Přeskočit na obsah

Erenumab bezpečný a účinný u migrény s aurou i bez aury

Podle výsledků sekundární analýzy randomizovaných klinických studií publikovaných v časopise JAMA Neurology se erenumab, monoklonální protilátka proti receptoru CGRP, jeví jako bezpečný a účinný lék při léčbě migrény s aurou i bez ní. Analýza zahrnula čtyři dvojitě zaslepené, placebem kontrolované randomizované studie provedené v Severní Americe, Evropě, Rusku a Turecku v období od srpna 2013 do listopadu 2019. Zahrnuty byly osoby do 65 let s epizodickou nebo chronickou migrénou. Průměrný věk účastníků byl 42 let a 84 procent tvořily ženy. Mezi pacienty s epizodickou migrénou a aurou v anamnéze zaznamenali autoři průměrné rozdíly nejmenších čtverců ve změně oproti výchozí hodnotě MMD (počet dnů s migrénou za měsíc) ve 12. týdnu –1,1 (95% CI –1,7 až –0,6) u těch, kteří dostávali erenumab 70 mg, a –0,9 (95% CI –1,6 až –0,2) u těch, kteří dostávali erenumab 140 mg, ve srovnání s placebem. U osob s chronickou migrénou s aurou v anamnéze uváděli průměrné rozdíly nejmenších čtverců oproti léčbě placebem –2,1 (95% CI –3,8 až –0,5) u osob, které dostávaly erenumab 70 mg, a –3,1 (95% CI –4,8 až –1,4) u osob, které dostávaly erenumab 140 mg.

Výsledky tedy ukázaly, že u jedinců, kteří dostávali erenumab, došlo během dvojitě zaslepené fáze léčby k většímu snížení počtu dnů s migrénou za měsíc a redukci potřeby akutní medikace oproti výchozím hodnotám ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo, a to jak u pacientů s aurou v anamnéze, tak i bez ní. Bezpečnostní profil dlouhodobé léčby erenumabem byl podobný u pacientů s aurou i bez ní a byl srovnatelný s profilem placeba po dobu 12 týdnů.

Zdroj: https://www.healio.com/news/neurology/20211222/aimovig‑may‑be‑safe‑effective‑for‑migraines‑with‑without‑aura‑history

Sdílejte článek

Doporučené