Přeskočit na obsah

Ředitel VZP dostane za rok 2017 odměnu 1,2 milionu korun

Výši odměny pro ředitele za rok 2017 schválila správní rada VZP. Novinářům to po jednání 23. dubna řekla její předsedkyně prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., s tím, že v diskusi zazněly od některých členů k některým bodům výhrady. „O tom, že odměna bude poskytnuta, nebylo sporu. Správní rada se po velmi bouřlivé diskusi a určitých dohodách nakonec shodla, že práce ředitele byla velmi dobrá a ohodnotila ji 90 procenty možné odměny,“ uvedla.

Proč nedostane ředitel odměnu ve výši 100 procent, vysvětlila prof. Adámková odkazem na vymáhání pohledávek po splatnosti. „V řešení pohledávek po lhůtě splatnosti je VZP z našeho pohledu víceméně velmi hodná, tam je potřeba zlepšení,“ řekla.

K hospodaření VZP za loňský rok doplnil ředitel Kabátek čísla ze schválené výroční zprávy. Loni celkové příjmy VZP činily 170,9 miliardy korun, celkové náklady 166,7 miliardy. Na úhradu zdravotních služeb vydala VZP 160,5 miliardy korun.

Kritéria pro odměnu za rok 2018 se budou zpřesňovat

Prof. Adámková informovala, že některá kritéria hmotné zainteresovanosti pro rok 2018 se budou měnit, materiál je ale teprve ve fázi připomínkování, takže změny zatím upřesnit nemohla. „Jedná se řekněme o větší objektivitu hodnocení, aby to nebylo o dojmologii,“ řekla.

Upravená kritéria hodnocení ředitele za letošní rok prodiskutuje správní rada na své květnové schůzi, aby s výsledkem mohlo být vedení VZP seznámeno do poloviny roku 2018. „Kdyby kritéria byla oznámena později, nebylo by možné hodnocení podle nich provádět kvůli nedostatku času a ne úplně dobrých interpersonálních podmínek,“ řekla bez dalšího vysvětlení předsedkyně.

Kritéria pro odměny za rok 2019 budou dopracována do konce roku 2018 tak, jak se na nich správní rada dohodne, aby podle nich mohlo být nastaveno další hodnocení.

Dotazy správní rady na ředitele Kabátka

Správní rada měla na ředitele řadu dotazů, jeho odpovědi shledali radní podle prof. Adámkové „jako dostatečné“. Na dotaz MT pak ředitel Kabátek upřesnil, že dotazy se týkaly výroční zprávy i některých trendů, které z ní vyplývaly.

„Dotazy směřovaly zejména k odstavci, který se týká činnosti VZP, ať už k revizním činnostem, ke schvalování léků a léčby podle paragrafu 16, kdy jsme doplňovali celou jednu stať tak, aby pohled byl dostatečně podrobný. Bavili jsme se o číslech, v části fondového hospodaření o hospodaření jednotlivých fondů, zejména důraz byl kladen na práci s pohledávkami po lhůtách splatnosti. Ke všem těmto dotazům jsme podali doufám dostačující vysvětlení. Padaly dotazy i na oblast zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, kde jsme předložili doplňující statistiku,“ řekl.

Profesorka Adámková doplnila, že VZP jsou občas vytýkány věci, za které nemůže, nebo se tak správní rada alespoň domnívá. „Proto jsme se domluvili na tom, že zahájíme přípravy k provedení externího právního auditu na některé smlouvy, protože právní svět nezná selský rozum a je potřeba ochránit naše klienty v plném rozsahu,“ řekla.

Schválena výroční zpráva VZP za rok 2017

Na společném jednání dozorčí a správní rady 23. dubna byla schválena výroční zpráva VZP za rok 2017. „Měli jsme na pana ředitele řadu dotazů, které byly všechny v plném rozsahu zodpovězeny, takže nevznikl žádný problém a výroční zpráva byla schválena všemi hlasy,“ řekla profesorka Adámková.

Správním rada projednala rovněž reporting za leden až březen 2018

Místopředseda správní rady MUDr. Jiří Běhounek k aktuálnímu reportingu uvedl, že k 31. březnu je konečný zůstatek běžného účtu 6,3 miliardy korun a nejsou evidovány žádné závazky po lhůtě splatnosti. Rezervní fond je naplněn v zákonné výši 2,3 miliardy korun. Zůstatek na základním fondu zdravotního pojištění činí 2,1 miliardy korun, přičemž zdravotně pojistný plán předpokládal zůstatek půl miliardy. „To je pěkné, ale jsme si vědomi, že to je díky kvalitní ekonomice a růstu výběru pojistného,“ řekl místopředseda Běhounek. Výdaje za tři měsíce roku jsou na 24,2 % proti zdravotně pojistnému plánu. „Výsledek hospodaření za první čtvrtletí hodnotíme jako vynikající a věříme, že to zůstane i v dalších třech čtvrtletích roku 2018,“ uzavřel.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

20. 9. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…