Přeskočit na obsah

Mobilní aplikace namísto plošných karantén?

Tým Oxfordské Univerzity poskytl evropským vládám, včetně Velké Británie, podklady k tomu, aby podpořily vývoj takovéto mobilní aplikace, která by měla být co nejšířeji implementována, ale rovněž využívána s náležitým etickým uvážením. Tým doporučuje, aby mobilní aplikace byla součástí integrované strategie řízené kontroly koronaviru, která identifikuje infikované osoby a jejich osobní kontakty pomocí digitální technologie.

„Koronavirus je jiný než předchozí epidemie a vyžaduje více vzájemně provázaných omezujících strategií. Naše analýza naznačuje, že téměř polovina přenosů koronaviru se vyskytuje ve velmi rané fázi infekce, ještě než se objeví příznaky. Takže pro varování lidí, kteří byli infekci vystaveni, potřebujeme rychlou a účinnou mobilní aplikaci. Naše matematické modelování naznačuje, že tradiční metody sledování kontaktů v oblasti veřejného zdraví jsou příliš pomalé na to, aby udržely krok s rychlostí šíření tohoto viru,“ odůvodňuje prof. Christophe Fraser z Oxfordské Univerzity, Big Data Institute, Nuffield Department of Medicine, naléhavost využití takovéto mobilní aplikace. Jak dodává, koncept okamžitě reagující mobilní aplikace je velmi jednoduchý. „Pokud je vám diagnostikován koronavirus, lidem, s nimiž jste se nedávno dostali do kontaktu, bude zaslána zpráva s doporučením, aby se izolovali,“ uvádí s tím, že bude-li tato mobilní aplikace vyvinuta a nasazena rychle a pokud jí bude používat dostatek lidí, může zpomalit šíření koronaviru a zmírnit ničivé zdravotní, sociální a ekonomické dopady.

Podle Dr. Davida Bonsalla, Oxford’s Nuffiaeld Department of Medicine a Oxford’s John Radcliffe Hospital, dosavadní zjištění potvrzují, že ne každý musí tuto aplikaci používat, aby systém fungoval. „Pokud se s pomocí aplikace většina jedinců izoluje při projevech příznaků a většina jejich kontaktů může být sledována, máme šanci epidemii zastavit,“ uvádí s tím, že čím více lidí tuto technologii aktivuje, tím rychleji se epidemie zastaví a tím více životů bude možné zachránit. Aby však tento přístup fungoval, musí být integrován do národního programu, ne pouze rozšiřována nezávislými vývojáři aplikací.

Jak totiž dr. Bonsall vysvětluje, současná strategie trasování kontaktů již není životaschopná. „V současné fázi epidemie již nemohou zdravotničtí úředníci ve Velké Británii a mnoha zemí celé Evropy účinně provádět trasování kontaktů, protože koronavirus se šíří příliš rychle. Náš výzkum časných dat z jiných zemí ukazuje, že zdravotní historie pacientů je neúplná, neznáme například podrobnosti o osobě, vedle níž jsme seděli v autobusu. Potřebujeme tudíž okamžité a anonymní digitální řešení, abychom potvrdili naši historii vzájemných lidských kontaktů,“ je přesvědčen dr. Bonsall.

Profesor Fraser zdůrazňuje naléhavost situace tím, že v současné době existuje v mnoha malých evropských zemích více případů onemocnění za jeden den než v Číně. „Náš tým nyní připravuje simulace pro tento přístup zaměřený na sledování mobilních kontaktů, který by mohl epidemii zastavit způsobem mnohem méně drastickým, než je národní nebo celoevropská izolace. Naším cílem je pomoci obyvatelstvu prostřednictvím dodání životně důležitých informací v období, kdy se pandemie šíří, a zároveň může být aplikace využito k osvobození komunit z rozsáhlé izolace,“ popisuje prof. Fraser, jehož tým pokračuje v simulaci aplikace, která má být upravena tak, aby vyhodnotila potřebu nutnosti testování na koronavirus a také aby poskytovala cílené reakce v oblastech se zvláště vysokou rychlostí šíření nákazy.

Doporučení týkající se etiky doplňuje prof. Michael Parker, Wellcome Centre for Ethics & Humanities and Ethox Centre, Oxford’s Nuffield Department of Population Health. Použití jakékoli mobilní aplikace na koronavirus podle něho vyžaduje vysoký etický standard po celou dobu intervence, včetně garantování rovného přístupu, řešení otázek ochrany soukromí a využití dat; přijetí transparentního a kontrolovatelného algoritmu; zvážení strategií digitálního nasazení na podporu konkrétních skupin, jako jsou zdravotničtí pracovníci, starší a mladí; a postup na základě individuálního souhlasu.

Tým Oxfordské univerzity navrhuje, aby mobilní aplikace byla kombinována se zásadami sociálního odstupu, aby se snížil blízký kontakt. „Než bude k dispozici vakcína a antivirová léčba, jsou nutná různá opatření ke zpomalení šíření infekce. Potřebujeme rychlý a účinný systém pro varování lidí, kteří byli infekci vystaveni, neboť významný počet infekcí je přenášen ještě před projevem symptomů. Důležité je pravidelné mytí rukou a hygiena. Kromě toho by se lidé měli řídit všemi doporučeními, aby omezili úzký kontakt s ostatními, zejména v hustě obydlených oblastech. Kombinace těchto opatření pomůže snížit další přenosy, což z epidemiologického hlediska snižuje reprodukční číslo R; průměrný počet přenosů od infikovaných jedinců. Pokud země sníží R na méně než jedna, epidemie bude klesat, a nakonec se zastaví,“ popisuje dr. Bonsall.

Jak prof Fraser uzavírá, současné strategie nefungují dostatečně rychle, aby zachytily přenos koronaviru. Pro účinné řešení této pandemie je třeba využít technologií 21. století. „Cílem našeho výzkum je vytvořit takovou mobilní aplikaci, která by urychlila naši schopnost sledovat infikované lidi a poskytla důležité informace, které občany před touto pandemií ochrání,“ shrnuje prof. Fraser.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené