Přeskočit na obsah

Dostavba hradeckého kampusu zahájena

AKTUALITY-21439-version1-dovnitr_7
Foto cuni.cz

V sousedství Fakultní nemocnice v Hradci Králové staví Univerzita Karlova nový kampus. Zástupci Univerzity Karlovy, vlády ČR, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a další významní hosté na slavnostním ceremoniálu poklepali základní kámen druhé etapy stavby Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy (MEPHARED 2). Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027.

Kampus má zajistit podmínky pro rozvoj zdravotnických oborů a kvalitní výchovu farmaceutů, lékařů, zdravotních sester a specialistů na laboratorní diagnostiku. Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy mají historicky nevýhodu v tom, že jejich výuková a vědecká pracoviště jsou dosud rozptýlena v několika budovách po celém Hradci Králové. V roce 2005 proto došlo k otevření Výukového centra Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové a následně v roce 2015 k výstavbě první budovy zamýšleného kampusu s názvem MEPHARED 1.

„Nové prostory umožní další rozvoj špičkového biomedicínského výzkumu v těsné kooperaci obou fakult, navýšení počtu studentů všech stupňů vysokoškolského vzdělání a v neposlední řadě také provázání stávajících i nových studijních programů mezi oběma fakultami,“ řekl doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

„Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové, společný vysokoškolský kampus Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty, pomáhá řešit nárůst požadavků k zajištění kvalitní moderní výuky, vědy a výzkumu obou institucí,“ uvedl prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Exterior_aerialStavební náklady centrální budovy činí necelých 900 mil. Kč včetně DPH, stavební náklady budovy fakult dosáhnou hodnoty 5,2 mld. Kč včetně DPH. Dále bude pořízeno vybavení v hodnotě cca 1 mld. Kč včetně DPH. Část bude financována z dotačního programu ministerstva školství, část se uchází o finance z evropského Národního plánu obnovy. Univerzita Karlova a její hradecké fakulty se budou podílet na financování zhruba dvěma miliardami korun.

Sdílejte článek

Doporučené