Přeskočit na obsah

Odložené podvázání pupečníku je prospěšné

Studie zveřejněná v lékařském časopisu Journal of Cellular and Molecular Medicine vyzývá porodníky k oddálení momentu podvázání pupečníku tak, aby z organismu matky stačilo projít do organismu novorozence více pupečníkové krve. Tým vedený Paulem Sanbergem z Center of Excellence for Aging and Brain Repair při University of South Florida se shoduje v tom, že mírné prodloužení doby do podvázání pupečníku dovolí "první přirozenou transplantaci kmenových buněk". Lékaři ze Sanbergova týmu odkazují na několik klinických studií, které prokázaly, že při mírném oddálení podvázání pupečníku je sníženo riziko anémie novorozenců.

Při porodu dochází ke kontrakci placenty a pupečníku, což vede k přílivu krve od matky k dítěti. Současná praxe upřednostňuje velmi časné podvázání pupečníku - od 30 sekund do jedné minuty po porodu. Autoři doporučují posečkat s podvázáním pupečníku déle než minutu po porodu. Jako vodítko pro stanovení vhodného okamžiku navrhují konec pulsace cév v pupečníku.

Důvodů pro rychlejší podvázání pupečníku je celá řada. Může jím být resuscitace a stabilizace novorozence, snaha zabránit negativním následkům opožděného podvázání pupečníku a v poslední době je patrná snaha o rychlejší podvázání pupečníku i proto, že je prováděn odběr pupečníkové krve. Četné studie prokázaly, že u předčasně narozených dětí má odložení podvázání pupečníku o 30 sekund vesměs pozitivní přínos ve sníženém výskytu intraventrikulárního krvácení, sepse a anémie.

Zároveň klesá i potřeba krevní transfuze u novorozenců. Kromě krvetvorných kmenových buněk získává novorozenec s pupečníkovou krví i kompletní výbavu srážlivých faktorů. Kmenové buňky pupečníkové krve mají poměrně široký diferenciační potenciál a jejich zvýšený příliv do organismu novorozence při oddáleném podvázání pupečníku může mít pozitivní vliv na následné funkce mnoha orgánů, např. plic, srdce nebo sítnice oka.

Autoři studie konstatují, že neexistuje konsensus mezi vědci a klinickými lékaři o tom, jak rychle má být pupečník po porodu podvázán při odběrech pupečníkové krve pro její následné uskladnění v krevních bankách. Největší význam přílivu kmenových buněk nepodvázaným pupečníkem spatřují autoři studie u dětí předčasně narozených, u novorozenců, jimž není odebírána pupečníková krev, a u novorozenců, kteří přicházejí na svět do podmínek, jež nezaručují adekvátní přístup ke zdravotní péči a k plnohodnotné výživě.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené