Přeskočit na obsah

Nová, již 13. výzva IMI pro předkládání projektů: Úplný seznam témat

Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) zveřejnila novou výzvu k předkládání návrhů týkajících se diabetu, antimikrobiální rezistence, neurodegenerativních onemocnění, onkologických onemocnění, bezpečnosti léčivých přípravků během těhotenství a kojení a mnoha dalších. Deadline pro první fázi podání záměrů je 28. února 2018, 17.00 bruselského času.Přehled témat 13. výzvy IMI

Diabetická kardiomyopatie: Pacienti s diabetem mají 2,5× vyšší riziko srdečního selhání než jedinci bez diabetu. Cílem této výzvy je určit, zda a jak se diabetická kardiomyopatie liší od ostatních forem srdečních onemocnění, a zjistit dosud neznámé příčiny nemoci. Tyto informace zcela jistě přispějí k vývoji nové léčby.

Zánětlivá kožní onemocnění (psoriáza a atopická dermatitida): Atopická dermatitida postihuje deset procent dětí a tři procenta dospělých. Psoriáza postihuje dvě procenta populace. Obě nemoci obtěžují pacienty svěděním, zánětem a dalšími problémy. Toto téma by mělo přinést vyšší porozumění příčinám vzniku a průběhu obou onemocnění, o nichž se toho dosud mnoho neví, a identifikovat potenciální cíle pro nové druhy léčby.

Diagnostika antimikrobiální rezistence (AMR): Pokud chceme zdolat AMR, je třeba zajistit, aby se antibiotika používala výhradně v případech absolutní nutnosti. Údaje ovšem prokazují, že v Evropě je třicet až padesát procent antibiotik preskribováno zbytečně. Tato čísla by pomohla snížit lepší diagnostické testy. Téma má za cíl pochopit, prokázat a stanovit cenu diagnostiky jako nástroje pro optimalizaci užívání antibiotik a proti antibiotické rezistenci.

Úloha mitochondrií při neurodegenerativních onemocněních: Mitochondrie vytvářejí energii uvnitř buněk a zdá se, že hrají významnou roli zejména v mozkových a nervových buňkách. Toto téma by mělo přispět k rozšíření znalostí o tom, jak mitochondriální patologie ovlivňuje průběh neurodegenerativních onemocnění, jako je například Parkinsonova nemoc. Výsledky by měly vést k vývoji nových léků v této oblasti.

Koordinace a podpora (CSA) při zkoumání neurodegenerativních chorob: Projektové portfolio IMI pro tuto oblast se rychle rozrůstá a přináší výsledky. CSA má poskytnout rámec a zdroje pro usnadnění spolupráce a koordinace při současných i budoucích projektech v této oblasti.

Evropská platforma pro indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC): Tyto buňky vznikají z běžných dospělých buněk (například kožních) přeprogramováním, takže se z nich mohou stát jakékoli buňky lidského těla. EBISC, projekt IMI, i další iniciativy prokázaly, že by bylo možné vytvořit banku vysoce kvalitních iPSC, jichž by bylo možné využít k dalšímu výzkumu. Toto téma by mělo dál podporovat tyto iniciativy a vytvořit pro ně dlouhodobé zdroje.

Digitální vyšetření mobility: Digitální technologie mají velký potenciál měřit lidskou mobilitu v reálném světě. Tento projekt by měl posoudit rychlost chůze v reálném světě (RWS), o níž se ví, že souvisí s pády a mortalitou, a přinést další digitální prostředky k posouzení mobility u pacientů s limitovanou mobilitou. Cílem je demonstrovat, že RWS a podobné měření pohybu mohou predikovat u pacienta riziko pádu, hospitalizace, nebo dokonce smrti.

Onkologická onemocnění: Některé nové léky povzbuzují imunitní systém k boji proti zhoubným onemocněním. U mnoha pacientů však nepřinášejí dlouhodobou odpověď, a navíc často způsobují nepříjemné nežádoucí účinky. Tento projekt má za úkol prozkoumat mikroenvironment tumorů a přinést hlubší pochopení interakce imunitního systému s rakovinovými buňkami na molekulární úrovni, což by přispělo k vývoji lepších léčebných přípravků.

Bezpečnost léčivých přípravků během těhotenství a kojení: V této oblasti dosud významně chybějí data, což brání optimální péči o těhotné ženy s vážnými onemocněními. Tento projekt má vytvořit nástroje a metody pro spolehlivé a včasné údaje pro poskytovatele zdravotní péče, a zlepšit tak péči o tyto ženy.

Predikce bezpečnosti v raných stadiích vývoje léčiv: Včasné rozpoznání případných škodlivých účinků na lidský organismus patří k hlavním úkolům při vývoji nových léků. Toto téma se soustředí na vývoj biologických markerů, které spolehlivě indikují poškození jater, ledvin, pankreatu, krevních cév a centrální nervové soustavy.

Zajištění bezpečnosti léčiv pro nervový systém: Současné testy k prokazování toxicity potenciálního léčivého přípravku na centrální nervový systém a periferní nervový systém nejsou spolehlivé. Toto téma se zaměřuje na vytvoření lepších metod, které by byly schopné předpovědět už v časném stadiu vývoje nového léku, zda má škodlivé účinky na nervovou soustavu. Výsledkem se mají stát lepší klinické testy a bezpečnější léčiva.

Pilotní program – banka pro znovuvyužití klinicky testovaných látek: Pouze deset procent látek zkoumaných v prvních fázích vývoje léku se dostane až ke klinickým zkouškám a z nich opět pouhých dvacet procent dosáhne schválení. Zkoumané látky, které v tomto procesu neuspějí, se však přesto mohou projevit jako užitečné pro další zkoumání. V mnoha případech pak mohou být využity pro účely léčby jiných chorob. A to rychleji a levněji, než kdyby celý proces probíhal znovu. Znovuvyužití tak může pomoci zhodnotit objem práce i finančních prostředků do nich již vložených. V rámci tohoto pilotního programu farmaceutické společnosti zajistí dostupnost vyvinutých látek pro prozkoumání ke znovuvyužití ve čtyřech hlavních oborech: kardiovaskulární choroby, respirační onemocnění, neurodegenerativní nemoci a vzácná onemocnění.Pierre Meulien, výkonný ředitel IMI, k tomu říká: „Výzva IMI k předkládání návrhů představuje skvělou příležitost pro vědce z univerzit, malých společností a pacientských skupin. Naše výzvy jsou však zaměřeny nejenom na financování – jsou rovněž šancí přidat se k mezinárodní komunitě tisíců lidí z širokého počtu oborů, kteří společně usilují o zrychlení a zlepšení celého postupu vývoje nových léčiv ve prospěch pacientů.“

Celkový rozpočet výzvy je 223 milionů eur, z čehož zhruba polovina pochází z programu EU Horizon 2020 a druhá polovina ze společností sdružených v EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) a partnerských organizací IMI.

IMI je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru EU – partnerstvím mezi Evropskou komisí a evropským farmaceutickým odvětvím, které financuje výzkum a inovace ve zdravotnictví.

Informace k 13. výzvě IMI najdete na adrese http://www.imi.europa. eu/apply‑funding/open‑calls/imi‑ 2‑call‑13. Na této adrese též najdete podrobnosti a podmínky zapojení do projektů IMI a informace, jak se začlenit do již existujících vědeckých konsorcií pro jednotlivé projekty.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Pardubice mají nový pavilon psychiatrie

23. 11. 2021

Nový pavilon psychiatrie přináší důstojné prostředí pro léčbu duševních onemocnění a větší kapacitu. V Pardubické nemocnici byl po dvou letech…

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…