Přeskočit na obsah

Elektronický transfuzní deník vrací sestry k lůžku

Slovenská Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce zavádí nový bezpečnější proces podávání transfuzních léků.Většina pracovišť nemocnice v Michalovcích se před několika lety přestěhovala do zcela nové budovy, kde jsou jednotlivá oddělení spojena do klastrů příbuzných oborů s plovoucími lůžky. S tím souvisí i zavedení nových medicínských a ošetřovatelských procesů. Součástí změn bylo zavedení nového informačního systému. Novou budovu prezentuje majitel michalovecké nemocnice Svet zdravia jako nemocnici nové generace. „Jednou z hlavních devíz, které máme v nemocnici, je nový informační systém. Otevřením nové nemocnice se tento informační systém nezakonzervoval, ale neustále reaguje na naše potřeby a je otevřený,“ uvedla PhDr. Martina Lásková, MPH. „Když se fungování nové nemocnice trochu usadilo a když jsme se rozhodli podstoupit akreditaci kvality, vyhodnotili jsme podávání transfuzních přípravků jako jeden z rizikových procesů, který by bylo vhodné vylepšit,“ říká Lásková. Ve stejné době proběhla slovenskými médii kauza, kdy v košické univerzitní nemocnici zemřel 51letý pacient poté, co mu měla být podána jiná krevní transfuze. To sice nebylo podle Láskové důvodem pro změnu procesu podávání transfuzních přípravků, ale zároveň to pomohlo prosadit změny mezi personálem. Argument, že je správná doba udělat opatření, aby se nestala podobná záměna, byl srozumitelný. V novém systému se při podávání transfuzních přípravků nevyplňují žádné papírové formuláře ručně, všechny jsou elektronicky. „Eliminovali jsme rozesílání kopií papírů, které se neustále ztrácely a opožďovaly,“ uvádí Lásková. „Máme dokonalou časovou stopu transfuzního přípravku od procesu jeho vydání z oddělení HTO až po jeho podání, a to podle nás přispívá k bezpečnosti pacienta. Vše zaznamenáváme elektronicky. Podpořeno je to elektronickou identifikací pacienta i zdravotnického pracovníka,“ dodala Lásková.

Pacienti mají identifikační náramky s 2D kódy. Načtením kódu čtečkou se zobrazí identifikace pacienta. Podobně jsou zdravotničtí pracovníci identifikováni kartami se 2D kódy. Z nich se do dokumentace zaznamenává, kdo výkon provedl.

Objednání transfuzního přípravku na oddělení probíhá elektronicky. Také při podání se využívají digitální technologie. Údaje o aktuálním zdravotním stavu pacienta se do dokumentace zaznamenávají z mobilních monitorů vitálních funkcí. Sestra nasadí pacientovi manžetu tlakoměru, skener teploty a měřič saturace kyslíkem. Další údaje doplní kliknutím na obrazovku. Údaje se potvrdí načtením kódů pacienta a zdravotníka a odešlou do zdravotnické dokumentace. Odpadá přepisování údajů z různých papírků. „Snažíme se tím vrátit sestry k lůžku pacienta, aby nemusely od měření odbíhat zapsat hodnoty někam na své stanoviště,“ vysvětluje Lásková.

Záznam o podávání transfuzního léku do zdravotnické dokumentace se provádí elektronicky, zároveň se stejné údaje propisují do elektronického transfuzního deníku. Transfuzní přípravky jsou rovněž označeny kódy, což není problém pro přípravky pocházející přímo z nemocnice Michalovce, u přípravků od externích dodavatelů proces označení nemocnice ještě dolaďuje. Načtením kódu z přípravku a kódu pacienta se minimalizuje riziko záměny.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené