Přeskočit na obsah

Kondicionační režimy mají podobné výsledky u nově diagnostikovaného MM

Podle konečných výsledků studie fáze III, do níž byli zařazeni pacienti s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem (MM) ve věku 65 let nebo mladší, kteří měli měřitelné onemocnění, výkonnostní stav podle ECOG 0–2 a přiměřenou funkci orgánů, přináší kondicionování melfalanem v dávce 200 mg/m2 (MEL200) podobné výsledky jako kondicionování busulfanem plus melfalanem (BUMEL). Pacienti v obou ramenech dostávali lenalidomid, bortezomib a dexametazon v indukci (6 cyklů) a konsolidaci (2 cykly). Při kondicionování v rameni BUMEL pacienti dostávali kumulativní dávku 9,6 mg/kg busulfanu a 140 mg/m2 melfalanu. Po sedmi letech nebyly mezi skupinami BUMEL a MEL200 zjištěny žádné významné rozdíly v přežití bez progrese (PFS) ani v celkovém přežití (OS). Tyto výsledky prezentoval na 19. výročním zasedání Mezinárodní myelomové společnosti dr. Lahuerta Palacios z Madridu. V populaci léčených pacientů byla míra odpovědi a míra negativity minimální reziduální nemoci po indukci, transplantaci a konsolidaci u přípravků BUMEL a MEL200 podobná. Doba obnovy granulocytů a trombocytů po transplantaci byla mezi skupinami rovněž podobná, shodovala se i doba přežití bez progrese.

Zdroj: Lahuerta Palacios JJ, Jiménez Ubieto A, Rosiñol L, et al. BUMEL vs MEL‑200 prior autologous transplant for patients with newly diagnosed multiple myeloma previously treated with bortezomib, lenalidomide and dexamethasone: Final re­sults of a phase 3 trial. Presented at IMS 2022; ­August 25–27, 2022; Abstract OAB‑040.

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…