Přeskočit na obsah

Nová léčebná možnost u erektilní dysfunkce – generický tadalafil

Spektrum přípravků k léčbě erektilní dysfunkce u dospělých mužů se rozšiřuje o Tadalafil Teva, tablety 20 mg. Užívá se minimálně 30 minut před plánovaným stykem. K dosažení účinku tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění.Začíná se s užíváním 10 mg (polovina tablety), pokud se nedostaví požadovaný efekt, lze užít najednou 20 mg (po poradě s lékařem). Účinnost přetrvává až 36 hodin. Přípravek Tadalafil Teva, tablety 20 mg, není určen ke každodennímu užívání. Doporučený způsob užití je „on demand“ – v případě potřeby (obden, dvakrát týdně, před stykem). Účinky tadalafilu nejsou ovlivněny konzumací jakéhokoli jídla a ani u pacientů nad 65 let není potřeba upravovat dávku.

Jako erektilní dysfunkce (ED) se označuje dlouhodobě trvající neschopnost dosáhnou erekce nebo udržet erekci vedoucí k uspokojivé sexuální aktivitě obou partnerů.

Mezi muži nad 50 let se vyskytuje u více než poloviny populace, ale není vzácná ani u mladších mužů. Ukazuje se, že potíže s erekcí měla alespoň dočasně během života většina mužů. Podle některých publikovaných studií je ve věkové kategorii mužů mezi 50–80 lety 85 procent mužů sexuálně aktivních, 50 procent mužů v této skupině udává problémy s erekcí a deset procent udává kompletní ztrátu erekce.

Před předpisem přípravku Tadalafil Teva, tablety 20 mg, se prosím seznamte se souhrnem údajů o přípravku (SPC).Je ED nebezpečná?

Erektilní dysfunkce snižuje kvalitu života obou partnerů, a to nejen v sexuální oblasti, ale i v dalších oblastech soužití. Mužské sexuální poruchy jsou až v jedné třetině příčinou poklesu ženské sexuální touhy, ve 20 procentech snižují vzrušení a ve 20 procentech jsou příčinou dysfunkčního orgasmu ženy. Erekce je však také ukazatelem zdravého endotelu. Erektilní dysfunkce může být první známkou klinicky němých, nicméně závažných onemocnění, jako jsou ischemická choroba srdeční a systémová ateroskleróza. Společným jmenovatelem ICHS a poruch erekce je endoteliální dysfunkce. Stupeň ED je současně indikátorem závažnosti ICHS. Dvě třetiny pacientů s ICHS v minulosti trpěly ED: 60 procent pacientů s ICHS má ED, a naopak 40 procent pacientů s ED má ICHS. Riziko vzniku srdeční příhody v následujících 10 letech je 1,3–1,6× vyšší u pacientů s ED. Pozornost ED je třeba věnovat zvláště u mladých mužů do 40 let, jelikož v jejich případě je sedminásobný výskyt ICHS. Průměrná doba mezi začátkem ED a postižením koronárních tepen dosahuje 39 měsíců (2–5 let), můžeme proto konstatovat, že problémy s erekcí řadíme mezi časné markery ICHS. U části pacientů je ED důsledkem nežádoucích účinků užívaných léků.

Dalším důvodem, proč by měl lékař po ED aktivně pátrat, je kvalita života pacientů. Pacienti s ED se zpravidla stydí o svém problému hovořit, ale je‑li jim nabídnuta pomocná ruka, často se chytí. Lékař má možnost nabídnout svému pacientovi účinnou léčbu ED. Důvodem, proč po ED pátrat, je také psychicky podmíněná nedostatečná účinnost farmakologické léčby (hypertenze, diabetu, dyslipidémie), jak pro dlouhotrvající stres pro ED (pocit selhání), tak pro zhoršenou adherenci k léčbě.


MĚLI BYSTE VĚDĚT…

Anketa: Hovoří lékaři s pacienty o erektilní dysfunkci? (výsledky)

 

  • Přes 86 procent mužů (z celkového počtu 160) uvedlo, že se jich lékař NIKDY nezeptal na kvalitu sexuálního života.

 

 

  • Pouhých 4,5 procenta pacientů se osmělilo zeptat – a byli odkázáni na jiného odborníka.

 

 

  • Aktivně o sexuálním životě komunikuje pouhých 13,5 procenta praktických lékařů.

 

Anketa proběhla na webovém portálu FaceStar v roce 2014 a zúčastnilo se jí více než 200 mužů.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené