Přeskočit na obsah

Články s tagem diabetologie

Glifloziny: zbraň na trojhlavého draka

28. 11. 2023

Moderní medicína se štěpí na mnoho specializací, jednotlivé diagnózy se ale často vyskytují sdruženě a navzájem se ovlivňují. Potom nezbývá než…

O generacích a generační křehkosti

30. 5. 2023

Stručný souhrn z přednášky prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., z Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, přednesené…