Přeskočit na obsah

SAS varuje. Lékařům prý už se nechce z nemocnic

Soukromí ambulantní specialisté se cítí úhradami znevýhodněni proti nemocničním ambulancím. Varují, že lékařům už se do samostatných ambulancí z nemocnic nechce. Obavy mají také z reformy primární péče.Na sjezdu Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) proběhla diskuse s ministrem zdravotnictví a zástupci zdravotních pojišťoven o úhradách za zdravotní služby. „V roce 2017 se významně rozevřely nůžky v rozdílu úhrad mezi nemocničními a mimonemocničními ambulancemi, v roce 2018 se to zhoršuje a rok 2019 důsledky obou let bude fixovat. V souvislosti s rozdílem osobních příjmů lékařů v nemocnicích a mimo nemocnice začínají být praxe ambulantních specialistů neprodejné. Lékaři z nemocnic nemají zájem přejít do ambulancí,“ říká předseda SAS Zorjan Jojko. „Hrozí, že úbytek ambulancí pocítí pacienti na zhoršení dostupnosti péče,“ tvrdí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pouze poznamenal, že další vývoj nechá opět na výsledku dohodovacího řízení na rok 2020. „Budu i nadále podporovat dohodu mezi segmenty a pojišťovnami, nebudu preferovat žádný segment,“ uvedl. „Ministerstvo má nastavovat legislativu, pokud jde o úhrady, to není v mém vidění světa role ministerstva zdravotnictví. Úhrady by měly zajišťovat časovou a místní dostupnost. Pokud to pojišťovny nebudou dodržovat, budeme je sankcionovat. Úhrady jsou ale na dohodě mezi pojišťovnami a poskytovateli,“ uvedl ministr.

Zástupci zdravotních pojišťoven katastrofický pohled na ekonomiku soukromých ambulancí nesdílejí. Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek upozornil, že při porovnávání úhrad je vhodné nemocniční náklady očistit od centrové péče. „Nesouhlasím, že jde jednoznačně říct, že se rozevírají nůžky a že nám samostatné ambulance utíkají. Také musím rozporovat, že lékaři nemají zájem o ambulance. Počet žádostí o smlouvy je stále stejný. Pokud by se ukázalo, že nám hrozí, že nedodržíme povinnou časovou a místní dostupnost, budeme muset reagovat,“ uvedl Kabátek.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich upozornil, že takový nárůst úhrad, jaký se plánuje pro rok 2019, už se zřejmě opakovat nebude. „Nedomnívám se, že bychom v dohodách pro rok 2019 znevýhodnili ambulantní specialisty. Celkové nárůsty úhrad u zdravotních pojišťoven jsou na 8,6 procenta. Zároveň plánujeme čerpat z rezervy z roku 2018. Co nás čeká pro rok 2019 i v roce 2020? Myslím, že se musíme smířit s tím, že nárůst 8,6 procenta už to nikdy nebude,“ řekl Friedrich.

Ambulantní specialisté, kteří se účastnili sjezdu, vyjádřili obavy z probíhající reformy primární péče a plánované změny cesty pacienta systémem. Sjezd SAS odmítl v souvislosti s reformou primární péče „jakoukoli formu gatekeepingu“. Případný posun v kompetencích mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty podle sjezdu SAS musejí doprovázet změny úhrad.

Ministr Vojtěch zdůraznil, že posílení role praktického lékaře vnímá jako správnou cestu. Ambulantním specialistům přislíbil, že budou mít příležitost koncepci reformy primární péče připomínkovat.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…