Přeskočit na obsah

Jak se stát lékařem v Německu

Sám už jsem z generace, která studovala na lékařské fakultě za plného běhu kampaně Exodus, proto by mi přišlo přepisování dosavadní směsi stesků a racionálního hodnocení českého zdravotnictví a přístupu veřejnosti ve vztahu k lékaři jako víceméně bezpředmětné.

Přesto pro neznalé problematiky a na zopakování aktuálního stavu: finanční motivace už delší dobu přestává být dominantním důvodem lékařů, kteří z pracovního prostoru České republiky odcházejí, naopak vzrůstá touha po kvalitnějším systému vzdělávání ve zdravotnickém systému, který má jasnou vizi, stabilní strukturu a který s nástupem a výukou další generace pracovníků ve zdravotnictví počítá a dokonce toto téma bere ve strategických plánech jako jednu z priorit, která nezůstává jen na pochybných plánech rozvoje v rámci nedořešených novel nebo v rámci planých prohlášení před davy, ale je jedním z progresivně se vyvíjejících a fungujících pilířů zdravotnického systému samotného. Hippokratova přísaha se neskládá, a i kdyby platila, zakázala by možná tak dle slov klasika soulož lékaře se snědými otrokyněmi, avšak ne odchod do zahraničí, i za hranicemi totiž může člověk léčit lidi ze stejného masa a kostí jako v domovině a ledacos nového se i přiučit.

Německo je spolkovou zemí. Z toho plynou i specifika v řízení jednotlivých spolkových oblastí, což je pro většinu obyvatel z ČR v prvotních momentech styku s německým prostředím zvláštností. Jednotlivé zemské správy (Landesdirektion) spolu s jednotlivými lékařskými komorami (Landesärztekammer) udělují pravidla pro chod a organizaci v jednotlivých regionech pod pravidly celého soustátí, a to od podmínek v rámci udělování aprobace, až po podobu programů specializačního vzdělávání, která se tím pádem regionálně můžou lišit. Jednotlivé konkrétní podmínky lze pak najít na jednotlivých webových stránkách a v případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte telefonicky nebo mailem ozvat zástupcům příslušných oddělení, jsou tam opravdu pro Vás a kontakt s nimi Vám dokonce může i pomoci v dalších krocích do Spolkové republiky Německo.

Základem je lékařský diplom a praktická znalost němčiny

Nejzákladnějšími předpoklady odchodu do všech zemí německy hovořícího regionu jsou lékařský diplom a dostatečná znalost jazyka spojená s jeho praktickým použitím. Komunikace je jasnou prioritou ve vzdělávání lékařů v Evropské unii pro praxi, a to před dalšími vědomostmi a schopnostmi, což je logické, protože pokud nejste schopen sdělit v náročné situaci ani svému okolí, že oproti Vám německy nemluvící osoba na příjmu je možná v bezprostředním ohrožení života a nevíte si rady, vzniká závažný problém. Proto jsou tvrzení, že německy se může člověk naučit až na místě, jen polopravdou. Pro samotné rozhodnutí a bázlivé začátky v cizí zemi polopravdou milosrdnou, pro následné praktické užití, život a krizové stavy pracovní i osobní možná i krutou. Každý pracovník, který chce v Německu setrvat, se postupem času rozmluví, avšak začátky v německé zemi jsou vždy o to těžší, o co hůře cizí jazyk ovládáte. I pro rodilé Němce je občas těžké se mezi sebou v rámci lokálních dialektů němčiny domluvit, natož pak pro cizince s chabými základy.

Nejlepší jazykovou přípravou pro klinickou praxi v Německu, avšak až po zvládnutí základů němčiny na gymnáziu nebo v různých kurzech, je praxe. Ta je následně i jasnou vizitkou pro čitatele Vašeho životopisu při žádosti o pracovní pozici. Neváhejte v rámci studia vyrazit na stáž do německy hovořící instituce jak v rámci programu Erasmus+, tak i na vlastní pěst. Pokud již nestudujete, můžete si na pracovištích vyžádat hospitaci, ta není v Německu žádnou zvláštností a vedoucí pracoviště ji jistě rád přivítá. Pomocí se specifickou lékařskou němčinou by Vám mělo být aktivní studium, a to v rámci medicínsky orientovaných kurzů, nebo z publikací jako jsou Němčina pro lékaře, Deutsch für Ärtzte, nebo Checkliste Anamnese und klinische Untersuchung.

