Přeskočit na obsah

Laboratoř v koronakrizi: Přesčasy, odložené dovolené i velké investice

Funguje vaše laboratoř kvůli COVID-19 v mimořádném režimu?

Ano. Přizpůsobili jsme provoz celé mikrobiologické laboratoře tak, abychom zvládali počet přijímaných vzorků. Celý proces od příjmu vzorků do laboratoře po vydání výsledků v sobě zahrnuje více kroků, neznamená pouze samotnou analýzu, i když ta je klíčová. Vzorky se musí zabezpečeně přijmout a požadavky zapsat do laboratorního informačního systému, dále následuje příprava pro samotnou analýzu a vyhodnocení. Spolupracujícím subjektům také připravujeme a distribuujeme odběrový materiál, bezpečnostní trojobaly pro další použití.

Čtvrt roku jsme měli 12hodinový provoz a pracovali ve dvou týmech ob den. To souviselo s bezpečnostním opatřením – naším cílem bylo zachovat alespoň jeden funkční tým v případě výskytu onemocnění přímo u laboratorního personálu. To se naštěstí nestalo. Nyní již pracujeme společně s neustále prodlouženou pracovní dobou do pozdních odpoledních hodin. Velmi nám vypomáhají kolegové z jiných oddělení naší společnosti – z oddělení genetiky, farmakologie či biochemie, a také z řad THP pracovníků. Bez nich, bez jejich ochoty, vstřícnosti a často i odborného nadhledu, by to nešlo. Vypomáhají nám také studenti AGEL Střední zdravotnické školy.

 

Co kvůli tomuto onemocnění muselo jít stranou?

Volný čas, často osobní život a jiná práce, třeba řešení odborných projektů. Klinický materiál pro všechna ostatní „necovidová“ vyšetření zpracováváme i nadále a snažíme vydat výsledek lékařům stejně rychle jako obvykle. Nyní máme například nárůst klíšťové encefalitidy či lymeské neuroboreliózy. Je sezóna onemocnění přenášených klíšťaty.

 

Jak dlouho zvládnete takový mimořádný režim udržet?

Myslela jsem si naivně, že si v průběhu prázdnin trochu odpočineme. Nestalo se, žádný pokles se nekonal. Abychom vše zvládali i nadále, přijali jsme celou řadu opatření. Instalovali jsme další přístroje, kdy vedle velkokapacitního analyzátoru máme nové izolátory virové RNA a také cyclery. Pracujeme na tom, abychom získali další prostory pro rozšíření laboratoře. A co je klíčové, přijali jsme nové vysokoškoláky i laboranty.

 

Je zátěž personálu mimořádná?

Zátěž personálu je vysoká. K běžnému provozu zpracováváme denně navíc v průměru 700 vzorků na přítomnost nového typu koronaviru. Pracujeme nepřetržitě také o víkendech a svátcích. Provádíme analýzy také pro cizince, pendlery a klienty. S tím souvisí také velký zájem o mezinárodní certifikáty, které vystavujeme.

Obrovsky narostl počet telefonátů. Pacienti, ale i kolegové zdravotníci, byli především na počátku epidemie vyděšeni a dotazovali se nás na všechno možné, co s koronavirem souviselo. Dovolené jsme v několika případech úplně odložili nebo zkrátili. Jsme ale zdravotničtí pracovníci, musíme být na takové situace připraveni.

 

Jak velký podíl vaší práce nyní COVID-19 zabírá?

Je velmi složité to přesně vyčíslit. Zpracování covid-vzorků a všechny činnosti s tím související nyní pokrývají zhruba 35 % práce naší laboratoře, ale je to skutečně za cenu toho, že jsme prodloužili pracovní dobu laboratoře a posílili personální stavy.

 

Jaké jsou podle vás limity v kapacitě vyšetřování? Za jakých okolností by podle vás bylo v Česku možné laboratorní kapacity pro analýzu PCR na SARS-CoV-2 navýšit na ministrem avizovaných 25 tisíc testů denně?

Naše laboratoř vydává výsledky zpravidla do 24 hodin, nejpozději do 48 hodin od příjmu vzorku do laboratoře. Vyhodnocujeme analýzy i v pozdních večerních hodinách. Chápeme obtížnost situace. Některé analýzy však musí být z důvodu nejasných výsledků opakovány, což jsou vzácné případy zdržení vydání výsledku.

