Přeskočit na obsah

Generálním ředitelem SOTIO je prof. Radek Špíšek

Ve funkci nahradí k 1.3.2018 Ladislava Bartoníčka, který bude v SOTIO i nadále působit v rámci vrcholového vedení a nahradí Radka Špíška v dozorčí radě společnosti. Jmenováním Radka Špíška do funkce generálního ředitele je zajištěna kontinuita řízení firmy. Nemění se rozvojová strategie ani cíle SOTIO.

Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF, ke jmenování říká: „SOTIO se z malého start-upu postaveného na jednom produktu stalo během několika málo let mezinárodní biotechnologickou firmou, která vlastními kapacitami pokrývá většinu funkcionalit potřebných pro výzkum, klinický vývoj, výrobu i budoucí komercializaci různých technologií. Nové projekty s partnerskými firmami jako Cytune Pharma, NBE-Therapeutics či LDC směřují ke vstupu do fáze klinického vývoje. Jmenování Radka Špíška zabezpečuje kontinuitu naší strategie budování širokého produktového portfolia přípravků pro boj s onkologickými onemocněními.“

Ladislav Bartoníček je generálním ředitelem SOTIO od začátku roku 2014. Radek Špíšek působí v SOTIO od jeho vzniku v roce 2010. Doposud byl ve vrcholovém vedení zodpovědný za řízení výzkumu a výroby. Má dlouholetou praxi v mezinárodním imunoterapeutickém výzkumu i zkušenosti s procesem klinického vývoje nových protinádorových léčiv.

Radek Špíšek absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studium v oboru imunologie. V letech 2000 - 2002 pracoval v Institute de Biologie na Univerzitě v Nantes ve Francii. Tři roky (2005 - 2007) pracoval v týmu Ralpha Steinmana, držitele Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii, na oddělení nádorové imunologie Rockefellerovy univerzity v New Yorku. Ve své vědecké práci se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie. Je profesorem v oboru lékařské imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Zdroj: SOTIO

Doporučené