Aprobace a volba oboru

Udělená způsobilost práce lékaře v Německu se nazývá aprobace (Approbation). Její získání je pro Vás prioritou a procesem, který může trvat od pár měsíců až po více než rok. Podmínky pro její udělení naleznete na jednotlivých webových stránkách regionu, kde chcete dokument (Approbationsurkunde) získat. Aprobace z jakékoliv spolkové země je následně doživotním dokumentem platným ve všech státech Spolkové republiky Německo.

Volba oboru je důležitým momentem v životě každého lékaře či studenta medicíny. Z mého pohledu se zdá, že je prostředí Německa v tomto ohledu liberálnější než naše domovina. Na odděleních se setkáte s kolegy, kteří obor svého vzdělávání změnili třikrát i více. Další podání tedy není výjimkou. Specializační vzdělávání a jeho organizace spadá pod lokální lékařskou komoru, která jej upravuje dle regulí vyšších orgánů a vydává v přehledném dokumentu o vzdělávání v lékařských oborech (Weiterbildungsordnung) na svých webových stránkách. Podmínky, a dokonce i jednotlivé programy se tedy mohou v rámci jednotlivých spolkových zemí lišit. Palčivou otázkou pro ty, kteří oblast, v níž chtějí v budoucnu pracovat, teprve volí, je kompatibilita oboru s českým systémem. Problematika se týká především těch, kteří se chtějí vyhnout stále se horšícímu a pro svého nositele nebezpečnějšímu postavení lékaře ve specializačním vzdělávání v ČR a vrátit se s větší sebedůvěrou, jistotou a zkušenostmi až po ukončení svého kvalifikačního vzdělávání. Vždy se doporučuje volit obor existující i v ČR, nejlépe s totožným názvem a na podmínky uznání při návratu se předem zeptat. Je paradoxem, že cesta z ČR se zdá být pro neatestovaného lékaře na dlouhou dobu jednosměrná. Česká republika, ze zkušeností mých kolegů, paradoxně v naprosté většině i přes současnou kritickou situaci ve zdravotnictví neuznává většinu zahraničních praxí v rámci specializačního vzdělávání, dle regulí EU ale naštěstí musí uznat vzdělání úspěšně ukončené formou zahraniční atestace v oboru ekvivalentním českému systému. Naprosto odlišná a velmi pragmatická je naopak situace ve Spolkové republice. Pokud už nějakou dobu pracujete na území ČR nebo na Slovensku a chcete ve svém specializačním vzdělávání pokračovat v Německu, naprostá většina praxí ze zemí EU je vám bez větších obstrukcí ze strany institucí i jejích zaměstnanců uznávána a v platové tabulce je Vám po doložení přeloženého dokumentu od předchozího zaměstnavatele dokonce přiřazena pozice podle součtu dosavadních let od začátku vzdělávání v oboru i v jiném státě.

Zprostředkování pracovní pozice nabízí v Německu řada agentur

Oproti těžkopádně se vyvíjející situaci v ČR je v Německu plnohodnotný trh práce. Řada agentur nabízí zprostředkování pracovní pozice s různou mírou komfortu služeb, a to od zaměření na formální zprostředkování a řešení dokumentů nutných pro aprobaci, až po zprostředkování ubytování a kurzů němčiny pro pokročilé. Vždy je třeba ale počítat v tomto případě s podepsáním závazku, většinou úměrného počáteční investici do Vaší osoby. Za práci zprostředkovatelských agentur ve výši několika výplat platí spíše nemocniční zařízení, do kterých se lékaři většinou neženou. Každopádně se z důvodu případné nečinnosti, chyb nebo šibeničních podmínek doporučuje nehnat se do rukou neznámé agentury a dát na doporučení někoho, kdo už třeba v Německu pracuje a má s agenturou zkušenosti alespoň z druhé ruky. Pokud si chcete ulehčit dále popsané kroky, máte už za sebou nějakou praxi a nebojíte se upsat na některém zařízení na půl roku a více, tak se neváhejte ozvat, agentura je pro Vás zřejmě snazší volbou.

