Přeskočit na obsah

Elektronická výstraha snižuje nadměrnou preskripci antiastmatik

Podle výzkumu, jehož výsledky jsou prezentovány v rámci virtuálního mezinárodního kongresu Evropské respirační společnosti (European Respiratory Society International Congress: 7. - 9. září 2020), může automatické elektronické varování na obrazovkách počítačů praktických lékařů pomoci zabránit nadměrnému předepisování protiastmatických léků s krátkodobým účinkem.

Varování se objeví, když lékaři otevřou lékařský záznam pacienta, kterému byly během tří měsíců vydány tři předpisy na krátkodobě působící odlehčovací inhalátory, jako je salbutamol. Varování zároveň navrhuje, aby u pacienta byla provedena kontrola, vyhodnoceny příznaky a tím se zlepšila kontrola onemocnění. Krátkodobě působící beta2-agonisté (SABA), obvykle označované jako modré inhalátory, sice umožňují krátkodobé zmírnění symptomů astmatu rozšířením dýchacích cest, avšak neřeší základní zánětlivou příčinu.

„Nadměrné používání těchto inhalátorů, jako je salbutamol, je indikátorem špatně kontrolovaného astmatického onemocnění a rizikovým faktorem astmatických záchvatů. Rovněž se podílí na úmrtích souvisejících s astmatem. I přesto, navzdory národním a mezinárodním astmatickým pokynům, nadměrné předepisování krátkodobě působících beta2-agonistů přetrvává,“ uvedla dr. Shauna McKibbenová, čestná vědecká pracovnice Ústavu populačního zdravotnictví Queen Mary University v Londýně (QMUL) a specialista na astma a alergii na Imperial College Healthcare NHS Trust, Londýn, který výzkum vedl. Cílem tohoto bádání bylo identifikovat a soustředit se na nadměrné předepisování SABA pomocí elektronické výstrahy v počítačových systémech praktických lékařů k identifikaci rizikových pacientů, ke změně chování předepisování a ke zlepšení léčby astmatu.

Studie s 18 244 pacienty s astmatem ze 132 ordinací praktických lékařů v severovýchodním Londýně zjistila šesti procentní snížení nadměrného předepisování SABA inhalátorů do 12měsíců po zmíněném upozornění, které se poprvé objevilo v záznamech pacientů. Kromě toho, tři měsíce po varování, se počet kontrol astmatiků zvýšil o 12 procent, do šesti měsíců po upozornění pokleslo opakované předepisování SABA o pět procent a exacerbace astmatu vyžadující léčbu perorálními steroidy se snížily o osm procent.

Upozornění na nadměrnou preskripci SABA bylo zavedeno v roce 2015 v počítačových systémech praktických lékařů, kteří využívali klinický software EMIS. V době výzkumu byl EMIS používán téměř všemi praktiky severovýchodního Londýna a 56 procenty všech praktických lékařů v Anglii. Podle dr. McKibbenové je byť malé, ale klinicky významné, snížení v preskripci SABA do 12 měsíců po upozornění nejdůležitějším zjištěním. Spolu s dalšími výsledky to naznačuje, že výstraha podnítí přezkum pacientů, kteří mohou mít špatnou kontrolu onemocnění. Každý následný přezkum astmatu usnadňuje hodnocení použití SABA a je důležitou příležitostí ke zlepšení léčby.

Zároveň dr. McKibbenová zjišťovala u vzorku praktických lékařů, recepčních a zdravotních sester, jak toto upozornění v obecné praxi vnímají. Jak zjistila, obecně je vnímáno jako katalyzátor kontroly astmatu, avšak provedení včasného přezkumu stavu nemocného je náročné a reakce na varování závisí na zdrojích místní praxe a klinických prioritách. Omezení výzkumu spočívalo také v tom, že výstraha předpokládala, že na jeden předpis byl vydán pouze jeden inhalátor SABA, avšak v praxi bývají často vydávány dva, a proto nadměrné předepisování SABA a následné snížení po varování mohlo být podceněno. „Nadměrné používání SABA je pouze jedním z indikátorů špatné kontroly astmatu, ale rizika nejsou pacientům dobře známa a zdravotničtí pracovníci je často přehlížejí. Pro zlepšení kontroly astmatu a snížení počtu hospitalizací je nezbytný další výzkum a důkladné hodnocení nástrojů na podporu personálu pečujícího o pacienty s astmatem v primární péči,“ dodala lékařka.

Výsledky studie se nyní používají jako podpora a informace tříleté iniciativy Real-Health Respiratory Initiative. Tento program poskytuje praktickým lékařům používajícím EMIS nástroje pro podporu identifikace pacientů s vysoce rizikovým astmatem, což zahrnuje elektronickou výstrahu při nadměrném předepisování SABA a nástroje pro předepisování antiastmatik k identifikaci pacientů se špatnou kontrolou onemocnění, kteří mohou být ohroženi hospitalizací.

„Tato studie ukazuje, jak relativně jednoduchý zásah - elektronické varování objevující se na počítačích praktických lékařů, když otevírají pacientovy záznamy - může podnítit revizi léků na astma a vést ke snížení nadměrného předepisování krátkodobě působících léků k úlevě astmatu a lepší kontrole tohoto onemocnění. Nicméně skutečnost, že praktičtí lékaři se často potýkali s včasným přezkumem astmatu ještě v období před COVID-19 naznačuje, že je v primární péči třeba poskytnout, zejména pak v období pandemie COVID-19, mnohem více zdrojů,“ komentovala výsledky studie Daiana Stolz, předsedkyně pro vzdělávání ERS a profesorka respirační medicíny univerzitní nemocnice Basilej ve Švýcarsku.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené