Přeskočit na obsah

Mobilní aplikace EchoRight usnadňuje diagnostiku plicní hypertenze

Plicní hypertenze představuje relativně vzácné, přitom velmi heterogenní onemocnění s nespecifickými symptomy. To vše je důvodem, proč ke stanovení této diagnózy dochází zpravidla s odstupem několika let od nástupu prvních symptomů. Těžiště diagnostiky přitom leží na echokardiografickém vyšetření. Získat v této oblasti expertní úroveň může být obtížné, už jen proto, že v běžné sonografické praxi převažuje problematika zaměřená na postižení levého srdce. Na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) v Paříži byl představen inovativní nástroj, který by měl získání erudice při identifikaci nemocných s plicní hypertenzí ulehčit.

Jedná se o edukační intuitivně ovládanou aplikaci EchoRight. Ta na základě prvků hry a reálných echokardiografických nálezů lékaře postupně provádí diagnostikou plicní hypertenze, a to cestou od jednoduššího ke složitějšímu. Jejím základem je několik kazuistik. Každá obsahuje stručný popis případu, echokardiografický nález, otázku zaměřenou na přítomnost některé ze známek plicní hypertenze a vyhodnocení správné odpovědi s odkazem na platné doporučené postupy.

Odborný obsah aplikace vytvořil tým francouzských expertů, specialistů na plicní hypertenzi. Patřila k němu i Pamela Moceri z Univerzitní nemocnice v Nice, která aplikaci na kongresu ESC odborné veřejnosti představila. V úvodu svého sdělení zdůraznila, že pozdní stanovení diagnózy plicní hypertenze má velmi negativní dopad na další prognózu nemocných: „I zde platí, že čím dříve začneme léčit, tím více dokážeme ovlivnit další osud pacienta. Jednou z výzev, která před námi stojí, tak je co nejvíce zkrátit a usnadnit cestu ke správné diagnóze. Cílem aplikace je proto přispět k větší jistotě lékařů při vyšetření pravého srdce a jeho interpretaci při podezření na plicní hypertenzi.“ Podle dr. Moceri jde o první sonografickou aplikaci založenou na „vážné hře“. Již nyní pracuje s různými prvky obtížnosti a její technické řešení dovoluje postupné rozšiřování o další nálezy a klinické problémy, tak aby byla přínosná pro všechny, kteří se diagnostice plicní hypertenze věnují, tedy i těm zkušenějším.

A už pařížská premiéra EchoRight byla úspěchem. Aplikace získala ocenění jako nejlepší projekt prezentovaný v rámci sekce m‑health, která v souhrnu představovala řadu digitálních inovací relevantních pro kardiologickou praxi.Aplikaci lze již nyní zdarma stáhnout na Apple App store a Google Play. Více na www.echoright.com.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…