Přeskočit na obsah

Lék pro děti s nově vzniklým diabetem 1. typu

Podle nové studie děti, u nichž byl nedávno diagnostikován diabetes 1. typu, potřebují méně dodávaného inzulinu k udržení glykémie v normálním rozmezí, pokud užívají imunoterapeutický lék teplizumab. Teplizumab tlumí proces destrukce beta buněk a pomáhá zachovat 10–40 procent beta buněk, které má většina pacientů ještě v době diagnózy, ale které jsou obvykle v následujících měsících zničeny. Zachování těchto beta buněk výrazně usnadňuje léčbu diabetu 1. typu. Výsledky publikované nedávno v NEJM poskytují podporu pro rozšíření léčby teplizumabem nad rámec jeho v USA schváleného použití pro osoby, u nichž hrozí riziko vzniku diabetu 1. typu, ale ještě nejsou diagnostikovány. Jedná se o první studii fáze III s imunoterapií po stanovení diagnózy diabetu 1. typu, která splnila svůj primární cílový ukazatel a prokázala přínos po delší dobu, tj. 18 měsíců. Studie PROTECT probíhá na 61 místech v USA, Evropě a Kanadě. Děti ve věku 8–17 let byly během šesti týdnů od stanovení diagnózy DM1 randomizovány k užívání teplizumabu i.v. nebo placeba.

Léčba byla podávána po dobu 12 dnů na začátku studie a poté po šesti měsících.

Zdroj: https://www.ucsf.edu/news/2023/10/ 426396/breakthrough‑drug‑helps‑children‑new ‑onset‑type‑1‑diabetes

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.