Přeskočit na obsah

Elektronické recepty má zprovoznit Aquasoft. Bez výběrového řízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv potvrdil, že na zprovoznění centrálního úložiště elektronických receptů spolupracuje s firmou Aquasoft. Tato společnost získává od lékového úřadu zakázky již od roku 2009. Ve firmě Aquasoft působil až donedávna Miroslav Petrík, přítel někdejší náměstkyně ministerstva zdravotnictví Markéty Hellerové.

„Společnost Aquasoft poskytuje pro SÚKL služby spočívající v provedení nutných úprav aplikačního software pro centrální úložiště elektronických receptů (CÚeR) a souvisejících rozhraní, který byl vytvořen na základě smlouvy uzavřené v roce 2009 mezi SÚKL a touto společností,“ potvrdila pro Medical Tribune mluvčí SÚKL Lucie Šustková a dodala: „Ostatní aplikace SÚKL řeší jiným způsobem – buď vlastními zaměstnanci, nebo novými externími dodavateli, ale vždy s důrazem na to, aby nevznikla obdobná závislost jako na společnosti Tronevia.“

Kvůli sporům s firmou TRONEVIA a. s. přestaly koncem loňského roku fungovat například elektronické recepty a další aplikace. Problém zajištění IT na lékovém ústavu byl natolik závažný, že ho řešili v lednu také poslanci zdravotního výboru. Ministr zdravotnictví měl poslancům vysvětlit, jak konkrétně bude SÚKL tento problém řešit a kdo nese zodpovědnost za současný stav.

Předseda výboru prof. Rostislav Vyzula však uvedl, že žádná konkrétní vysvětlení ministr ani SÚKL poslancům zatím nepředložili. „Nevím o tom, že by další provoz měla zajišťovat firma Aquasoft. Nic o tom nevím, je to značně frustrující. Pokud tomu tak je, budu požadovat, aby došlo k výběrovému řízení,“ uvedl minulý týden pro MT prof. Vyzula. Proč tedy lékový ústav dává zakázku právě této firmě? „SÚKL spolupracuje se společností Aquasoft na základě uzavřené smlouvy na zajištění úpravy CÚeR. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky zadané v podlimitním zadávacím řízení. Firma Aquasoft má přitom k dispozici zdrojové kódy z roku 2009 a v rámci smluvního vztahu bude postoupen výkon majetkových práv na SÚKL,“ odpovídá tiskové oddělení lékového ústavu.

Odborníci na IT ve zdravotnictví poukazují na to, že spolupráce SÚKL s firmou Aquasoft není dobrou zprávou: „Lze předpokládat, že ePreskripce nyní začne tam, kde byla v roce 2009, bez opakovacího receptu a dalších funkcionalit a podobně. Je otázkou, zda to, na čem léta pracovala firma Tronevia, nyní SÚKL nehodí do koše a nebude platit firmě Aquasoft další zbytečné peníze,“ poznamenává IT odborník, který raději nechce zveřejňovat své jméno.

SÚKL podle slov své mluvčí přiznává, že původní CÚeR teprve bude rozšířeno o nové funkcionality. „Vzhledem k časovým možnostem bude systém rozvíjen ve dvou etapách,“ odpovídá mluvčí SÚKL. „Aquasoft má zdrojové kódy z roku 2009, tak se SÚKL s firmou domluví v rámci podlimitního řízení, žádná jiná firma nemá šanci se o zakázku ucházet. A protože v těch zdrojových kódech ještě není třeba opakovací recept, všechny další funkce, které vznikly v průběhu doby, Aquasoft nejdříve dodělá. Otázka je kdy a za jakou cenu,“ poznamenává zdroj.

 

Jak dopadne spor s firmou TRONEVIA a. s.?

Další otázkou je, jak dopadne současný spor mezi SÚKL a firmou TRONEVIA a. s., na které byl lékový úřad až do loňského listopadu závislý. Poslanci zdravotního výboru se mimo jiné obávají toho, aby se kauza Tronevia nevyvíjela jako Diag Human.

Společnost Tronevia se totiž s lékovým ústavem soudí o autorství zdrojových kódů. „Ve snaze chránit svá autorská práva a citlivá data před ohrožením a v zájmu ochrany práv a dobrého jména společnosti uplatnila společnost Tronevia svá práva soudní cestou. Oběma jejím návrhům na předběžné opatření přitom bylo obecnými soudy vyhověno, a to dvěma různými soudci,“ uvedl spolumajitel firmy Miloš Klápště v tiskovém prohlášení.

Ředitel SÚKL nevyloučil, že spor s firmou Tronevia může stát daňové poplatníky další peníze. Firma Tronevia totiž může ještě na SÚKL požadovat tzv. dohodu o narovnání a toto plnění za uplynulé roky může činit desítky milionů korun. Nehrozí tedy, že by SÚKL musel ještě doplácet firmě za tuto dohodu? „Z dostupných dokumentů to nejsem schopný posoudit,“ odpověděl pro MT ředitel Blahuta.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené