Přeskočit na obsah

Odešli během léta

 

Prof. František Řehák

V úterý 16. září od 17 hodin se v Lékařském domě v pražské Sokolské ulici uskuteční symbolické poslední rozloučení přátel a bývalých kolegů s prof. MUDr. Františkem Řehákem, DrSc., který 11. června 2008 ve věku 81 let podlehl srdečnímu onemocnění. Setkání svolali zaměstnanci III. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, kterou prof. Řehák v letech 1974 až 1992 vedl a jejímž byl až do své smrti aktivním pracovníkem.

Prof. František Řehák se narodil 13. ledna 1927 ve Vamberku. Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1951 nastoupil jako sekundář na II. chirurgickou kliniku profesora Diviše, kde se věnoval všeobecné a později hrudní chirurgii.

Po roce 1968 byl však z politických důvodů poslán na poliklinické pracoviště. Ani to v něm nezlomilo touhu po klinické práci – v roce 1974 se stal přednostou III. chirurgické kliniky. Ta se pod jeho vedením stala centrem jícnové chirurgie, v mediastinální chirurgii zejména centrem pro chirurgickou léčbu myasthenia gravis, a samozřejmě plicní chirurgie.

Přestože politický režim blokoval širší mezinárodní spolupráci, prof. Řehák již v začátku osmdesátých let experimentálně rozpracoval problematiku transplantací plic. Do české chirurgické praxe jako první zavedl exstirpace jícnu bez thorakotomie a s doc. Šmatem napsal monografii Chirurgie plic a mediastina.Prof. MUDr. František Řehák, DrSc., byl členem České chirurgické společnosti ČLS JEP – díky svému odbornému kreditu a svým lidským vlastnostem byl po revoluci v roce 1989 zvolen jejím předsedou.

Prof. Tomáš Trávníček

Vedení Univerzity Karlovy a 1. LF UK a VFN Praha v polovině července oznámilo, že 13. července 2008 zemřel po těžké nemoci ve věku nedožitých 90 let prof MUDr. Tomáš Trávníček, CSc.

Prof. Tomáš Trávníček se narodil 21. prosince 1918 v Benešově. Na lékařskou fakultu UK nastoupil v roce 1937, po uzavření českých vysokých škol v roce 1939 byl až do roku 1942 vězněn v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen. Po návratu se během okupace zapojil do protinacistického odboje.

Po promoci v roce 1947 působil MUDr. Trávníček na Fyziologickém ústavu, od roku 1963 byl dlouholetým přednostou Ústavu patologické fyziologie. V roce 1965 byl jmenován profesorem. Během svého působení na Fakultě všeobecného lékařství a na Univerzitě Karlově zastával několik funkcí – byl proděkanem, v letech 1955 až 1961 děkanem, v roce 1961 prorektorem univerzity.

Výzkumně se prof. Trávníček zabýval především oblastí experimentální hematologie. Inicioval založení Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP a byl jejím prvním předsedou. Kromě vědeckých publikací byl hlavním autorem skript a učebnic patologické fyziologie, ale spoluautorsky působil i při tvorbě učebnic středoškolských.

Prof. MUDr. Tomáš Trávníček, CSc., byl mimo jiné vyznamenán Československým válečným křížem a Československou vojenskou medailí Za zásluhy 1. stupně.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené