Přeskočit na obsah

Nové stanovisko expertů k poruše kognitivní funkce při arytmiích

Odborné stanovisko komise tvořené zástupci European Heart Rhythm Association (EHRA), která je součástí Evropské kardiologické společnosti, zástupci Heart Rhythm Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) a Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) přednesl na právě skončeném sjezdu v Barceloně, který se konal od 18. do 20. března letošního roku, Nikolaos Dagres z Lipska. Konstatoval, že poruchy srdečního rytmu a některé metody jejich léčení mohou zvyšovat riziko poklesu kognitivní funkce a rozvoje demence. Zvláště fibrilace síní je spojena s velkým rizikem kognitivní poruchy a rozvoje demence, a to i v případech, kdy se neobjevují žádné nápadné známky cévní mozkové příhody. Je to zejména proto, že fibrilace síní je spojena s větším než dvojnásobným rizikem vzniku cévních mozkových příhod, které nejsou klinicky zřejmé. Tyto tzv. silent strokes a s nimi spojené poškození mozkové tkáně zřejmě přispívají ke kognitivnímu poškození.

Dokument doporučuje prevenci perorálními antikoagulancii, zejména u pacientů s fibrilací síní. Antikoagulace může podstatně snížit riziko demence. Demence se vyskytovala nejvíce u osob, u nichž byla pozdě zahájena léčba warfarinem nebo nebyla důsledně dodržována terapeutická hladina. Některá nová perorální antikoagulancia mohou prokazovat lepší účinek v prevenci kognitivní dysfunkce než warfarin, ale nebylo to dosud doloženo. Tato doporučení platí pro pacienty s déletrvající fibrilací síní a nelze je aplikovat u nemocných s krátce trvající fibrilací. Léčba fibrilace síní ablací může sama od sebe vést k nepatrným cévním mozkovým příhodám a poruše kognitivní funkce. K snížení tohoto rizika doporučuje dodržovat guidelines týkající se provedení ablace a léčby těchto pacientů před výkonem i po výkonu.


Dagres N, Chao TF, Fenelon G, et al. European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS)/Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) expert consensus on arrhythmias and cognitive function: what is the best practice? Europace 2018 Mar 18. doi: 10.1093/europace/euy046. [Epub ahead of print]

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…