Přeskočit na obsah

Hypertenze a onemocnění srdce vedou u RS k výraznější atrofii mozku

Vysoký krevní tlak a onemocnění srdce jsou u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) spojeny s větší ztrátou mozkové tkáně, atrofií bílé hmoty a s nižším celkovým objemem mozku. Ukázala to studie sledující pacienty po dobu pěti let. Nebyla nalezena žádná asociace mezi kardiovaskulárními (KV) nemocemi a zvýšeným počtem mozkových lézí, avšak lepší zvládnutí těchto potíží by z dlouhodobého hlediska mohlo zlepšit stav pacientů. Studie „Hypertension and heart disease are associated with development of brain atrophy in multiple sclerosis: a 5‑year longitudinal study“ byla publikována v časopise European Journal of Neurology.

Pacienti s RS jsou oproti běžné populaci náchylnější ke vzniku KV onemocnění. Ta jsou zase poslední dobou spojována s horším celkovým průběhem RS, podle některých studií i s rozsáhlejšími mozkovými lézemi a menším objemem mozku. Jasné závěry však dosud nikdo nepřinesl.

Tým z Univerzity v Buffalu v New Yorku se rozhodl definovat vliv KV nemocí na klinický stav pacientů s RS a velikostí lézí a atrofie v mozku. Zkoumali 194 pacientů s RS, které sledovali průměrně 5,4 roku, a 43 kontrol bez neurologického onemocnění. Změny v mozku byly sledovány na magnetické rezonanci (MR).

Celkem u 14,9 procenta pacientů byl diagnostikován klinicky izolovaný syndrom (CIS), u 59,8 procenta remitentní‑relabující RS a u 25,3 procenta progresivní RS (z toho u 42 pacientů sekundárně a u sedmi primárně progresivní RS). Po adjustaci s ohledem na věk, pohlaví a trvání nemoci se hypertenze ukázala signifikantně asociována se zrychlenou ztrátou mozkové tkáně, resp. s větším objemem postranních mozkových komor (24,5 % vs. 14,1 %).

Kardiovaskulární onemocnění byla také spojena s větším poklesem objemu bílé hmoty mozkové (4,2 % vs. 0,7 % bez KV onemocnění) a celého mozku (3,4 % vs. 1,6 % bez KV onemocnění). Kouření a nadváha (BMI > 25) kombinované s KV onemocněními přispěly k atrofii mozku redukcí bílé hmoty mozkové o 5,3 procenta.

Přítomnost KV onemocnění však během sledované doby neovlivnila počet mozkových lézí, zrychlená atrofie mozku tedy nezhoršila poruchy hybnosti. Zvládnuté KV onemocnění v kombinaci s monitoringem a léčbou RS může zlepšit celkový stav pacientů.


Zdroj: Ana Pena pro MultipleSclerosis News Today, dostupné na https://multiplesclerosisnewstoday. com/2018/08/20/hypertension‑and‑heart‑disease‑aggravate‑brain‑atrophy‑in‑ms‑long‑term‑study‑reports/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…