Přeskočit na obsah

Schválení dalšího léku pro léčbu revmatoidní artritidy

Na základě dat programu SELECT, který zahrnoval pět klíčových studií fáze III, splnil RINVOQ (upadacitinib) všechny primární a sekundární cílové ukazatele napříč různými populacemi dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou. Tento lék poskytl pacientům lepší hodnoty klinické remise nebo nižší aktivitu onemocnění.

Evropská komise (EK) schválila upadacitinib pro léčbu dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou, kteří nedostatečně odpovídali na jeden nebo více chorobu modifikujících antirevmatických léků (DMARD) nebo je netolerovali. Jedná se o selektivní a reverzibilní inhibitor JAK, který se podává jednou denně. Může být používán v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX).

Schválení upadacitinibu Evropskou komisí vychází z výsledků studií fáze III globálního programu SELECT, ve kterém bylo hodnoceno téměř 4 400 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou v pěti klíčových studiích: SELECT‑NEXT, SELECT‑BEYOND, SELECT‑MONO- THERAPY, SELECT‑COMPARE a SELECT‑EARLY. Studie zahrnují hodnocení účinnosti, bezpečnosti a tolerance u různých pacientů, včetně těch, u kterých selhala biologická chorobu modifikující antirevmatická léčba nebo na ni nereagovali, nebo pacientů, kteří dosud nebyli léčeni pomocí MTX nebo na něj měli nedostatečnou odpověď.

„Téměř tři miliony lidí v Evropě žijí s revmatoidní artritidou. Většina z nich nedosáhne remise a trpí bolestí, únavou, ranní ztuhlostí kloubů a vzplanutím nemoci. Jak lze vidět z výsledků jednoho z největších programů klinických studií fáze III u revmatoidní artritidy, má upadacitinib potenciál významně zlepšit příznaky onemocnění a pomoci většímu počtu pacientů dosáhnout remise nebo nízké aktivity onemocnění,“ řekl prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze.


Výsledky programu SELECT

Napříč studiemi fáze III programu SELECT splnil upadacitinib všechny primární a sekundární cílové ukazatele. Pacienti, kteří ho užívali s MTX nebo bez něj, dosáhli klinické remise (hodnocené podle DAS28 – CRP < 2,6). Ve studii SELECT‑COMPARE prokázal upadacitinib s MTX významně vyšší míru remise (podle DAS28 – CRP < 2,6) oproti placebu plus MTX (29 % vs. 6 % v týdnu 12; p < 0,001) a oproti adalimumabu plus MTX (29 % vs. 18 % v týdnu 12; nominální p ≤ 0,001).

Více pacientů léčených upadacitinibem v monoterapii dosáhlo remise v porovnání s pacienty léčenými pomocí MTX ve studii SELECT‑MONO- THERAPY (28 % vs. 8 % v týdnu 14; p < 0,001) a ve studii SELECT‑EARLY (48 % vs. 18 % v týdnu 24; p ≤ 0,001). Upadacitinib také prokázal významnou inhibici strukturálního poškození hodnoceného podle změny modifikovaného celkového Sharpova skóre od výchozího stavu v monoterapii v porovnání s MTX (0,1 vs. 0,7 v týdnu 24; p ≤ 0,01) a v kombinaci s MTX v porovnání s placebem plus metotrexátem (0,2 vs. 0,9 v týdnu 26; p ≤ 0,001).

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly infekce horních cest dýchacích (13,5 %), nauzea (3,5 %), zvýšení koncentrace kreatinfosfokinázy v krvi (2,5 %) a kašel (2,2 %). Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky byly závažné infekce.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené