Přeskočit na obsah

Lékárníci se vzdělávají v první pomoci

Kursy první pomoci, které pořádá pro své členy Česká lékárnická komora (ČLnK) ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals CR, prošlo za necelé dva roky 1 500 lékárníků a téměř 1 000 se proškolilo v záchraně života na webinářích. Znalosti předávají i návštěvníkům lékáren. Zeptali jsme se prezidenta ČLnK PharmDr. Lubomíra Chudoby na vzdělávání lékárníků v první pomoci. 

  • Jaký je zájem o kursy mezi členy komory a kde se na ně mohou přihlásit?

 

Kursy jsou zařazeny v našem projektu celoživotního vzdělávání lékárníků. Vyhlašujeme je na webových stránkách komory a každý člen má možnost s několikaměsíčním předstihem vidět, kdy se poblíž jeho bydliště kurs koná. Oslovili jsme také okresní sdružení, od nich často přicházejí podněty na místo pořádání. Máme dva typy seminářů – první je teoretický, druhým pak praktická ukázka na modelech, kdy si každý může základní resuscitační techniky vyzkoušet. Lektor, tj. lékař – kvalifikovaný záchranář, každému účastníku řekne, zda postupuje správně, chyby opravuje. Důležité je vědět, kde správně přiložit dlaň, jakou frekvencí a jak hluboko provádět nepřímou srdeční masáž, jak uvolnit dýchací cesty, jak přistupovat k resuscitaci novorozenců apod. A protože je nám jasné, že část kolegů se nemůže semináře účastnit osobně, teoretický i praktický kurs jsme nahráli a formou webináře je přístupný všem členům komory. Loni se účastnilo praktického semináře 775 lidí, webinář zhlédlo 609 lidí. Letos v praktickém semináři bylo ve 40 základních kursech 480 lidí a ve 20 pokračovacích kursech 240, webinář zhlédlo 350 lidí. 

  • Předpokládám, že to není jednorázová akce a budete v proškolování lékárníků pokračovat?

 

Chtěli bychom, aby každým rokem prošlo základními kursy minimálně 500 lékárníků, a předpokládám, že budeme modulově připravovat další typy seminářů. Za pět až sedm let by každý lékárník měl možnost si základním nebo nástavbovým kursem projít i opakovaně. 

  • Proč komora tyto kursy první pomoci pořádá?

 

Lékárník dostává základní informaci o první pomoci už při studiu na farmaceutické fakultě, téma je povinně zahrnuto i do specializační přípravy. Komora k tomu přidala ještě celoživotní vzdělávání z toho důvodu, že je potřeba, aby si člověk čas od času techniky připomněl a znovu vyzkoušel, a také proto, že i v tomto medicínském oboru se doporučení vyvíjejí. Co bylo doporučováno před patnácti nebo dvaceti lety, nyní už nemusí platit. Lektor tedy seznamuje lékárníky s nejnovějšími poznatky a doporučeními u těchto úkonů. 

  • Proč by měl člověk znát zásady první pomoci?

 

Člověk nikdy neví, kdy se dostane do situace, kdy někdo v jeho okolí, příbuzný, známý, bude potřebovat pomoc. Byť jsou tyto služby od profesionálů v ČR dostupné a dojezdové časy záchranky jsou krátké, řádově může trvat osm, deset minut, než odborná pomoc dorazí. První minuty jsou ale pro záchranu života vždy rozhodující, je potřeba udržet základní životní funkce. Člověk, který zachová chladnou hlavu a ví, jak použít základní tři, čtyři techniky, může zásadně přispět k tomu, že pacient přežije. 

  • Vy osobně jste se setkal s tím, že jste musel takovou pomoc poskytnout?

 

Dostal jsem se do takové situace nedávno na jednání představenstva ČLnK, když jeden člen ve vedru zkolaboval. Snažili jsme se okamžitě zjistit, zda dýchá a má zabezpečené základní životní funkce, a uvést jej do stabilizované polohy. Zavolali jsme záchranku a v přímém přenosu jsem viděl, že operátoři jsou opravdu schopni vést člověka do doby příjezdu profesionálů podle toho, jak jim situaci popíše. Krok za krokem člověka navádějí. To je významná pomoc, když člověk ví, že v tom není sám, že se může spolehnout na odbornou radu do doby příjezdu záchranářů. 

  • Letos se v rámci Světového dne první pomoci osvětová kampaň konala v ČR podruhé. Jaký zájem měla veřejnost o seznámení se zásadami záchrany života?

 

V naší kampani nejde přímo o proškolování skupinek pacientů. Je to spíše o tom, aby si každý laik uvědomil, že situace ohrožení života mohou nastat nenadále, každý se s nimi může potkat a měl by vědět, co má dělat, jak se přesvědčit o stavu dotyčného, zda má například jen stav dušnosti, nebo upadl do bezvědomí, má zachované dýchací funkce, potřebuje zavolat záchranku. Jde tedy o to, abychom seznámili laickou veřejnost s tímto tématem, aby znalost první pomoci nepodceňovala. Nejhorší je, když třeba po autonehodě je kolem zástup přihlížejících a nikdo se k ničemu nemá. Někteří se bojí, někteří mohou mít i určitou obavu či odpor první pomoc poskytnout. To je potřeba překonat, pomoci, zavolat záchranku, vyčkat do jejího příjezdu. 

  • Osvěta o první pomoci ale není jediná akce, kterou komora pro veřejnost pořádá a v níž své členy školí.

 

ČLnK pořádá každý rok zhruba dvě stě vzdělávacích akcí pro lékárníky. Zaměřujeme se na to, aby témata byla pro naše členy využitelná. Vedle první pomoci to jsou edukační aktivity v oblasti prevence, jako je odvykání kouření, snižování hmotnosti, screening koncentrace glukózy v krvi, správná kombinace léčiv nebo hojení ran. Na mobilní aplikaci lze vyhledat všechny lékárny v ČR. Po propojení s navigací ukáže například lékárny dle specializace v oblasti poradenství, například při odvykání kouření, snížení hmotnosti či screeningu diabetu a péče o diabetické pacienty. Aplikace vyhledá i lékárny specializované na poradenství a péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Snažíme se přispět jako zdravotníci v první linii v tom, co lidi zajímá a co jim vyškolený lékárník může poskytnout. Na tom spolupracujeme i s lékařskými společnostmi. Odborná témata chceme dál rozšiřovat, protože lékárny navštíví každým dnem statisíce lidí. Zatímco k lékaři jdou lidé většinou už s vážnějším problémem a musejí se obvykle objednat, do lékárny mohou přijít kdykoli a domluvit se na konzultaci. Lékárny jsou nejdostupnější zdravotnické zařízení, kde jsou přítomni vysokoškoláci, a toho chceme využít. Stejně jako ve všech vyspělých zemích. Jsem osobně velmi rád, že i tyto osvětové aktivity jsou čím dál více našimi spoluobčany využívány. 

  • Veřejnosti je volně k dispozici edukační video s názornými ukázkami první pomoci, kterou provádí MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. Video vzniklo za podpory společnosti Teva Pharmaceuticals CR.

 

 

  • Praktické rady k první pomoci během různých krizových situací jsou také na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz v sekci „Nebojte se zachránit život“. Web obsahuje několik článků popisujících život ohrožující situace i způsob jejich řešení. Kromě první pomoci při autonehodě či zástavě srdce jsou zde například i články věnované první pomoci při popáleninách, otravě oxidem uhelnatým nebo při otravě jedovatými houbami.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…