Přeskočit na obsah

Strašáka EET se lékaři nemusejí bát, vyřešíme ho za ně

Lékaři, kteří používají AMICUS, MEDICUS, PC DOKTOR, PC DENT a DENTIST+, se EET bát nemusejí. V souladu s naším přesvědčením, že lékař má léčit a neztrácet čas administrativou, máme připravenou integraci EET tím nejjednodušším možným způsobem. Pokud je lékař zvyklý vystavovat příjmový pokladní doklad, bude po zavedení našeho řešení pro EET postupovat stejně jako doposud. Vše se děje automaticky na pozadí bez jakéhokoli omezení a změn. Zároveň jsme udělali maximum pro to, aby zřízení bylo bez starostí.


Legislativní povinnost evidovat tržby vzniká lékařům od 1. 1. 2021. Mnoho lékařů, kteří používají naše produkty, eviduje tržby a používá platební terminály už od roku 2017. K dnešnímu dni máme více než 2 200 spokojených klientů, kteří používají naše soft warové řešení CGM eTRŽBY. Několik set z nich také vychází vstříc pacientům s možností platby kartou a využívají integrace s naším CGM platebním terminálem. Díky tomu jsme na EET v ambulantních systémech připraveni a máme bohaté zkušenosti s jeho zaváděním. V červnu tohoto roku jsme přes platební terminály odbavili 4 400 transakcí kartou a jde zatím o nejsilnější měsíc v historii. Jasně to poukazuje na fakt, že platba kartou u lékaře je pro stále více pacientů samozřejmostí.

Zkušenosti z velkých legislativních změn nám potvrzují, že klíčem k jejich bezstarostnému zavedení je jejich včasné řešení. Pokud v ambulantních systémech lékaři nepracují s privátními platbami, je nejvyšší čas si tuto agendu ve vztahu k EET osvojit nebo využít naše bezstarostné instalační balíčky.

Umíme pro lékaře bezkontaktně vyřešit fi nanční správu bez ohledu na to, jestli mají zřízenou datovou schránku. Jsme schopni provést instalaci v několika variantách, od základní instalace po instalaci „Bez starosti“, v jejímž rámci vyřešíme za lékaře veškerou agendu spojenou s EET.

Celou problematiku EET řeší v ambulantním systému modul CGM eTRŽBY. Po jeho zakoupení už není nutná žádná investice do vybavení a není nutné se nic nového učit. Tisk účtenek se realizuje přímo z ambulantního systému na současné tiskárně.

Při vývoji CGM eTRŽEB jsme kladli důraz na jednoduchost a časovou úsporu, ovšem s vědomím variability zdravotnických zařízení. CGM eTRŽBY tak počítají s vedením více pracovišť i pokladen a zároveň pro uživatele neznamenají ani jeden klik navíc. Systém lze nastavit pro jednu pokladnu na recepci nebo u sestřičky, u větších zařízení pak pro více provozoven s libovolným počtem oddělených pokladen. CGM eTRŽBY zařídí vše za lékaře, ten díky tomu vystavuje účtenky v prostředí, které zná, a nemusí používat jiný produkt. Systém může pracovat s ceníkem služeb integrovaným do ambulantního informačního systému i s položkami nezadanými do ceníku. Odesílá zprávy o platbě online na Finanční správu a vede přehledy o úhradách pacientů. Umožňuje také export dat pro rychlou účetní kontrolu porovnáním se zaevidovanými platbami na Finanční správu a jednoduše uskuteční storno platby. V případě výpadku centrálního systému Finanční správy nebo výpadku internetu systém řadí tržby do fronty a zajistí jejich odeslání ihned po opětovném zprovoznění. CGM eTRŽBY jsou vytvořeny s ohledem na práci lékaře.

Klíčové pro zavedení EET je využívání ambulantního systému pro privátní platby. Vypisuje‑li lékař účtenky doposud ručně, doporučujeme tuto agendu přenést do ambulantního systému co nejdříve. Primárně se jedná o vytvoření číselníků privátních výkonů, ale i nastavení nákupních cen očkovacích látek pro správný výpočet doplatků či u stomatologů stanovení cen laboratoře atp. Po přenesení této agendy do ambulantního systému bude lékař na EET velmi dobře připraven, a získá navíc kontrolu a přehled nad platbami od pacientů. V praxi je privátní účtování velmi podobné vykazování na zdravotní pojišťovny. Lékař postupně zaznamenává úkony vykázané pacientovi, vkládá zboží ze seznamu nebo ze skladu a systém na pozadí v případě doplatku pacienta sestavuje podklady pro příjmový doklad.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.