Přeskočit na obsah

Erenumab bezpečný a účinný u migrény s aurou i bez aury

Podle výsledků sekundární analýzy randomizovaných klinických studií publikovaných v časopise JAMA Neurology se erenumab, monoklonální protilátka proti receptoru CGRP, jeví jako bezpečný a účinný lék při léčbě migrény s aurou i bez ní. Analýza zahrnula čtyři dvojitě zaslepené, placebem kontrolované randomizované studie provedené v Severní Americe, Evropě, Rusku a Turecku v období od srpna 2013 do listopadu 2019. Zahrnuty byly osoby do 65 let s epizodickou nebo chronickou migrénou. Průměrný věk účastníků byl 42 let a 84 procent tvořily ženy. Mezi pacienty s epizodickou migrénou a aurou v anamnéze zaznamenali autoři průměrné rozdíly nejmenších čtverců ve změně oproti výchozí hodnotě MMD (počet dnů s migrénou za měsíc) ve 12. týdnu –1,1 (95% CI –1,7 až –0,6) u těch, kteří dostávali erenumab 70 mg, a –0,9 (95% CI –1,6 až –0,2) u těch, kteří dostávali erenumab 140 mg, ve srovnání s placebem. U osob s chronickou migrénou s aurou v anamnéze uváděli průměrné rozdíly nejmenších čtverců oproti léčbě placebem –2,1 (95% CI –3,8 až –0,5) u osob, které dostávaly erenumab 70 mg, a –3,1 (95% CI –4,8 až –1,4) u osob, které dostávaly erenumab 140 mg.

Výsledky tedy ukázaly, že u jedinců, kteří dostávali erenumab, došlo během dvojitě zaslepené fáze léčby k většímu snížení počtu dnů s migrénou za měsíc a redukci potřeby akutní medikace oproti výchozím hodnotám ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo, a to jak u pacientů s aurou v anamnéze, tak i bez ní. Bezpečnostní profil dlouhodobé léčby erenumabem byl podobný u pacientů s aurou i bez ní a byl srovnatelný s profilem placeba po dobu 12 týdnů.

Zdroj: https://www.healio.com/news/neurology/20211222/aimovig‑may‑be‑safe‑effective‑for‑migraines‑with‑without‑aura‑history

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…