A co se týká budoucnosti? V naší laboratoři navyšujeme kapacitu na 1200 vzorků denně, jsme na druhou vlnu COVID -19 připraveni již nyní – navýšili jsme počet analyzátorů, rozšířili jsme řady pracovníků a připravujeme pro nárazová navýšení tým proškolených kolegů a studentů, kteří budou schopni vypomoci.

Toto by mohla být ta správná cesta k navýšení celkové vyšetřovací kapacity v Česku, v případě, že se na ni vydají i další laboratoře.

 

Co si myslíte o regulaci ceny testu PCR ministerstvem? Vaše laboratoř se s odběrem do regulované ceny nevejde.

Regulovaná cena vyšetření vychází z finančního hodnocení běžného PCR vyšetření a příliš nezohledňuje velkou doprovodnou administrativu spojenou právě s COVID-19 , ani nejsou dostatečně zohledněny aktuální ceny souvisejícího spotřebního materiálu, jehož ceny prodejcům bohužel regulovány nebyly. Rychlé přizpůsobování se aktuálním potřebám a neustálým změnám s sebou také vždy nese dodatečné náklady.

 

Probíhá komunikace s lékaři nebo samoplátci bezproblémově?

Myslím, že se v průběhu krize podařilo většinu zádrhelů a nedostatků obecně odstranit. Komunikujme zejména elektronicky, klientům odesíláme v případě negativity zprávu pomocí SMS. Výsledky jsou automaticky překlápěny do systému ÚZIS / ISINu. Certifikáty generujeme přímo z laboratorního informačního systému a odesíláme zabezpečeným e-maily. Každé ráno zasíláme v přehledných tabulkách souhrnné výsledky za předchozí den hygienickým stanicím a firmám, které si u nás analýzy objednaly. Jistě by pomohlo jediné centrální uložiště pro stahování výsledků, certifikátů a podobně. To je však nejspíš hudba budoucnosti.

 

Vnímáte návrh na zřízení páteřní sítě laboratoří pro testování COVID-19 jako přínosný?

Byli jsme první privátní laboratoří a teprve sedmou v České republice, která získala povolení SARS-CoV-2 testovat. Situace, kdy všechny laboratoře v republice byly přehlcené, nám nebyla lhostejná. Nechtěli jsme jen nečinně přihlížet, i proto se vedení laboratoří i celé společnosti AGEL rozhodlo investovat do nejmodernějšího vysokokapacitního přístroje Cobas6800 za 12 miliónů korun. Získat tento unikátní přístroj, teprve druhý svého druhu pro testování nového typu koronaviru SARS-CoV-2 v České republice, nebylo vůbec jednoduché. O analyzátory tohoto typu byl a stále, je s ohledem na epidemiologickou situaci globálně, enormní zájem. V České republice mělo o Cobas6800 zájem více společností. Bylo pro nás proto velkou ctí, že jsme prošli náročným výběrovým procesem a splnili veškeré parametry určené výrobcem a dodavatelem.

Myslím si, že jsme se osvědčili a dokázali, že jsme důležitým partnerem při tomto testování. Vždyť máme na kontě 60 tisíc provedených vyšetření! Patříme mezi deset nejvýkonnějších laboratoří pro testování SARS-CoV-2 v Česku. Velmi ochotně a rychle jsme vždy zpracovávali vzorky, jejichž odběr indikovala KHS, například vzorky pracovníků OKD, když se v dolech začal virus mohutně šířit. Investovali jsme do vybavení laboratoří, přijali jsme nové pracovníky.

Myslím, že všechno toto by mělo být zohledněno. Po pročtení návrhu si nedokážu vysvětlit, proč se text ani jednou nezmiňuje o privátních zdravotnických subjektech.

 

Na co se profesně těšíte, až někdy opadne zátěž z epidemie COVID-19?

Těším se, že i odborný svět začne konečně fungovat tak, jak jsme dříve byli zvyklí. S kolegy z tuzemska i ze světa se budeme moci opět stýkat a předávat si zkušenosti na odborných setkáních a konferencích. I naše společnost pořádá řadu odborných akcí, které jsme museli letos s ohledem na situaci zrušit.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené