Přeskočit na obsah

Pandemická dysadekvacie a léčba skautingem

Blogy MT

Dysadekvacie čili porucha přiměřenosti má nepochybně dřímající živnou půdu v lidském genomu. Neumíme dosud popsat, pod jakým zevním vlivem propuká a jak se v populaci šíří. Možná jde pouze o podmínky, jimiž chorobu vyvoláme a dále hýčkáme. Záleží ovšem také na diagnostice, tedy co za přiměřené ještě pokládáme a co již nikoli.

Doba utržená z řetězu fandí extrémům, tedy i choré dysadekvatiky pokládá zprvu za zdravé a neizoluje je; případně je staví do čela, čímž na ně ovšem zase lépe vidí. Jsou zprvu příkladem vábným, později odstrašujícím. Společnost dysadekvatiky neléčí včas, zejména, je-li zrovna pandemií dysadekvacie promořena.

Dysadekvacie se tedy neléčí a šíří. Co je oním infekčním agens přenosu, je dosud nejasné. Prvok ani bakterie to nejsou, virus či prion patrně také ne.

Přenosným a vyvolávajícím agens je asi signál, řekněme informace. Molekulární vědec by vysvětlil, že špatná pravidla, zmatené prostředí a mediální šplechty vstoupí do těla, aktivují promotor dřímajícího genu a potlačí supresorové geny, které měly dysadekvatický gen držet na uzdě. Onen gen si neseme někdy z druhohorní ještěří minulosti. Bylo ho třeba k přežití v drsném necivilizovaném prostředí. Gen velel sežrat, co sežrat lze, být větším, arogantnějším a okolí nebezpečnějším. Jenže velikost pak nutí obří organismus dále žrát a požírat až do změny klimatu či epochy. Kontaminace signálem, že právě žravost a nenažranost je tím úspěšným chováním, zůstává epidemiology zatím nerozpoznána.

Chtělo by to spíše pomoc teoretiků ekonomie a politologie bádajících v zákonitostech chování bank a přesunech kapitálu světem, vlastí, předměstími, náměstími či obcemi. Nenažranost lze realizovat pouze v terénu na zdroje hojném, nikoli v obecném nedostatku. A tak se nenažranost, spojená s hlásáním rozpočtových krizí, realizuje zejména v bohatém světě.

Paradoxně právě bohaté prostředí strádá krizí kdečeho a nedostatkem zdrojů ke sdílení. Tak i u nás. Ač jsme stále bohatší, je zde stále hlubší krize solidarity a vyšší obavy z budoucího bankrotu.

Že je to neadekvátní, nepřekvapí, víme-li o onemocnění pandemickou dysadekvacií. Je to nemoc chronická, provázená akutními horečnatými zvraty. Neklidný horečnatý vzhled chorých, provázený třesem, je monitorovatelný na televizní obrazovce. Reflektory horečku ještě prohloubí, dostavují se fobie z budoucnosti a panické reakce, skoro každý den jiné.

Onemocní-li hospodář či národohospodář, velí především redukovat krmné dávky ve velkochovech užitkových zvířat, aby neutrpěli chovní predátoři, neboť ti reprezentují sílu a zdraví hospodářství. Málokdo má totiž v erbu slepici, jehně nebo králíčka. Kdekdo se však pyšní orlem, lvem či medvědem, neboť ztělesňují tajné touhy erbonositelů, erbířů a verbířů. K příznakům pandemické dysadekvacie patří i nedostatek radosti. Nemocným hrozí smutek, deprese, obsese, hledání útočiště v bezpečnějších temnotách. Vrhané světlo je nepřítelem. Je taková doba, že i slunce již přináší solární krizi.

