Přeskočit na obsah

Protidrogová koordinátorka chce prevenci v ordinacích

Zaměřit pozornost na primární prevenci, vypracovat inventuru sítě služeb pro lidi se závislostí. To jsou některé z úkolů, které si do pracovního bloku zapsala nová národní protidrogová koordinátorka Mgr. Jarmila Vedralová.Do konce roku by měl vládní odbor protidrogové politiky připravit novou národní protidrogovou strategii. Pro jeho ředitelku a národní protidrogovou koordinátorku Jarmilu Vedralovou jsou probíhající diskuse zároveň příležitostí udělat komplexní inventuru sítě služeb pro lidi se závislostmi.

„Je potřeba udělat inventuru. Popsat, jaká je současná síť, jaká je potřebná síť. A kolik nás to bude stát. Dnes sice známe celkové náklady, ale nemáme je vztažené k potřebné síti, takže nevíme, jestli vydáváme dost, nebo ne. V tuto chvíli můžu jen říct, že mi výše dotací nepřijde dostatečná, protože mi různé programy chybějí,“ říká Vedralová. „Do konce roku budeme mít určitý polotovar. Jasnější inventura by mohla být hotová na jaře,“ dodává.

Zlepšit by se podle Vedralové měla protidrogová prevence u dětí. „Primární prevence je dnes v protidrogové politice popelkou. Každá koruna vložená do primární prevence ušetří čtyři koruny na straně celospolečenských dopadů závislostí,“ podotkla Vedralová. Větší důraz i více peněz by mělo podle ní jít na prevenci jak ve školách, tak u lékařů. „Na ministerstvu zdravotnictví se dopracovává manuál pro praktické lékaře pro děti a dorost, který jim pomůže provádět screening rizika vzniku závislosti na návykových látkách a experimentování s nimi. Pak by měli děti referovat do odborné péče. U praktických lékařů pro dospělé zas vidím rezervu v tom, aby prováděli krátké intervence a včasnou diagnostiku,“ říká Vedralová. Plošný screening rizikového vztahu k drogám by měl probíhat buď při preventivní prohlídce ve třinácti, nebo v patnácti letech. „Zaznamenali jsme bariéry u některých lékařů, že se necítí na to, ptát se dítěte na tyto otázky. Nebo se ptali nesprávnou formou. Potřebují k tomu doplnit vzdělání. Nyní je připravené e‑learningové vzdělávání. Pilotní kurs od ministerstva zdravotnictví absolvovaly zhruba dvě desítky lékařů a výstup byl úžasný,“ prohlásila Vedralová.

Ředitele odboru protidrogové politiky vlády vybírá premiér. Kromě Vedralové komise doporučila i další dva uchazeče o tuto funkci, vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti doc. MUDr. Viktora Mravčíka, Ph.D., a vedoucí oddělení koordinace a financování protidrogové politiky při úřadu vlády Ing. Luciu Kiššovou. Vedralová byla dlouholetá úřednice na ministerstvu zdravotnictví, naposledy ve funkci vedoucí oddělení dotačních programů na Odboru zdravotních služeb.

Výběr Vedralové kritizoval její předchůdce Jindřich Vobořil, šéf organizace Sananim Jiří Richter, Asociace nestátních organizací, sociální pracovníci z Platformy pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem a další. Mimo jiné uváděli, že Vedralová nemá jasnou vizi, kam by se měla protidrogová politika ubírat. „Nerozumíme tomu, že na post ředitele odboru protidrogové politiky není vhodným adeptem například renomovaný a uznávaný expert na protidrogovou politiku, ale pracovník s praxí z ministerstva zdravotnictví. Vážně přemýšlíme nad tím, jaký signál nám tím stát vlastně dává,“ říká Mgr. et Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace nestátních organizací.

Vedralová má podporu vedení ministerstva zdravotnictví. „Paní magistra Vedralová mimo jiné vedla meziresortní pracovní skupinu pro problematiku návykových nemocí, která byla poradním orgánem ministra zdravotnictví, a rovněž byla kontaktní osobou pro oblast alkoholu pro spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Svojí dlouholetou činností v této oblasti prokázala, že zastává racionální a zodpovědný přístup k navrhovaným řešením se zvážením jejich následných dopadů, a to především s ohledem na děti a mladistvé,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH.

Vedralová se chce spíše než prosazování vlastní vize věnovat hledání průsečíků mezi různými resorty a lidmi z praxe. V oblasti komunikace měl podle ní dosud vládní odbor rezervy. „Máme co zlepšovat. Hlavně v oblasti užší spolupráce a konstruktivnější diskuse se všemi aktéry v protidrogové politice,“ řekla Vedralová. Koneckonců to byl jeden z důvodů, proč se do výběrového řízení přihlásila. „Už dlouho jsem přemýšlela o tom, jak spolupráci v protidrogové politice zlepšit. Chyběla mi zdravá konstruktivní komunikace, nevztahovat dialogy do osobní roviny, neosočovat se, více spolupracovat,“ uvedla Vedralová.

Mezi prvními úkoly nové národní protidrogové koordinátorky bude oponentura návrhu České pirátské strany na legalizaci pěstování malého množství konopí pro vlastní potřebu. Podle tohoto návrhu by si směl každý dospělý člověk vypěstovat a sklidit až pět rostlin konopí bez jakéhokoli postihu. Podmínkou bude, že zamezí přístupu cizích osob ke svému konopí. Doma by každý směl uchovávat až 1 250 gramů sušených květů konopí. Piráti tvrdí, že zákaz konopných drog je dlouhodobě neudržitelný a represe jen zatěžuje státní orgány bez toho, že by měla výsledky. „Vycházíme z principu kontrolované dostupnosti psychotropních látek,“ uvádí poslanec Pirátské strany Tomáš Vymazal.

Podle Vedralové ale není povolení pěstování konopí pro vlastní potřebu vhodné. „Z mého pohledu je důležité si uvědomit, kolik máme uživatelů konopných drog mezi mladistvými. V tuto chvíli není vhodné přistoupit k legalizaci rekreačního užívání konopných drog plošně. Pokud k tomu dojde, bude to politické rozhodnutí,“ říká Vedralová. „Z mé pozice říkám: buďme velmi opatrní a zvažme, že to je návyková látka, jejíž užívání má i svá rizika a negativní dopady,“ dodala.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené