Přeskočit na obsah

Inhibitory protonové pumpy spojené s depresí

Devítičlenný tým italských odborníků z univerzitních pracovišť v Římě (v čele Alice Laudisio) zjistil ve své populační studii, publikované v lednovém čísle odborného časopisu International Psychogeriatrics, že užívání inhibitorů protonové pumpy (IPP) je spojeno s depresí.

Autoři zkoumali spojitost mezi užíváním IPP a depresivními příznaky u starší populace. Nálada byla hodnocena třicetipoložkovou škálou Geriatric Depression Scale (GDS) u 344 osob ve věku 75 a více let. Deprese byla definována skóre 11 a výše na GDS. Užívání IPP bylo po úpravě spojeno s vyšším skóre na GDS v analýze lineární regrese. Užívání IPP bylo též spojeno se zvýšenou upravenou pravděpodobností deprese v logistické regresi (OR = 2,38; 95% CI 1,02–5,58). Vyšší dávkování IPP bylo spojeno se zvýšenou pravděpodobností deprese. Tato spojitost byla nezávislá na dg. onemocnění žaludku i užívání antidepresiv. Nebyla nalezena spojitost mezi užíváním H2 blokátorů nebo antacid a skóre GDS.

Výpočet rizika přisuzovaného populaci ukázal, že 14 procenům případů deprese by bylo možné se vyhnout vysazením IPP. Protože jejich užívání by mohlo představovat častou příčinu deprese u starších populací, měla by být u starších pacientů na IPP nálada rutinně hodnocena, konstatují na závěr autoři.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Poruchy paměti není radno podceňovat

4. 10. 2022

O epidemii Alzheimerovy nemoci slyšíme stále častěji. Pro její zvládání je do budoucna bezpodmínečně nutná spolupráce neurologů, geriatrů, psychiatrů…