Přeskočit na obsah

Hypertenze a onemocnění srdce vedou u RS k výraznější atrofii mozku

Vysoký krevní tlak a onemocnění srdce jsou u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) spojeny s větší ztrátou mozkové tkáně, atrofií bílé hmoty a s nižším celkovým objemem mozku. Ukázala to studie sledující pacienty po dobu pěti let. Nebyla nalezena žádná asociace mezi kardiovaskulárními (KV) nemocemi a zvýšeným počtem mozkových lézí, avšak lepší zvládnutí těchto potíží by z dlouhodobého hlediska mohlo zlepšit stav pacientů. Studie „Hypertension and heart disease are associated with development of brain atrophy in multiple sclerosis: a 5‑year longitudinal study“ byla publikována v časopise European Journal of Neurology.

Pacienti s RS jsou oproti běžné populaci náchylnější ke vzniku KV onemocnění. Ta jsou zase poslední dobou spojována s horším celkovým průběhem RS, podle některých studií i s rozsáhlejšími mozkovými lézemi a menším objemem mozku. Jasné závěry však dosud nikdo nepřinesl.

Tým z Univerzity v Buffalu v New Yorku se rozhodl definovat vliv KV nemocí na klinický stav pacientů s RS a velikostí lézí a atrofie v mozku. Zkoumali 194 pacientů s RS, které sledovali průměrně 5,4 roku, a 43 kontrol bez neurologického onemocnění. Změny v mozku byly sledovány na magnetické rezonanci (MR).

Celkem u 14,9 procenta pacientů byl diagnostikován klinicky izolovaný syndrom (CIS), u 59,8 procenta remitentní‑relabující RS a u 25,3 procenta progresivní RS (z toho u 42 pacientů sekundárně a u sedmi primárně progresivní RS). Po adjustaci s ohledem na věk, pohlaví a trvání nemoci se hypertenze ukázala signifikantně asociována se zrychlenou ztrátou mozkové tkáně, resp. s větším objemem postranních mozkových komor (24,5 % vs. 14,1 %).

Kardiovaskulární onemocnění byla také spojena s větším poklesem objemu bílé hmoty mozkové (4,2 % vs. 0,7 % bez KV onemocnění) a celého mozku (3,4 % vs. 1,6 % bez KV onemocnění). Kouření a nadváha (BMI > 25) kombinované s KV onemocněními přispěly k atrofii mozku redukcí bílé hmoty mozkové o 5,3 procenta.

Přítomnost KV onemocnění však během sledované doby neovlivnila počet mozkových lézí, zrychlená atrofie mozku tedy nezhoršila poruchy hybnosti. Zvládnuté KV onemocnění v kombinaci s monitoringem a léčbou RS může zlepšit celkový stav pacientů.


Zdroj: Ana Pena pro MultipleSclerosis News Today, dostupné na https://multiplesclerosisnewstoday. com/2018/08/20/hypertension‑and‑heart‑disease‑aggravate‑brain‑atrophy‑in‑ms‑long‑term‑study‑reports/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

3. 10. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…