Přeskočit na obsah

Lokální hemostatika a jejich využití

Lokální hemostatika jsou látky, které umožňují hemostázu, když tradiční chirurgické metody jsou neefektivní nebo nevhodné. Používají se ke kontrole difuzního (kapilárního či žilního) krvácení z různých zdrojů. Rozlišujeme aktivní, pasivní a kombinované přípravky (1).

 

 Traumacel FAM je přípravek vyrobený z oxidované celulózy, řadíme jej mezi hemostatika pasivní neboli mechanická. Absorpcí krve zvětšuje svůj objem, podporuje agregaci krevních destiček a tlakem působí na místo krvácení (2, 3).

K jeho dalším vlastnostem patří antimikrobiální účinek, přičemž dle studie Spanglera a kol. je efektivní i na mikroorganismy rezistentní na antibiotika (4). K dispozici jsou různé formy provedení. Výhodou Traumacelu FAM je snadné použití, tvarová flexibilita a rychlý nástup hemostázy. S rozvojem miniinvazivní chirurgie se spektrum využití oxidované celulózy rozšiřuje i na laparoskopické, thorakoskopické a endoskopické výkony (5).

 Oxidovaná celulóza v praxiNa III. chirurgické klinice FN Motol jsme Traumacel FAM použili celkem u sedmnácti pacientů v průběhu dvou měsíců. Přípravek byl určen k hemostáze plošného difuzního krvácení, krvácení v blízkosti důležitých struktur či jako prevence pooperačního krvácení z větších resekčních ploch zejména parenchymatózních orgánů. Typ a rozsah operací byl variabilní, od jednodušších až po nejnáročnější výkony včetně transplantační a miniinvazivní chirurgie. V pooperačním období se nevyskytly žádné komplikace a pacienti byli časně propuštěni do domácího ošetření. Několik případů prezentujeme v krátkých kasuistikách s peroperační fotodokumentací.Závěr

Efektivní management peroperačního krvácení je základním předpokladem úspěchu v chirurgii. Navzdory pokroku v chirurgické technice zůstává krvácení hlavní komplikací, která zhoršuje klinické výsledky pacientů. Na našem pracovišti jsme nezaznamenali žádné komplikace či nežádoucí účinky Traumacelu FAM a produkt hodnotíme kladně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Literatura

1. Boucher BA, Traub O. Achieving hemostasis in the surgical field. Pharmacotherapy. 2009 Jul;29(7 Pt 2):2S–7S

2. Samudrala S. Topical hemostatic agents in surgery: a surgeon’s perspective. AORN J. 2008;88(3):S2–S11

3. Spotnitz WD, Burks S. Hemostats, sealants, and adhesives: components of the surgical toolbox. Transfusion. 2008;48(7):1502–1516

4. Spangler D, Rothenburger S, Nguyen K, Jampani H, Weiss S, Bhende S. In vitro antimicrobial activity of oxidized regenerated cellulose against antibiotic‑resistant microorganisms. Surg Infect (Larchmt). 2003;4(3):255–262

5. Rastogi V, Dy V. Control of port‑site bleeding from smaller incisions after laparoscopic cholecystectomy surgery: a new, innovative, and easier technique. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2002;12(4):224–226

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené