Přeskočit na obsah

Oboru anesteziologie záleží na pregraduální i postgraduální výchově

Po ukončení IX. konference AKUTNĚ.CZ poskytl zakladatel projektu doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno, novinám MT rozhovor.  • Pane docente, letos se konala již IX. konference AKUTNE.cz. Jak byste hodnotil, jako její zakladatel a duševní otec, trend od počátků až po devátý ročník?

 

Když se vrátím do roku 2009, kdy se první ročník naší konference konal, vybaví se mi nejistota a nadšení. Nejistota, zda internetový projekt zaujme natolik, aby přilákal účastníky i fyzicky. A nadšení? To prostě k týmu AKUTNĚ. CZ po léta patří, tedy není s podivem, že nám nechybělo ani v začátcích. Tehdejších takřka dvě stě účastníků z dnešního pohledu vypadá jako málo, ale my jsme zaplnili posluchárnu Lékařské fakulty MU na Komenského náměstí, a tím dokázali, že to má smysl. Další vývoj bych také označil dvěma slovy. Evoluce a překvapení. Neustále evolučně rosteme, od jedné sekce po dnešní čtyři, od dvou workshopů po skončení konference po dnešních třináct po celý den a od necelých dvou set účastníků po dnešních takřka 1 100. A stále jsme překvapeni entuziasmem pořadatelského týmu, který dobrovolnicky těchto devět ročníků připravil. 

  • Proč jste začali konference AKUTNĚ. CZ pořádat? Odborných setkání se přece koná dostatek. V čem se tento projekt liší třeba od kongresů ČSARIM?

 

Odborných setkání je nepochybně na vzdělávacím poli dostatek. My jsme si však od počátku dali za cíl se odlišit, a zde také můžeme hledat příčinu našeho úspěchu. Tedy jako jediní cílíme na starší studenty lékařských fakult a mladé lékaře v přípravě k atestaci a také jako jediní máme v našem oboru konferenci prostou jakýchkoli poplatků. Proto se i symbolicky termínově točíme okolo Mezinárodního dne studentstva a příští rok se v rámci X. konference s tímto významným dnem opět prolneme. 

  • Co vám na letošní konferenci udělalo největší radost?

 

Kromě účastnického rekordu, kdy jsme poprvé pokořili hranici tisícovky fyzicky přítomných účastníků, je to nepochybně nově vzniklá celodenní paralelní sekce pod patronací sekce mladých anesteziologů ČSARIM. Již její motto: „Co by měl mladý anesteziolog vědět, než…“ jasně ukazuje na zaměření všech přednášek. Následná účast, která zaplnila dvě posluchárny univerzitního kampusu, pak atraktivitu této sekce podtrhla. Pořadatelský tým mladých anesteziologů pod vedením dr. Klincové z Brna musela tato skutečnost hřát u srdce. 

  • Recentně byly schváleny a publikovány doporučené postupy diagnostiky a léčby ŽOK. Znamená to pro vaši práci podstatnou změnu?

 

Na uvedené guidelines jsme jako anesteziologická komunita netrpělivě čekali a následně je velice pozorně podrobili kritickému čtení. Musím říci, že guidelines nepovažuji za revoluci v přístupu k léčbě ŽOK a na pracovištích, která průběžně sledují vývoj v této oblasti, jsou nepochybně prvky v guidelines obsažené již implementovány. 

  • Na kongresu ČSARIM přednesla doc. Innerhoferová výsledky studie RETIC (uveřejněné v Lancetu), která svědčí o tom, že v indikaci ŽOK, zejména traumatického původu, není optimálním způsobem léčby podání čerstvě zmražené plazmy. Přikláníte se k názoru, že jde o soumrak léčby FFP?

 

Zde opět musím podotknout, že masivní transfuzní náhrady FFP s cílem optimalizovat hemokoagulační kaskádu nebyly na pracovištích, kde jsem působil či působím, používány ani v minulosti. S rozšířením a rozvojem elastografických metod lze léčbu ŽOK traumatického původu cílit nepochybně lépe. 

  • Používáte na svém pracovišti POCT – tromboelastometrii, o níž na konferenci AKUTNĚ.CZ přednášela dr. Ivana Zýková?

 

Naše pracoviště má ROTEM dlouhodobě k dispozici a rutinně tuto metodu u dětských pacientů využíváme. 

  • Jaké jsou vaše zkušenosti s cílenou léčbou ŽOK podle rychle dostupných výsledků tromboelastometrie koncentráty plazmatických faktorů (fibrinogen, koncentrát protrombinového komplexu a dalších)?

 

Jednoznačně kladné. V současnosti považuji takto cílenou léčbu, je‑li některá z metod tromboelastometrie dostupná na pracovišti, za přístup volby. 

  • Jaký byl zájem o kurs tromboelastometrických metod na konferenci?

 

Workshopy vedené dr. Zýkovou, dr. Sedlákem a dr. Vaníčkovou, zaměřující se na jednu z tromboelastometrických metod (ROTEM), patří vždy k nejvíce navštěvovaným a nejlépe hodnoceným. 

  • A slovo závěrem?

 

Dovolte mi závěrem pozdravit vaše čtenáře a poděkovat za podporu, kterou nám oni i vaše redakce již léta poskytujete. Doufám, že se sejdeme na AKUTNĚ.CZ i v roce 2018. 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.