Přeskočit na obsah

Intenzivisté vědí, jak žádat o remdesivir

Klíčová kritéria firmy pro poskytnutí přípravku: remdesivir může být poskytnut pro kriticky nemocné pacienty s potvrzeným COVID‑19, kteří vyžadují ventilátor, u kterých ale nenastalo multiorgánové selhání. Česká společnost intenzivní medicíny zveřejnila postup, jak je možné požádat firmu Gilead o poskytnutí nadějného neregistrovaného přípravku remdesivir pro léčbu COVID‑19 u konkrétního pacienta, a také kritéria, jakým pacientům firma přípravek poskytne. Nejedná se o zařazení do klinické studie, ale o použití neregistrovaného přípravku v rámci dobročinného programu firmy. Účinnost a bezpečnost remdesiviru není ověřena a probíhají klinické studie pro indikaci COVID‑19. Dodávka do zdravotnických zařízení je možná pro kriticky nemocného pacienta na základě žádosti v angličtině odeslané ošetřujícím lékařem na webový portál firmy Gilead.

Remdesivir inhibuje virovou RNA polymerázu a zastavuje replikaci koronaviru. Jeho použití dočasně povolilo ministerstvo zdravotnictví na základě kladného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…