Na druhé straně je pak oslovování na vlastní pěst

Tomu již dlouho dominuje internet. Existuje řada webů, které se specializují na zprostředkování nabídky, jedním z příkladů je stránka gehaltsvergleich.de. Asi největším a nejdostupnějším médiem je německá verze Tempus Medicorum – Deutsches Ärzteblatt, která se však liší jak velikostí jednotlivých vydání spolu s četností týdeníku, tak i za kvalitu obsahu článků mluvícím impact factorem. Ve třetím tisíciletí už ani není nutné si jej nechat poslat v papírové podobě, stačí jen navštívit stránky aerzteblatt.de, kde v rubrice Ärztestellen můžete vyhledávat i dle Vámi zadaných údajů.

V příhraničních lokalitách je už dnes stabilní populace pracujících Čechů a Slováků, kteří jsou většinou komunikaci se zájemcem o práci otevřeni. Mimo doporučení známého se vždy vyplatí podívat na recenze pracovišť dle studentských praxí na stránce pj-ranking.de, kde můžete získat přehled o dojmech z druhé ruky, aniž byste dané místo museli navštívit.

V neposlední řadě pak většina vážných zájemců vyráží na veletrhy práce, jako je pražský TRIMED JOB pořádaný týmem studentů 3. lékařské fakulty, kde se s lékaři i zástupci personálních oddělení můžete osobně setkat.

V rámci žádosti o místo je nutné si připravit vlastní strukturovaný životopis, např. za pomocí stránek europass.cedefop.europa.eu/de. Motivační dopis většinou není nutný a zřejmě stačí zmínit důvody pro žádost o místo ve stručném mailu vedoucímu pracoviště a personálnímu oddělení, ve kterém finální životopis jako přílohu doplníte ideálně novým jazykovým certifikátem. Pokud je odpověď na mail pozitivní, tak se ve smluveném čase sejdete se zástupcem vedení kliniky, případně i se zástupci z oddělení personálního. Většinou si nemocnice posléze nechává cca tři dny na rozmyšlenou.

Pokud je Vám místo přislíbeno

Poproste o mail s touto informací, vytisknutý Vám totiž rapidně zvýší šanci na získání aprobace, bývá i jedním z dokumentů nutných v rámci žádosti o ni (Approbationsantrag). Další papírování spojené s žádostí o aprobaci je martýriem, které je nutné podstoupit jen jednou, přesto doporučuji každý z potřebných dokumentů, který nemá časově omezenou platnost (viz níže) zajistit třikrát, například kvůli dalším žádostem a ztrátě dokumentů. Vysokoškolský diplom s plastickou pečetí a dodatkem je nutné nechat zmenšit na formát A4, notářsky ověřit a přeložit ověřeně neboli soudně podle jazyka z latiny do češtiny a z češtiny do němčiny, nově je vyžadována i tzv. apostilace, tedy ověření na MŠMT a MZČR. Dalšími nutnými dokumenty jsou rodný list, výpis z trestního rejstříku ne starší jeden až tři měsíce podle požadavku dané komory, certificate of good standing ohledně Vaší dosavadní činnosti nebo certifikát o nečlenství v ČLK, doklady o lékařské praxi v oboru, a doklad o zdravotní způsobilosti, to vše v němčině nebo do němčiny ověřeně přeložené.

Součástí je dále vždy i jazykový diplom. Dle současné legislativy je nutné, aby byl lékař v Německu alespoň na jazykové úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Jednotlivé spolkové země však mají různé způsoby, jak toto u žadatelů prokázat. Co se týče našich sousedních spolkových zemí, tak pro Bavorsko je nově nutné doložit uznávaný certifikát úrovně C1, naproti tomu pro Sasko stačí certifikát úrovně B2 a následně je nutná komisionální profesní jazyková zkouška Saské lékařské komory. I když se zdá druhá možnost komplikovanější, je pro většinu žadatelů snazší, neboť pak musejí dosahovat jazykové úrovně C1 jen v rámci medicínské problematiky.

Profesní jazyková zkouška (Fachspracheprüfung)

Tato zkouška má tři části, a to odběr anamnézy, sepsání chorobopisu a konzultaci s nadřízeným. Čekací lhůta na termín této zkoušky je tři měsíce a výše, žádat je možné pouze po úspěšném dodání kompletní žádosti o aprobaci.

Až po splnění všech těchto předpokladů (§ 3 Bundesärzteordnung) Vám může být udělena aprobace a můžete být legálně zaměstnáni jako lékař nebo lékařka a až tehdy se dá mluvit o Vašem novém začátku v nové zemi. Pokud se v tuto chvíli domníváte, že papírování bylo dost, zklamu Vás.

