Přeskočit na obsah

SOTIO zařadilo posledního pacienta do studie VIABLE

Studie VIABLE (Eudra CT: 2012-002814-38: IND: 015255) je randomizovaná, dvojitě zaslepená a probíhá ve spolupráci s přibližně 200 léčebnými centry ve 21 evropských zemích a v USA. Od zahájení v roce 2014 bylo do VIABLE zařazeno celkem 1182 pacientů. Výsledky klinické studie hodnotící celkové přežití pacientů budou podle očekávání k dispozici v roce 2020. SOTIO bylo historicky první firmou z České republiky, která zahájila fázi III klinických studií. Zároveň je první společností z regionu střední a východní Evropy, která zahájila takovouto fázi v oblasti buněčné imunoterapie.

„Ukončení náboru pacientů do studie VIABLE představuje významný milník v našem vývoji. Je to klíčový krok vedoucí k potencionální registraci naší aktivní buněčné imunoterapie a jejímu zpřístupnění pro běžné lékařské využití,“ uvedl generální ředitel SOTIO ing. Ladislav Bartoníček, MBA.

„Naše klíčová klinická studie staví na mnoha letech vědeckého výzkumu na Karlově univerzitě a ve Fakultní nemocnici Motol. Zařazení posledního pacienta představuje významný posun v klinickém vývoji inovativní buněčné imunoterapie založené na využití dendritických buněk při léčbě nádorových onemocnění prostaty v pozdním stádiu a dalších onkologických indikací. Věříme, že kombinací přípravku DCVAC/PCa a standardní chemoterapie lze prodloužit život pacientů a zpomalit postup onemocnění,“ uvedl ředitel pro vědu a výzkum SOTIO MUDr. Radek Spíšek, PhD.

O přípravku DCVAC
DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie, který se vyrábí pro každého pacienta individuálně s využitím pacientových dendritických buňek (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní reakce proti nádorovým antigenům. SOTIO vyvíjí tři hodnocené léčivé přípravky využívající platformu DCVAC, určené pro různé druhy nádorových onemocnění v různých stádiích – DCVAC/PCa pro pacienty s karcinomen prostaty, DCVAC/OvCa pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků a DCVAC/LuCa pro pacienty s karcinomem plic.
Společnost v současné době ověřuje bezpečnost a účinnost hodnocených léčivých přípravků DCVAC v řadě klinických studií ve fázích I až III. DCVAC/PCa byl přípravkem, který SOTIO zařadilo do klinického vývoje.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…