Přeskočit na obsah

Je vztah mezi krevním tlakem a úmrtností u starších dospělých odlišný u „křehkých“ osob?

Časopis Age and Ageing věnuje v poslední době pozornost otázkám snižování krevního tlaku (TK) u starších osob s tzv. syndromem křehkosti. V loňském roce publikovali Oliver M. Todd a spol. metaanalýzu devíti kohortových studií s 21 906 účastníky, v níž popsali, že u starších lidí s křehkostí nebyl zjištěn rozdíl v úmrtnosti při snížení systolického TK pod 140 mm Hg ve srovnání se systolickým TK vyšším než 140 mm Hg. Naopak u starších lidí bez křehkosti byl systolický TK nižší než 140 mm Hg spojen se 14% snížením rizika úmrtí ve srovnání se systolickým TK vyšším než 140 mm Hg. Mezi diastolickým TK a úmrtností u starších lidí celkově nebyla prokázána žádná souvislost.

V letošním roce publikovala Jane Masoli z univerzity v Exeteru výsledky rozsáhlé studie, v níž analyzovala 415 980 elektronických lékařských záznamů starších dospělých ve Velké Británii. V tomto velkém reprezentativním vzorku, který zahrnoval dospělé v rutinní primární péči, autoři dokonce zjistili vyšší úmrtnost ze všech příčin u osob ve věku nad 75 let se systolickým TK < 130/80 než u osob se systolickým TK v rozmezí 130–139 mm Hg. Hypertenze nebyla spojena se zvýšenou úmrtností pacientů ve věku nad 85 let ani ve věkové skupině 75–84 let se střední/těžkou křehkostí.

Závěr studie vyznívá v tom smyslu, že je potřeba další výzkum, aby se zjistilo, zda je agresivní regulace krevního tlaku bezpečná u starších dospělých a pro které skupiny pacientů může být přínosná. K léčbě hypertenze u dospělých ve vyšším věku je třeba vždy přistupovat individuálně.

 

Todd OM, Wilkinson C, Hale M. Is the association between blood pressure and mortality in older adults different with frailty? A systematic review and meta‑analysis. Age Ageing 2019; 48: 627–635.

Masoli JAH, Delgado J, Pilling L, et al. Blood pressure in frail older adults: association with cardiovascular outcomes and all‑cause mortality. Age Ageing 2020; https://doi.org/10.1093/ageing/afaa028

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené