Přeskočit na obsah

Ruxolitinib – nejúčinnější inhibitor JAK u syndromu VEXAS

Podle mezinárodní retrospektivní analýzy publikované v časopise Blood byla léčba inhibitory Janusovy kinázy (JAK), zejména ruxolitinibem, účinnou terapeutickou možností pro pacienty se syndromem VEXAS. Studie zahrnovala 30 pacientů s geneticky prokázaným syndromem VEXAS, kteří byli od dubna 2018 do února 2022 léčeni ruxolitinibem, tofacitinibem, baricitinibem nebo upadacitinibem. Čtrnáct pacientů mělo souběžnou myeloidní neoplazii, nejčastěji myelodysplastický syndrom. Polovina pacientů měla klinickou odpověď (CR) po jednom měsíci léčby inhibitorem JAK. Dvacet pacientů mělo biologickou odpověď (BR), definovanou jako > 50% snížení koncentrace C‑reaktivního proteinu, a 11 pacientů mělo úplnou BR. Po třech měsících léčby inhibitorem JAK byla míra CR 57 procent a BR 54 procent. Mediánu trvání CR nebylo dosaženo. Ukázalo se také, že pacienti léčení ruxolitinibem měli vyšší míru odpovědi ve srovnání s ostatními inhibitory JAK. Míry byly významně vyšší po třech a šesti měsících. Účinnost ruxolitinibu byla podobná u pacientů s myeloidní neoplazií a bez ní. Ruxolitinib tak je dobrou možností, jak kontrolovat zánětlivou zátěž u syndromu VEXAS, což pacientům umožňuje snížit (a dokonce vysadit) kortikosteroidy, a tyto účinky jsou trvalé v průběhu času. Nicméně i když je zánětlivá zátěž pod kontrolou, u pacientů se stále vyskytují komplikace spojené se syndromem VEXAS, jako jsou infekce a trombóza, a zdá se, že klon mutovaný v UBA1 přetrvává a expanduje.

Zdroj: Heibling M, Ferrada M, Koster M, et al. Ruxolitinib is more effective than other JAK inhibitors to treat VEXAS syndrome: a retrospective multicenter study [published online ahead of print, 2022 May 24]. Blood. doi: 10.1182/blood.2022016642.

Sdílejte článek

Doporučené