Přeskočit na obsah

Je vztah mezi krevním tlakem a úmrtností u starších dospělých odlišný u „křehkých“ osob?

Časopis Age and Ageing věnuje v poslední době pozornost otázkám snižování krevního tlaku (TK) u starších osob s tzv. syndromem křehkosti. V loňském roce publikovali Oliver M. Todd a spol. metaanalýzu devíti kohortových studií s 21 906 účastníky, v níž popsali, že u starších lidí s křehkostí nebyl zjištěn rozdíl v úmrtnosti při snížení systolického TK pod 140 mm Hg ve srovnání se systolickým TK vyšším než 140 mm Hg. Naopak u starších lidí bez křehkosti byl systolický TK nižší než 140 mm Hg spojen se 14% snížením rizika úmrtí ve srovnání se systolickým TK vyšším než 140 mm Hg. Mezi diastolickým TK a úmrtností u starších lidí celkově nebyla prokázána žádná souvislost.

V letošním roce publikovala Jane Masoli z univerzity v Exeteru výsledky rozsáhlé studie, v níž analyzovala 415 980 elektronických lékařských záznamů starších dospělých ve Velké Británii. V tomto velkém reprezentativním vzorku, který zahrnoval dospělé v rutinní primární péči, autoři dokonce zjistili vyšší úmrtnost ze všech příčin u osob ve věku nad 75 let se systolickým TK < 130/80 než u osob se systolickým TK v rozmezí 130–139 mm Hg. Hypertenze nebyla spojena se zvýšenou úmrtností pacientů ve věku nad 85 let ani ve věkové skupině 75–84 let se střední/těžkou křehkostí.

Závěr studie vyznívá v tom smyslu, že je potřeba další výzkum, aby se zjistilo, zda je agresivní regulace krevního tlaku bezpečná u starších dospělých a pro které skupiny pacientů může být přínosná. K léčbě hypertenze u dospělých ve vyšším věku je třeba vždy přistupovat individuálně.

 

Todd OM, Wilkinson C, Hale M. Is the association between blood pressure and mortality in older adults different with frailty? A systematic review and meta‑analysis. Age Ageing 2019; 48: 627–635.

Masoli JAH, Delgado J, Pilling L, et al. Blood pressure in frail older adults: association with cardiovascular outcomes and all‑cause mortality. Age Ageing 2020; https://doi.org/10.1093/ageing/afaa028

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Nejen ukolébavky

7. 12. 2021

Na svět ročně přichází asi 15 milionů předčasně narozených dětí. Různou, někdy dlouhou dobu žijí na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče.…

Krátce

7. 12. 2021

Co je nového u nealkoholické steatohepatitidy? Vzhledem k rostoucímu významu nealkoholického ztukovatění jater (NAFLD) a jeho zánětlivých projevů …

Dum spiro, spero…

7. 12. 2021

Jeden kongres, jedno sympozium, ale hned dvě témata – jednak CHOPN, jednak deprese. To, co je spojuje, jsou třeba smutná čísla ze statistik. Podle…