Poté, co jsme pokořili socialismus a přivedli ke krizi i prosperující kapitalismus, máme už problém i se samotným Sluncem. Že jsme jeho vliv špatně odhadli, předotovali a měli spíše zdanit. Tedy i se slunečním bohem Ra bylo zištnými v naší mladé demokracii vyšplouchnuto. Staroegypťany uctívaný bůh Slunce, motor tepla a fotosyntézy, a tím skoro všeho, teď navyšuje ceny energie, a tím skoro všeho.

Jak se pandemická dysadekvacie projevuje ve zdravotnictví, netřeba zasvěceným líčit. Neadekvátní organizace specializačního vzdělávání mladých, neadekvátní relace mezi náklady na léky a jejich přínosem, neadekvátní cena práce zdravotníků, neadekvátní analýzy správců zdravotní daně, neadekvátní řešení problémů poplatky, neadekvátní přístup k přesčasům, neadekvátní obraz reality medicíny v médiích, neadekvátní dosazení některých vedoucích pracovníků, jejich neadekvátní chování v neurotické nejistotě o sobě samých, to je jen pár příkladů z dysadekvacií chorého zdravotnictví.

První zásadou lečby dysadekvacie je nehledat chemický lék! Vývoj dalšího léku, jeho propagace a prodej krizi jen prohloubí. Navíc vznikne snaha se dysadekvacie nezbavovat, spíše ji udržovat, když už bude onen lék k prodeji. Léčit dysadekvacii je třeba skautingem! Hnutím mysli i těla někam. Pohnutím nahnutým a nehnutým.

A přeměnou lékaře ve skauta. Skaut je zvídavý a chce věcem přijít na kloub. Třeba proč stále strádá, proč někteří nikoli. Lépe než MBA (master of business administration) pomůže lékařům vzdělání v SBA (scowt of business assessment), které je naučí vyslídit úniky a černé díry, jezevčí i finanční. Skaut nelže a nekrade, což se teď hodí. Umí držet bobříka mlčení (bohužel jsem v tomto špatný skaut, ale snažím se). Zvládá bobříka samoty i bobříka hladu (spíše protiobézního odříkání, neboť hlad je u nás silné slovo). Světlo sluncem vrhané na stav věcí mu není nepřítelem. Je vzdělán ve fotovoltaice přírody, ctí chlorofyl. Listí travin a plodin nenahrazuje plošným robustním zařízením, působícím propady.

Není lakomý. O zdroje se dělí, neboť ví, že jen málo z nich vytvořil. Pomáhá slabším. Je si vědom, že výlet skončil úspěchem až poté, dorazil-li i poslední, nejslabší účastník pochodu. Pomáhá starším, neboť ví, co ho taky čeká. Nevysmívá se mladším a nevykořisťuje je.

Skaut se myje studenou vodou, a je tudíž proti přenosným chorobám, včetně dysadekvacie, imunnější než jiní. Odhlení se zpěvem, nikoli mukolytiky s doplatky. I proto je stále dobře naložen. Ví, co je jeho povinnost na hlídce i ve službě při kuchyni. Nekrade ze společné spíže ani ze skautské pokladny. Ví si rady ve všech situacích, nepanikaří, nepředjímá kolaps oddílu. Při povodni či požáru v táboře volá hasiče, ale nesahá jim na platy. Od zdravotnic se učí zdravovědě a péči o nemocné, nesahá jim na intimní oblasti, tedy na platové tabulky. Dbá na pořádek ve svém stanu. Včas zpevňuje jeho podsadu a opravuje díry v plachtovině. Třídí odpad a podporuje recyklaci v provozu i v personalistice tábora. Ctí učitele. Váží si oddílového vedoucího, pokud to jde.

- Přátelé, bývalí skauti, praví i leví, pomozte, prosím, v instruktáži neskautům!

Třeba aspoň aktuálním výkladem hesla oddílu Lišek, které mě kdysi dávno zaujalo: Symbol náš jest lišák lstivý, chytrý, smělý, dovádivý. Jsou to dobré vlastnosti obyčejného zvířete k překonání pochmurné pandemické dysadekvacie. 

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…