Přeskočit na obsah

Fond, který myslí na onkogynekologické pacientky

Nadační fond Hippokrates pořádal již podruhé pro své dárce a podporovatele setkání U Číše vína v kapli svatého Kříže na Gynekologicko‑porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice. Hosty pozdravila nejprve ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima a přednosta kliniky prof. Alois Martan. Předseda správní rady fondu prof. David Cibula, vedoucí Onkogynekologického centra VFN, představil aktivity Hippokrata za rok 2017 a popsal vize nadace do dalších let. Fotografie nové onkogynekologické laboratoře ukázaly, že přestože je nadační fond ještě relativně novým počinem, daří se mu naplňovat své cíle, jimiž je mj. zvelebování centra a edukace lékařů a sester. Dále doc. Daniela Fischerová mluvila ve své přednášce o výhodách expertního ultrazvuku a MUDr. Ondřej Kopecký se věnoval tomu, jak může péče paliativního týmu zvýšit kvalitu života pacientkám se zhoubným nádorem. Představil také nově vzniklé stránky www.paliace.cz, které slouží jako zdroj informací jak odborné veřejnosti, tak i vážně stonajícím a jejich příbuzným.

Na Číši vína se prodávala fotokniha Stories Behind Hospital Walls RNDr. Ivany Dostálové a hosté, kteří si knihu zakoupili, přispěli na nadační aktivity celkovou částkou 42 000 Kč. Mezzosopranistka, sólistka opery Národního divadla Yvona Škvárová‑Votavová, doprovázená Consortiem Pragense Orchestra, na závěr potěšila hosty svým zpěvem. Je přitom pravděpodobné, že tóny a zvuk trubky Miroslava Laštovky slyšely i pacientky na svých pokojích na klinice.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené