Přeskočit na obsah

Prodáváte lékařskou praxi? Jak pomůže ČLK?

Seriál Medical Tribune

Prodej lékařské praxe je jedním z nejzávažnějších kroků v životě lékaře. Někteří lékaři si stěžují, že jejich stavovská organizace – Česká lékařská komora – jim v tomto problému nepomáhá dostatečně.

Na dotazy MT odpovídá mluvčí ČLK Michal Sojka ve spolupráci s právním oddělením

V jaké situaci se podle vás nachází dnes lékaři, kteří chtějí prodávat či kupovat lékařskou praxi? V čem vidíte zásadní problém?

Zásadním problémem je, že ač je provozovatel lékařské praxe považován za podnikatele ve smyslu obchodního zákoníku, neoplývá dle zvláštních zákonů všemi právy, která by měla být s podnikáním spojena. Jednou z těchto překážek je nemožnost volného převodu či přechodu praxe, je-li provozována lékařem-fyzickou osobou (u praxí fungujících jako obchodní společnost toto možné je, viz ustanovení obchodního zákoníku o prodeji podniku). Abych to upřesnil, lékař si může zvolit svého kolegu, kterému svou praxi prodá, a tento kolega má právní nárok na registraci tohoto zdravotnického zařízení u krajského úřadu, splní-li všechny podmínky stanovené zákonem, nicméně většinová hodnota lékařské praxe spočívá v uzavřeném smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Lékaře těžko uživí praxe bez smluv a jeho klientela-pacienti, kteří budou ochotni za poskytnutou péči platit hotově, je v takovém případě velmi omezena. Navíc pokud by bylo možné prodávat praxi i se smlouvou, stoupla by i její cena. Zákonnou podmínkou lékaře kupujícího praxi provozovanou fyzickou osobou absolvovat výběrové řízení pro uzavření nových smluv se zdravotními pojišťovnami je převoditelnost praxe podstatně determinována, neboť kladný výsledek výběrového řízení dle zákona ještě nezakládá právo na uzavření smlouvy. Do hry tedy může vstoupit konkurence a zdravotní pojišťovna může v dané oblasti uzavřít smlouvu s jiným zdravotnickým zařízením než tím, které uspělo ve výběrovém řízení. Někteří lékaři na tyto případy poukazují v souvislosti s některými řetězci. V tom případě se pak z lékařské praxe prodávajícího stává pouhý soubor hmotného majetku, jehož tržní hodnota je vůči nehmotné složce jeho podniku zanedbatelná.

Jeden z našich čtenářů nám k problému prodeje praxí napsal: „ČLK slíbila, že se touto problematikou bude intenzivně zabývat. Své sliby však neplní, pokuste se pro to něco udělat v redakci Medical Tribune.“ Co konkrétně podnikla ČLK pro to, aby prodej praxí byl jednodušší?

Neustále jednáme se zákonodárci a vyvíjíme na ně tlak, aby byla lékařská praxe brána jako podnik se vším všudy, ať už se jedná o praxi provozovanou fyzickou osobou nebo právnickou osobou. Prosazujeme legislativní zakotvení práva převodu či přechodu lékařské praxe se zachováním smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. ČLK nemá zákonodárnou iniciativu, aby mohla sama za sebe podat návrh na změnu právního předpisu, je tedy třeba to návrhy prosazovat přes členy legislativních orgánů, kteří jsou s ČLK v názorové shodě. Opakovaně byla novela zákona z dílny ČLK ve sněmovně projednávána a nebyla schválena. To, jak zákonodárci hlasovali, si lze vyhledat na internetových stránkách sněmovny. Každý si pak může udělat svůj názor na postoje jednotlivých politických stran k tomuto problému.

Co jako člen vedení ČLK radíte lékaři, který se rozhodne svou praxi prodat?

Určitě zamýšlený krok předjednat s krajským úřadem a zdravotními pojišťovnami. Tímto se zabrání mnoha nedorozuměním a lékař se právě na těchto institucích dozví i veškeré konkrétní formální požadavky, jakým způsobem bude dále postupováno apod. Kupující lékař tak poté může získat další výhodu v tom, že již není anonymní a prodávající lékař potvrdí, že hodlá svou praxi přenechat právě jemu. Jestliže vyřizují převody praxe rozumní zaměstnanci uvedených orgánů, je toto podstatným krokem k úspěšnému dokončení praxe.

Další rada má právní charakter – jelikož ani výše uvedené lékaři nezajistí uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, je nezbytné zakotvit do kupní smlouvy tzv. odkládací podmínku, to znamená, že smlouva pozbývá platnosti, jestliže nedojde k uzavření smluv. To se samozřejmě týká lékařů, kteří nechtějí poskytovat péči bez smluv, a těch je většina.

Poslední rada je zase naopak čistě srdeční záležitostí. Lékař by si měl uvědomit, že léta budoval praxi o určité hodnotě a tato léta mu nikdo nevrátí. Měl by tedy mít zájem, aby jeho praxi převzal kolega, který bude mít stejné smýšlení a nebude poskytování lékařské péče považovat za pouhý byznys.

Může se lékař, který nemá dostatek peněz na zaplacení právníka, obrátit o právní pomoc na ČLK?

Ano, může, to platilo vždy a platí stále. Právní oddělení ČLK poskytne patřičnou podporu a poradenství ve formě telefonických či písemných konzultací, může poskytnout vzor kupní smlouvy, pomůže vyřešit dílčí problémy atd. ČLK však nemá kapacitu na to, aby každému lékaři, který prodává či kupuje praxi, mohla poskytnout přímé zastoupení právníkem, který by za něj jednal s příslušnými orgány a dojížděl za ním v případě vzniku nejasností či sporů.

 

Příště: Chystáte se prodávat praxi? Na co se máte připravit a čím začít? 

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.