Přeskočit na obsah

Nadějná data pro remdesivir

Časopis New England Journal of Medicine publikoval práci založenou na datech hodnotících průběh onemocnění COVID-19 u 53 nemocných léčených remdesivirem. Pacienti tento lék dostávali v rámci programu tzv. použití ze soucitu – compassionate use, nešlo tedy o klinickou studii s kontrolním ramenem. Toto časné klinické pozorování naznačuje zřetelný terapeutický efekt léčiva. U dvou třetin pacientů bylo pozorováno zlepšení klinického stavu - během sledování s mediánem 18 dní došlo u 68 procent nemocných k snížení stupně nutné oxygenace. Také smrtnost byla podstatně nižší než u srovnatelných prací s jinými léčebnými postupy, například s lopinavirem.

Publikovaná práce se týkala 53 nemocných, z nichž bylo 22 léčeno v USA, 22 v Kanadě nebo v Evropě a 9 v Japonsku. Na začátku léčby bylo 30 pacientů napojeno na mechanickou plicní ventilaci a 4 na ECMO.

Celkem 17 z 30 pacientů na mechanické ventilaci mohlo být extubováno. Celkem 25 pacientů (47 procent) bylo propuštěno z nemocnice. Zemřelo sedm pacientů. Mezi nemocnými na invazivní ventilaci byla mortalita 18 procent (6 z 34). U ostatních byla mortalita 5 procent (1 nemocný z 19).

V současnosti probíhá s remdesivirem sedm velkých klinických studií - dvě organizované v Číně, další dvě řízené firmou Gilead v USA, Evropě a Asii, další placebem kontrolovaná studie na 800 pacientech řízená federální NIAID ve Washingtonu a konečně dvě klinické studie WHO.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené