Přeskočit na obsah

Po sedmi letech vedení IKEM ředitel Herman rezignoval

MUDr. Aleš Herman, Ph.D., rezignoval k 31. prosinci 2018 na funkci ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny. Oznámil to 15. listopadu s tím, že využil nabídky soukromého sektoru. Ministerstvo zdravotnictví bude hledat jeho nástupce v otevřeném výběrovém řízení.„Pan ředitel Herman mi předal rezignační dopis, na jehož základě jsem jeho rezignaci přijal. V první řadě bych mu chtěl velmi poděkovat za mnohaleté působení ve vedení špičkového pracoviště jako IKEM, který neustále rozvíjí kvalitu poskytované péče, a navíc má ekonomicky stabilizované hospodaření. V jeho další profesní kariéře mu přeji mnoho úspěchů,“ reagoval na Hermanův krok ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

MUDr. Herman vedl přímo řízenou organizaci ministerstva zdravotnictví IKEM od 1. října 2011. Tehdy jako nový ředitel největšího superspecializovaného centra v ČR dostal za úkol vylepšit renomé institutu, rozvíjet kvalitu poskytované péče, garantovat rozvoj institutu a perspektivu pro pacienty i zaměstnance a v neposlední řadě ekonomicky stabilizovat hospodaření IKEM.

„Za mých sedm let v IKEM došlo k výraznému rozvoji nových medicínských postupů a metod. Od začátku jsem se také věnoval stavebnímu rozvoji IKEM, neboť s rozvojem medicíny se institut dostal až na samý strop svých kapacitních možností. Podařilo se nám postavit nový pavilon experimentální medicíny, opravit a rozšířit stávající prostory IKEM. Ekonomicky se institutu daří, hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem, vytvořili jsme rezervy, které IKEM bude do budoucna potřebovat pro svůj další rozvoj. Proto si myslím, že institut předám svému nástupci, kterého bude vybírat ministerstvo zdravotnictví, ve skvělé kondici a připravený na další léta, ať už budou jakákoli. Nyní jsem se rozhodl přijmout nabídku ze soukromého sektoru a čelit další profesní výzvě,“ uvedl Herman.Úspěšný rozvoj institutu

Mezi lety 2011 až 2018 došlo v IKEM pod vedením dr. Hermana k výraznému rozšíření aplikované medicíny. IKEM zavedl nové postupy léčby, výrazně rozšířil spektrum a počty transplantací a stal se školicím centrem pro mimosrdeční podpory.

Kardiocentrum (KC) IKEM provádí ročně kolem 1 300 kardiochirurgických výkonů, včetně čtyř desítek transplantací srdce, pokračuje zde exkluzivní program mechanických srdečních podpor. Poprvé v České republice zde byl také zaveden nový typ oboustranné srdeční podpory, tzv. biokompatibilní umělé srdce CARMAT. V rámci kardiologie KC IKEM zaznamenalo nárůst počtu intervenčních výkonů, mezi něž patří koronární intervence, katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI), implantace MitraClipu nebo katetrizační uzávěry srdečních defektů. Kardiocentrum udržuje vysoký počet radiofrekvenčních ablací pro arytmie, katetrizačních ablací gangliových pletení okolo srdce u nemocných s neurokardiogenními synkopami, u velkého počtu nemocných jsou implantovány kardiostimulátory a implantabilní kardiovertery‑defibrilátory (ICD). Dynamicky rostoucím programem je léčba plicní hypertenze a péče o nemocné s chronickým srdečním selháním.

Transplantcentrum IKEM (TC IKEM) je největším transplantačním centrem v Česku se spádovostí celé republiky a patří mezi největší transplantační centra Evropy. Ročně se zde transplantuje okolo 500 orgánů, což představuje 60 procent transplantací orgánů provedených v ČR, přičemž v roce 2010 tento počet dosahoval 340 transplantací za rok. TC IKEM je multidisciplinárním pracovištěm, které zajišťuje hned několik transplantačních programů, především ledvin (včetně transplantací ledvin od žijících dárců), jater (jako jediné centrum v ČR provádí transplantace i u nejmenších dětí), tenkého střeva a společně s Centrem diabetologie i transplantace slinivky břišní. V roce 2014 zde byla provedena první multiviscerální transplantace pěti orgánů najednou. V rámci klinické studie zde byl započat světově výjimečný program transplantací dělohy. V mnoha činnostech dosahuje Transplantcentrum IKEM výjimečných výsledků, a to jak v rámci ČR, tak i ve srovnání se světem.

Centrum diabetologie (CD IKEM) je největším diabetologickým centrem České republiky. Zaměřuje se především na pacienty s orgánovými komplikacemi, tedy nejen na pacienty s diabetem v počátečním stadiu, ale zejména na pacienty s vážnějšími komplikacemi. CD IKEM pokrývá léčebně‑preventivní, vědecko‑ ‑výzkumné a vzdělávací aktivity v oborech diabetologie, metabolismu a poruch výživy.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…