Přeskočit na obsah

Jan Stráský byl Ministr s velkým M

Nepamatujeme si ho pro proklamované, rozsáhlé reformy, ani pro výrazné zásahy do privatizace či neprivatizace zdravotnických zařízení, ani kvůli rozsáhlejším personálním změnám v resortu. Tak jako v jiných státních funkcích vystupoval jako moudrý, pragmatický a zásadový člověk.

Na výše položenou otázku odpovídám: „Nejlepším ministrem polistopadové éry byl pan ministr Stráský, který byl opravdu ministrem zdravotnictví, a ne ministrem zdravotníků či nějakých zájmových skupin“. V době, kdy mu byl resort svěřen, bylo zdravotnictví opravdu v krizi. Zdravotnická zařízení dlužila svým dodavatelům obrovské částky. Mnohdy déle než rok po splatnosti. Zdravotní pojišťovny proplácely úhrady kalkulované se stále nižší hodnotou bodu a s několikaměsíčním zpožděním. Zdravotnické instituce se snažily nadprodukcí (ať již reálnou či jen vykazovanou) zajistit alespoň základní finance pro své funkce. Chaos začal narůstat.

Pamatuji si dvě důležitá setkání s Ministrem Stráským. Nejdříve bylo nutné stabilizovat finance. Celé nedělní odpoledne seděli zástupci přímo řízených organizací v zakouřené velké pracovně ministra. Přišel s jednoduchým řešením bankovního úředníka: Zdravotní pojišťovny vám vyplatí v příštím roce částky odpovídající maximálně letošním úhradám. Při osmiprocentní inflaci tím dojde ke stabilizaci financí ve veřejném zdravotním pojištění. Strhla se vlna nevole. Ministr pokračoval: Bude stačit, když vykážete 80 procent produkce minulého roku. Následovala hlučná diskuze. Nakonec zástupci přímo řízených organizací uznali, že to možné je, a že to stejně nikdo nepozná.

To by ovšem nestačilo, bylo potřeba vrátit pravidla do fungování zdravotnických zařízení. Pan ministr vyhlásil bonusový program pro ředitele. Stotisícová odměna náležela za každý splněný bod – snížení doby splatnosti závazků, snížení objemu závazků, dodržování rozhodnutí přístrojové komise ministerstva, plnění platových tabulek… Dohromady až 500 tisíc korun. Vše bylo průhledné a jasné. Během jediného roku došlo k zásadní stabilizaci finančních toků a fungování celého zdravotnického systému.

Bankovní úředník bez výrazných znalostí o zdravotnictví, odhodlaný prosazovat jednoduché logické postupy a v zásadních věcech se nenechat zatížit liberálně klientelistickým systémem, přispěl výraznou mírou k rozvoji českého zdravotnictví na přelomu století. Se svým zásadovým a čitelným postojem zkušeného a moudrého muže by jistě obstál i v dnešních vlnách populismu.

 

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
předseda správní rady
Academy of Health Care Management

 

Zemřel PhDr. Jan Stráský, poslední premiér Československa, turista a od října 1995 do ledna 1998 ministr zdravotnictví ve vládě Václava Klause. Bylo mu 78 let. Za jeho působení na ministerstvu byl vydán dlouho očekávaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, na kterém stojí systém zdravotnictví dodnes.

 

 

Zdroj: MT

Doporučené