Přeskočit na obsah

Intenzivisté vědí, jak žádat o remdesivir

Klíčová kritéria firmy pro poskytnutí přípravku: remdesivir může být poskytnut pro kriticky nemocné pacienty s potvrzeným COVID‑19, kteří vyžadují ventilátor, u kterých ale nenastalo multiorgánové selhání. Česká společnost intenzivní medicíny zveřejnila postup, jak je možné požádat firmu Gilead o poskytnutí nadějného neregistrovaného přípravku remdesivir pro léčbu COVID‑19 u konkrétního pacienta, a také kritéria, jakým pacientům firma přípravek poskytne. Nejedná se o zařazení do klinické studie, ale o použití neregistrovaného přípravku v rámci dobročinného programu firmy. Účinnost a bezpečnost remdesiviru není ověřena a probíhají klinické studie pro indikaci COVID‑19. Dodávka do zdravotnických zařízení je možná pro kriticky nemocného pacienta na základě žádosti v angličtině odeslané ošetřujícím lékařem na webový portál firmy Gilead.

Remdesivir inhibuje virovou RNA polymerázu a zastavuje replikaci koronaviru. Jeho použití dočasně povolilo ministerstvo zdravotnictví na základě kladného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené