Přeskočit na obsah

SOTIO bude na ASCO a zahájí další studii první fáze

Dvě pozitivní zprávy přišly z české biotechnologické společnosti SOTIO. První z nich je, že Americká společnost klinické onkologie (ASCO) přijala sdělení o přípravku DCVAC u karcinomu vaječníků k prezentaci na svém červnovém výročním zasedání. Téměř zároveň společnost zveřejnila, že byl zařazen první pacient do klinické studie fáze I/II, hodnotící DCVAC v kombinaci s onkolytickým virem u nemocných s karcinomem prostaty.

Společnost SOTIO minulý týden oznámila, že bude prezentovat nová slibná klinická data ze svých klinických studií hodnotících přípravek aktivní buněčné imunoterapie DCVAC zaměřený na pacienty s nádorovým onemocněním vaječníků a plic. Data budou prezentována na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu – výročním setkání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO 2018), které se bude konat ve dnech 1. až 5. června 2018 v americkém Chicagu.

„Data z našich tří klinických studií ve fázi II a fázi I/II, vyhodnocujících léčebný přípravek DCVAC, ukazují, že používání těchto produktů v kombinaci se standardní chemoterapií u pacientů s nádorovým onemocněním vaječníků a plic může být pro pacienty značným přínosem. Výsledky našich studií jsou jak statisticky, tak i klinicky významné,“ komentuje Radek Spíšek, generální ředitel SOTIO. „Byli jsme velmi překvapeni, že jedna z našich klíčových klinických studií na karcinom vaječníků ve fázi II byla dokonce přijata k ústní prezentaci v rámci Sympozia klinických věd, což je pro nás velmi nečekaná a prestižní věc,“ dodává.

SOTIO bude na kongresu ASCO 2018 prezentovat data ze tří klinických studií:

Data z klinické studie SOV01 hodnotící přípravek DCVAC/OvCA u pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků budou 3. června ústně prezentována na Sympoziu klinických věd. Abstrakt prezentace je k dispozici na stránkách ASCO pod číslem 5509.

Abstrakt z další klinické studie hodnotící DCVAC/OvCa (studie SOV02) byl organizátory kongresu vybrán pro zařazení do sborníku prezentací z ASCO (abstrakt e17515).

Data z klinické studie SLU01 hodnotící přípravek DCVAC/LuCa zaměřený na pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic budou prezentována v rámci Poster Session (abstrakt 9051).

Unikátní studie s imunoterapeutickou kombinací

Téměř zároveň společnost SOTIO oznámila zařazení prvního pacienta do klinické studie SP015, kombinující DCVAC a onkolytický virus ONCOS‑102 u pacientů s karcinomem prostaty. Nemocní budou do studie zařazováni v České republice a ve Velké Británii. SOTIO spolupracuje s norskou společností Targovax, která přípravek ONCOS‑102 vyvinula. Jde o klinické hodnocení fáze I/II. Prvního pacienta do této studie zařadil hlavní zkoušející studie docent Ladislav Jarolím z Fakultní nemocnice v Motole. Otevření dalšího léčebného centra, které by mělo zařazovat pacienty, je plánováno ve Velké Británii. Je to poprvé v historii, co se klinická studie kombinující buněčnou imunoterapii založenou na dendritických buňkách s onkolytickým virem uskuteční v regionu střední a východní Evropy.

Klinická studie by se nemohla uskutečnit bez podpory a spolupráce s Fakultní nemocnicí v Motole, Nemocnicí Na Homolce a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži (ÚJV). Díky ÚJV a Nemocnici Na Homolce je klinická studie SP015 schopna pracovat s onkolytickým virem ONCOS‑102 ve specializovaných laboratořích k tomu účelu vyhrazených. Díky motolské nemocnici a její Urologické klinice a Klinice zobrazovacích metod může tato unikátní studie zařazovat pacienty s nádorovým onemocněním prostaty a aplikovat virus za zvláštních hygienických podmínek přímo do nádoru.

SP015 (Eudra CT: 2015‑004314‑15) je klinická studie fáze I/II, jejímž cílem je vyhodnotit bezpečnost a imunitní aktivaci kombinace přípravku aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/PCa a onkolytického viru ONCOS‑102 u mužů s pokročilou metastatickou formou karcinomu prostaty, který nelze operačně odstranit. Plán předpokládá nábor patnácti pacientů. Studie vychází z předpokladu, že přípravek ONCOS‑102 může zvýšit protinádorovou reakci vyvolanou imunoterapií DCVAC, a tím pomoci překonat doposud efektivní strategie nádorových buněk, kterými se nádory vyhýbají včasnému rozpoznání a eliminaci normálně fungujícím imunitním systémem.

Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO, říká: „Abychom mohli zahájit testování kombinace naší aktivní buněčné imunoterapie s onkolytickým virem, museli jsme překonat řadu regulatorních a provozních překážek. Podařilo se nám prošlapat cestu, kterou v naší zemi doposud nikdo neabsolvoval. Tato studie je tak první svého druhu nejen v České republice, ale v celém regionu střední a východní Evropy. Klinická studie SP015 nám pomůže shromáždit důležité údaje nezbytné pro další vývoj inovativních imunoterapií určených pro léčbu nádorového onemocnění, které ohrožuje každého pátého muže na celé planetě.“

Luděk Sojka, ředitel výroby firmy SOTIO, dodává: „SP015 bude ověřovat bezpečnost a účinnost kombinace našeho přípravku DCVAC se slibným, na onkolytickém viru založeným produktem. Věříme, že výsledky této studie nás posunou blíže k vývoji nové kombinované terapie se synergickými účinky, která bude přínosem pro pacienty. Použití onkolytického viru již vykázalo kladné výsledky u jiných nádorových onemocnění a my doufáme, že se nám v budoucnu podaří počet léčitelných diagnóz dále rozšířit.“

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené