Přeskočit na obsah

Mediánová výplata lékaře v akutní nemocnici: 78 600 korun

Trend růstu platů a mezd nemocničních lékařů pokračoval v roce 2019 podobným tempem jako v předchozím roce. Platy a mzdy lékařů v roce 2019 v lůžkové péči meziročně vzrostly o šest procent a dosáhly průměru 82 333 korun. Uvádí to průběžná analýza dat Národního zdravotnického informačního systému vydaná ÚZIS jako tisková zpráva. Také v prvním letošním kvartále pozorují statistici růst odměn lékařů.

V nemocnicích akutní péče je průměrná měsíční odměna lékaře 82 726 korun, v ostatních lůžkových zařízeních 75 916 Kč. Mediánová měsíční odměna lékaře v akutní lůžkové péči v roce 2019 činila 78 627 korun, spodní 1. decil odměn představoval 57 098 korun, zatímco 9. decil 99 636 korun.

V porovnání s průměrnou odměnou v Česku rostly od roku 2010 odměny lékařů rychleji, kumulativně o 66 procent, zatímco průměrná mzda rostla proti roku 2010 o 43 procent. V roce 2010 představoval průměrný plat lékaře 207 procent průměrné mzdy, od roku 2015 je setrvale na úrovni kolem 240 procent průměrné mzdy.

Průběžné výsledky statistických šetření o platech a mzdách v resortu zdravotnictví v segmentu lůžkové péče potvrdily také dlouhodobě vysoký podíl přesčasové práce a práce v době volna na celkových odměnách lékařů i sester. Sledování vývoje růstu platů v čase to neovlivňuje, protože podíl odměn za přesčasovou práci zůstává prakticky stejný od roku 2015. Základní tarif u odměn lékařů v nemocnicích akutní péče tvoří 49 procent (platy) až 58 procent (mzdy), v ostatní lůžkové péči 52 procent (platy) až 67 procent (mzdy).

„Díky kompenzační vyhlášce udržíme navzdory COVID-19 růst odměn zdravotníků i v dalších letech,“ věří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V roce 2020 mají nemocnice navýšit odměny z vyšších úhrad stanovených kompenzační vyhláškou a z dotačního programu ze státního rozpočtu, který bude rozdělován přes kraje. Tyto dotace v souhrnu představují 1,25 miliardy korun na odměny pro zdravotní personál za práci v době epidemie koronaviru. Jeho vznik byl podmínkou komunistů pro podporu navýšení výdajů státního rozpočtu.

Asociace českých a moravských nemocnic v dohodovacím řízení o úhradách pro rok 2021 počítala s růstem platových tabulek v nemocnicích v roce 2021 o pět procent plus s dalším růstem rizikových příplatků. Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů požaduje zvýšení základních platů lékařů od příštího roku o 15 procent. To, že o výši tabulkových platů pro příští rok není zatím rozhodnuto, bylo také jedním z důvodů, proč se nemocnice a pojišťovny nedokázaly na úhradách pro rok 2021 dohodnout.

 

 

Po letech přibylo sester

V roce 2019 přibylo do nemocnic akutní péče celkem 480 úvazků lékařů. „Tento trend potvrzuje prediktivní modely z roku 2014 předvídající celkové pozitivní saldo nástupu lékařů do systému, a to ročně cca 300–400 úvazků. Při počtu absolventů lékařských fakult, který převyšuje 1 200, jde ovšem o relativně malý absolutní přírůstek, který nicméně stále převyšuje úbytek kapacit daný stárnutím a odchody lékařů do důchodu,“ uvádějí autoři analýzy.

Významným zjištěním ÚZIS je, že se v roce 2019 poprvé po šesti letech zvýšil počet úvazků všeobecných sester a porodních asistentek v akutní lůžkové péči, a to o 225. Nyní je tedy v akutních nemocnicích více než 48 000 sester. Zdá se, že se úbytek sester v nemocnicích přinejmenším zastavil. Stále jich je zhruba o 1 900 méně než v roce 2010. Pokles kapacit všeobecných sester v akutní lůžkové péči je částečně kompenzován nárůstem úvazků praktických sester. Těch je v současnosti 3 741. „Podařilo se nám zastavit dosavadní kontinuální úbytek všeobecných sester a porodních asistentek v nemocnicích,“ uvedl k tomu ministr Vojtěch.

Sestry v lůžkové péči pobíraly v roce 2019 průměrně 43 865 korun měsíčně, tedy o 29 procent více, než kolik činila průměrná mzda. Podle předběžných čísel ÚZIS odhaduje, že růst platů a mezd sester pokračuje i letos.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené