošlo k úplné shodě, přiznal Policar.

Kromě legislativy by pro další rozvoj distanční péče měly zásadní přínos odborné doporučené postupy nebo propedeutika, zaznělo také na konferenci.

Vědecký tým z 1. LF UK, který je součástí Národního institutu SYRI, bude vytvářet podklady pro tvorbu strategie rozvoje telemedicíny v ČR.

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…