Přeskočit na obsah

Odešli během léta

 

Prof. František Řehák

V úterý 16. září od 17 hodin se v Lékařském domě v pražské Sokolské ulici uskuteční symbolické poslední rozloučení přátel a bývalých kolegů s prof. MUDr. Františkem Řehákem, DrSc., který 11. června 2008 ve věku 81 let podlehl srdečnímu onemocnění. Setkání svolali zaměstnanci III. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, kterou prof. Řehák v letech 1974 až 1992 vedl a jejímž byl až do své smrti aktivním pracovníkem.

Prof. František Řehák se narodil 13. ledna 1927 ve Vamberku. Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1951 nastoupil jako sekundář na II. chirurgickou kliniku profesora Diviše, kde se věnoval všeobecné a později hrudní chirurgii.

Po roce 1968 byl však z politických důvodů poslán na poliklinické pracoviště. Ani to v něm nezlomilo touhu po klinické práci – v roce 1974 se stal přednostou III. chirurgické kliniky. Ta se pod jeho vedením stala centrem jícnové chirurgie, v mediastinální chirurgii zejména centrem pro chirurgickou léčbu myasthenia gravis, a samozřejmě plicní chirurgie.

Přestože politický režim blokoval širší mezinárodní spolupráci, prof. Řehák již v začátku osmdesátých let experimentálně rozpracoval problematiku transplantací plic. Do české chirurgické praxe jako první zavedl exstirpace jícnu bez thorakotomie a s doc. Šmatem napsal monografii Chirurgie plic a mediastina.Prof. MUDr. František Řehák, DrSc., byl členem České chirurgické společnosti ČLS JEP – díky svému odbornému kreditu a svým lidským vlastnostem byl po revoluci v roce 1989 zvolen jejím předsedou.

Prof. Tomáš Trávníček

Vedení Univerzity Karlovy a 1. LF UK a VFN Praha v polovině července oznámilo, že 13. července 2008 zemřel po těžké nemoci ve věku nedožitých 90 let prof MUDr. Tomáš Trávníček, CSc.

Prof. Tomáš Trávníček se narodil 21. prosince 1918 v Benešově. Na lékařskou fakultu UK nastoupil v roce 1937, po uzavření českých vysokých škol v roce 1939 byl až do roku 1942 vězněn v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen. Po návratu se během okupace zapojil do protinacistického odboje.

Po promoci v roce 1947 působil MUDr. Trávníček na Fyziologickém ústavu, od roku 1963 byl dlouholetým přednostou Ústavu patologické fyziologie. V roce 1965 byl jmenován profesorem. Během svého působení na Fakultě všeobecného lékařství a na Univerzitě Karlově zastával několik funkcí – byl proděkanem, v letech 1955 až 1961 děkanem, v roce 1961 prorektorem univerzity.

Výzkumně se prof. Trávníček zabýval především oblastí experimentální hematologie. Inicioval založení Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP a byl jejím prvním předsedou. Kromě vědeckých publikací byl hlavním autorem skript a učebnic patologické fyziologie, ale spoluautorsky působil i při tvorbě učebnic středoškolských.

Prof. MUDr. Tomáš Trávníček, CSc., byl mimo jiné vyznamenán Československým válečným křížem a Československou vojenskou medailí Za zásluhy 1. stupně.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…