S dalšími kroky v oblasti zdravotního a sociálního pojištění Vám však většinou pomáhá už personální oddělení, možnost počátečního bydlení většinou nabízí přímo nemocnice. Sami se musíte registrovat na lokální lékařské komoře.

Následné kroky jsou otázkou Vašeho přístupu k Vaší nově nastalé životní situaci. Doporučuje se však zařízení vlastního připojištění pro lékařskou činnost, a to přesto, že je pojištěna i Vaše nemocnice, přepsání vozu i jeho pojištění v Německu, pojištění následně pronajaté domácnosti a v neposlední řadě pojištění právní.

Profesní rozvoj a podpora ze strany nemocnice

V nadregionálních oborových společnostech můžete nalézt dostatečné vyžití intelektuální a Váš profesní rozvoj může podpořit bohatá nabídka kurzů. Zde je dobré zmínit, že dle smlouvy se zaměstnavatelem máte dnes téměř automaticky nárok na proplacení vzdělávacích aktivit do předem stanovené výše. Co se týče specializačního vzdělávání, každá klinika má status a určenou dobu, kterou můžete splnit část, nebo celou praktickou přípravu a nutné výkony, jako podmínku připuštění k atestační zkoušce (Facharztprüfung). Za to, že na tuto zkoušku budete připraveni a budou Vám umožněny praxe, ručí sám vedoucí kliniky. Motivace pro Vaše vzdělávání je pro vedoucího kliniky i v tom, že je pro něj atestovaný (Facharzt) daleko cennější, neboť do ukončení specializace nesmí nechat na pracovišti lékaře samotného, a to opět také částečně na svou zodpovědnost. Váš plat každým rokem stoupá a stoupne i po atestaci, přesto se více svému zaměstnavateli vyplatíte spíše po ukončení vzdělávání. Co se týče praxí na vlastní pěst, pozor, ty za hranicemi neexistují. Ani bezplatná hospitace člověka bez aprobace či výkony v rámci ní nejsou v následném vzdělávaní uznány. Není mi známo, že byste mohli dorazit na praxi v rámci vzdělávání ve svém popracovním osobním volnu, až na výjimku sbírání výjezdů pro zkoušku z německé verze urgentní medicíny (Notfallmedizin). Ano, německý zákoník práce se úzkostně dodržuje za každých podmínek a proti jeho porušení nemocnice raději zavře sál. Za žádnou externí praxi by si v Německu po Vás nikdo nedovolil chtít něco jako finanční kompenzaci. Ze zákona musíte být zaměstnáni u Vašeho zaměstnavatele a ten Vám musí vyplácet v době externího působení Váš standardní plat.

Dalo by se zmínit ještě mnoho o odlišnostech v německém zdravotním systému, a co více, dalo by se najít oproti tomuto mnoho negativ v systému českém. Byl by to ale jen neúplný náhled pouze z negativistické strany. Český systém má také oproti německému svá pozitiva a jako bývalá země sovětského bloku jsme dokonce dle mého úsudku a znalostí v přední linii, můžeme být často na své směřování pyšní. V návalu zhoršení situace v posledních desetiletích jsou však i poslední pozitiva naší lokality ohrožena, a to až narušením základních podmínek pro důstojnou práci.

A prosba na závěr .....

Já Vám přeji mnoho pracovních úspěchů a rád bych poprosil Ty z Vás, kteří v České republice zůstanete, abyste přispěli ke zlepšení momentální situace. Paradoxně v současnosti pro velikou revoluci stačí, abyste se jen domáhali svých základních práv. Pevně věřím, že další kroky, až po vnesení chybějící vize ukotvené na desetiletí, budou následovat. Dále pak Ty z Vás, kteří se do zahraničí vydáte, abyste se jednou po naplnění svých cílů zamysleli, zda by nebylo možné své nabyté zkušenosti vzít a ve své domovině je uplatnit, samozřejmě pokud se bude kam a do čeho v rámci racionálního kompromisu vracet… MUDr. Jakub Polách, v atestační přípravě v Kreiskrankenhaus Freiberg v Německu

Výtěžek z publikace tohoto článku podpoří projekt ITIBO - Humanitární pomoc ADRY ČR africké Keni. Více na: http://itibo.cz

Zdroj: MT

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…