Přeskočit na obsah

Systém pro rehabilitaci na dálku

Vědci z 1. lékařské fakulty UK a Českého vysokého učení technického spolupracující v týmu Výzkumného centra Albertov vyvinuli systém, díky kterému budou moci pacienti rehabilitovat ve svém domácím prostředí, aniž by museli docházet do ambulance. Systém Telerehabilitace umožní zdravotníkům dohlížet na dodržování terapeutického plánu a v případě potřeby ho okamžitě změnit. Aktuálně se připravuje transfer technologie do praxe a její komercializace.


K výraznému útlumu ambulantní fyzioterapeutické péče došlo především během jarní koronavirové vlny. Zanedbání včasné rehabilitace přitom může podle MUDr. Yvony Angerové, Ph.D., přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, vést k vážným zdravotním následkům. „Kritická je situace zejména pro pacienty po čerstvých úrazech, operacích či cévních mozkových příhodách, kteří potřebují kontinuální rehabilitaci. Například po poškození mozku je pro obnovení ztracených funkcí nejdůležitější období prvních tří až šesti měsíců,“ zdůrazňuje MUDr. Angerová.

Potenciálně nebezpečnými komorbiditami mohou pacienti trpět z nedostatku pohybu, ale i z příliš vysoké fyzické aktivity. Proto je žádoucí u nemocných propuštěných do domácího prostředí provádět dohled nad správným dodržováním terapeutického plánu. To má nyní umožnit nově vyvinutý systém Telerehabilitace. Jeho základem jsou monitorovací a cvičební pomůcky – krokoměr, stabilometrická plošina a tablet s terapeutickými hrami. Naměřená data budou zaznamenávána a přenášena do zdravotnického zařízení, kde je může průběžně vyhodnocovat odpovědný terapeut. Díky tomu bude možné pacienta včas upozornit na nedodržování plánu, případně terapii dále přizpůsobovat, aniž by musel nemocný vkročit do ambulance.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené