Přeskočit na obsah

Kaleidoskop

Koncept sdílení rizika u programu hubnutí

Dubajský zdravotnický startup GluCare.Health zaměřený na diabetes ve spolupráci s farmaceutickou společností Novo Nordisk zahajuje ve Spojených arabských emirátech inovativní pilotní projekt kontroly tělesné hmotnosti. Pokud účastník do konce programu nezhubne alespoň o 10 procent své tělesné hmotnosti, uhradí firmy samy veškeré náklady na péči nebo jejich část. Píše o tom HealthcareIT News, portál organizace HIMSS. Do šestiměsíčního programu se zapojí 150 pacientů. Projekt má zahrnovat multidisciplinární klinický tým složený ze zdravotního kouče, odborníka na výživu, zdravotní sestry nebo edukátora a endokrinologa. Digitální aspekt budou tvořit nositelná zařízení startupu a nepřetržité monitorování dat na dálku. „Mezi výzvy při přípravě programu hubnutí, který je postaven na špičkových léčivých přípravcích, jako je ten od společnosti Novo Nordisk, patří dvě věci. Zaprvé, náklady na léčbu mohou být příliš vysoké, a zadruhé, u určité části pacientů jejich metabolický systém jednoduše nereaguje. Kvůli tomu může být pro pacienty někdy těžké rozhodnout se vydat peníze za tyto terapie a služby. Poskytnutí mechanismu založeného na výsledcích, který v podstatě ručí za toto riziko pacientů, pomáhá snížit překážku pro jeho přijetí a dává pacientům najevo, že pokud za něj zaplatí, bude fungovat,“ říká Ali Hashemi, spoluzakladatel a ředitel GluCare.Health. „Je to stejné jako jiné nabídky typu ‚Záruka spokojenosti, jinak vrátíme peníze‘. Na to jsou spotřebitelé zvyklí, pokud jde o nákup zboží a služeb. Jen se zatím ve zdravotnictví příliš nepoužívá, protože poskytovatelé a farmaceutické společnosti nebyli ochotni se tímto způsobem vystavovat riziku,“ dodal.

Iniciativa chce evropské hodnocení pacientských aplikací jako v Německu

V evropské pracovní skupině pro harmonizované hodnocení digitálních zdravotnických prostředků vzniká návrh na společný postup při hodnocení pacientských mobilních aplikací a podobných digitálních zdravotnických prostředků zaměřených na pacienta. Inspirují se v německé legislativě DiGa, která vešla v platnost od roku 2019 a umožnila německým lékařům předepisovat pacientům digitální zdravotnické prostředky takříkajíc na recept. Skupinu vedou delegace e‑health francouzského ministerstva zdravotnictví, Evropská síť pro hodnocení zdravotnických technologií EUnetHTA a koordinuje ji zdravotnická skupina Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Záměrem je připravit takový návrh, který by harmonizoval hodnocení digitálních zdravotnických prostředků tak, aby měli k těm, které jsou inovativní a efektivní, pacienti včas přístup.

Ocenění pro doc. Lenku Lhotskou

Docentka Lenka Lhotská, vedoucí skupiny Kognitivní systémy a neurovědy na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického se stala čestnou členkou Mezinárodní unie pro fyzikální a inženýrské vědy v medicíně (IUPESM). Informuje o tom ČVUT. Ocenění převzala na světovém kongresu IUPESM v Singapuru na konci června. Toto ocenění (Fellowship) se uděluje za mimořádný přínos k mezinárodnímu rozvoji fyzikálních a inženýrských věd v medicíně. Lenka Lhotská se se svým týmem věnuje mimo jiné včasné diagnostice Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění, 5G sítím v medicíně nebo využití virtuální reality v aktivizaci seniorů. Oblasti výzkumu Lenky Lhotské zahrnují znalostní systémy, aplikace metod umělé inteligence v medicíně, digitální zpracování signálů, strojové učení, sémantickou interoperabilitu, mobilní technologie ve zdravotnictví nebo elektronickou zdravotní dokumentaci.

Rehabilitace VR medical má šanci na mezinárodní soutěži

Česká společnost VR medical se stala jedním z devíti finalistů mezinárodní soutěže VR Awards 2022 v kategorii VR Healthcare of the Year. Ta oceňuje projekty, které zlepšují prostředí zdravotnického odvětví a které mohou prokázat jasný dopad a porozumění trhu. VR medical vyrábí stejnojmenný certifikovaný zdravotnický prostředek s virtuální realitou k rehabilitaci. Využívá se k neurorehabilitaci i terapii ortopedických pacientů. Rehabilitace ve virtuálním prostředí má tu výhodu, že je pro pacienty atraktivní, navíc zjednodušuje sledování a analyzování pokroku pacienta. Při cvičení ve virtuální realitě také pacienti mírněji vnímají bolest. Ve Fakultní nemocnici Plzeň probíhá randomizovaný výzkum, který zkoumá efekt měsíční VR rehabilitace u pacientů s omezenou funkcí ramenního kloubu. „Celkem 40 pacientů s bolestí a omezením funkce v oblasti ramenního kloubu podstoupí běžnou rehabilitační léčbu indikovanou dle individuálních potřeb, polovina z nich navíc absolvuje i pravidelná cvičení s pomocí této moderní technologie,“ uvedla před časem primářka Oddělení léčebné rehabilitace FN Plzeň Andrea Kunschová.

Slovensko zavedlo e‑neschopenky

Místo pětidílného tiskopisu mohou lékaři na Slovensku psát práceneschopným pacientům elektronické neschopenky. Systém funguje od 1. června, a přestože je během prvního roku provozu dobrovolný, lékaři jej využívají od prvních dnů hojně. Lékař zapisuje doklad o pracovní neschopnosti do svého systému ezdravie, z informačního systému Národního centra zdravotnických informací jdou údaje v šifrované podobě na Sociální pojišťovnu, odkud jde bez prodlení informace k zaměstnavateli. Pacient svůj doklad o pracovní neschopnosti vidí ve své elektronické zdravotní knížce a na portálu elektronických služeb Sociální pojišťovny ve svém elektronickém účtu pojištěnce.

Sdílejte článek

Doporučené