Přeskočit na obsah

Obézní jsou v riziku i v nižším věku

Obezita přenáší riziko těžkého průběhu COVID-19 do nižších věkových skupin. Upozorňuje na to studie autorů z Univerzity Johna Hopkinse v americkém Baltimoru publikovaná na začátku května v časopisu Lancet.

Autoři zkoumali korelaci mezi indexem tělesné hmotnosti (BMI) a věkem u pacientů s COVID-19 přijatých na jednotky intenzivní péče na několika univerzitních nemocnicích ve Spojených státech. V souboru 265 pacientů zjistili významnou nepřímou závislost mezi věkem a BMI. Mladší jedinci přijatí do nemocnice byli častěji obézní. Normální BMI bylo u pacientů pod 40 let věku přijatých na jednotky intenzivní péče ve zkoumaném vzorku výjimkou. V populacích s vysokou prevalencí obezity tedy může COVID-19 ovlivnit mladší populace více, než se dříve uvádělo na základě dat z Číny nebo Itálie, kde je prevalence obezity nižší než v USA.

Lékaře množství mladších pacientů s těžkým průběhem COVID-19 v USA překvapilo. „Největší studie s 1591 pacienty na JIP z Itálie uváděla střední věk 63 let, s pouze 203 pacienty (13 %) mladšími než 51 let. Podobné údaje byly hlášeny z Číny. Když v USA začala epidemie COVID-19, očekávali jsme podobnou populaci na JIP. Jakmile však pandemie dorazila na konci března 2020 do nemocnic Johns Hopkins Medicine, začaly být na naši JIP přijímáni mladší pacienti. Mnozí z nich byli také obézní,“ píše s kolegy David A. Kass z Johns Hopkins University v Baltimore, USA. „Došli jsme k závěru, že v populacích s vysokou prevalencí obezity ovlivní COVID-19 mladší populace více, než se dříve uvádělo,“ dodávají.

Střední hodnota BMI byla mezi zkoumanými pacienty 29,3. Pouze 25 % jednotlivců mělo BMI menší než 26 a 25 % překročilo BMI 34,7.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené