Přeskočit na obsah

Kondicionační režimy mají podobné výsledky u nově diagnostikovaného MM

Podle konečných výsledků studie fáze III, do níž byli zařazeni pacienti s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem (MM) ve věku 65 let nebo mladší, kteří měli měřitelné onemocnění, výkonnostní stav podle ECOG 0–2 a přiměřenou funkci orgánů, přináší kondicionování melfalanem v dávce 200 mg/m2 (MEL200) podobné výsledky jako kondicionování busulfanem plus melfalanem (BUMEL). Pacienti v obou ramenech dostávali lenalidomid, bortezomib a dexametazon v indukci (6 cyklů) a konsolidaci (2 cykly). Při kondicionování v rameni BUMEL pacienti dostávali kumulativní dávku 9,6 mg/kg busulfanu a 140 mg/m2 melfalanu. Po sedmi letech nebyly mezi skupinami BUMEL a MEL200 zjištěny žádné významné rozdíly v přežití bez progrese (PFS) ani v celkovém přežití (OS). Tyto výsledky prezentoval na 19. výročním zasedání Mezinárodní myelomové společnosti dr. Lahuerta Palacios z Madridu. V populaci léčených pacientů byla míra odpovědi a míra negativity minimální reziduální nemoci po indukci, transplantaci a konsolidaci u přípravků BUMEL a MEL200 podobná. Doba obnovy granulocytů a trombocytů po transplantaci byla mezi skupinami rovněž podobná, shodovala se i doba přežití bez progrese.

Zdroj: Lahuerta Palacios JJ, Jiménez Ubieto A, Rosiñol L, et al. BUMEL vs MEL‑200 prior autologous transplant for patients with newly diagnosed multiple myeloma previously treated with bortezomib, lenalidomide and dexamethasone: Final re­sults of a phase 3 trial. Presented at IMS 2022; ­August 25–27, 2022; Abstract OAB‑040.

Sdílejte článek

Doporučené

Zaujalo nás

24. 6. 2024

Bulka v prsu v průběhu těhotenství může být karcinomem Zkušenosti mladých žen, které si v graviditě nebo při laktaci nahmataly v prsu bulku, mnohdy…