Přeskočit na obsah

Tragická střelba ve FN Ostrava

Všichni zranění a zabití zřejmě byli pacienti. Také pachatel byl pacientem FN Ostrava.

Podle ministerstva zdravotnictví není už z povahy nemocnic reálné, aby do nich přicházející lidé procházeli bezpečnostními rámy. Zároveň ministerstvo podporuje zvyšování bezpečnosti jinými formami. „Zdravotnický personál FNO byl na podobné situace proškolen a jejich reakce byla velmi profesionální. Právě na ochranu tzv. měkkých cílů zřídilo MZ dotační program, z kterého bylo letos podpořeno 24 nemocnic částkou 32 mil. Kč. Zvážíme jeho rozšíření i na nemocnice menšího typu,“ napsalo tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví. Ostravská fakultní nemonice podle zprávy ministerstva letos čerpala 1,2milionu korun z dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů, „proběhl zde bezpečnostní audit, nemocnice vytvořila plán vzdělávání bezpečnostních a zdravotnických pracovníků a proškolila již více než 120 osob, zpracovala také brožuru pro zaměstnance a vydala desatero pro návštěvníky.“

Podezřelý 42letý muž se poté, co jej našla policie, střelil do hlavy a zemřel. Policie potvrdila, že muž střílel z krátké ruční zbraně.

Na místo zamířil z pracovní cesty v zahraničí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Okamžitě se vracím z pracovní cesty a jedu na místo. Jsem v kontaktu s ředitelem nemocnice a situaci na dálku sleduji. Na ministerstvu jsem svolal krizový štáb. Děkuji Policii a pracovníkům nemocnice za jejich práci na místě," uvedl ministr.

Soustrast pozůstalým vyjadřují politici a osobnosti veřejného života. Střelba v ostravské nemocnici je druhá nejtragičtější v historii Česka. V únoru 2015 zastřelil muž v restauraci v Uherském Brodě osm lidí a pak sebe.

 

Krizový štáb Ministerstva zdravotnictví projednal situaci ve Fakultní nemocnici Ostrava
Na základě pokynu ministra zdravotnictví zasedl v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici krizový štáb Ministerstva zdravotnictví složený z vedení ministerstva a zástupců oddělní krizové připravenosti, aby zanalyzoval aktuální situaci v místě události.
Vedení ministerstva je v úzkém kontaktu s vedením nemocnice, hejtmanem kraje a složkami Integrovaného záchranného systému. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přerušil pracovní cestu a míří do Ostravy, kam dorazí ve večerních hodinách.
„V tuto chvíli můžeme říci, že zdravotní péče je v kraji i v místě zajištěna a situace je stabilizovaná. Poskytování zdravotní péče ve fakultní nemocnici není s výjimkou polikliniky omezeno. Pokud by došlo k nárůstu nových pacientů od zdravotnické záchranné služby, je domluvena spolupráce s Městkou nemocnicí Ostrava a Vítkovickou nemocnicí,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.
Ministerstvo zdravotnictví je ve spojení také se složkami Integrovaného záchranného systému, které potvrdily, že jsou na místě speciální týmy hasičů a psychologů, které poskytují psychosociální podporu zdravotníkům, příbuzným zastřelených pacientů a pacientům, kteří byli přítomni.
„Zasahujícím týmům na místě jsme nabídli, že pokud by bylo potřeba navýšit kapacity, jsme připraveni jim pomoci se zajištěním dalších psychologů na místě. Rádi bychom také požádali místní ambulantní psychology, kdyby se na ně v příštích dnech obrátili občané zasažení touto tragédií, aby jim vyšli vstříc a přednostně je přijali,“ uvedl náměstek Filip Vrubel.
Ministerstvo zdravotnictví také v rámci zasedání krizového štábu zanalyzovalo situaci ve Fakultní nemocnici Ostrava z hlediska krizové připravenosti. Nemocnice v letošním roce čerpala 1 200 000 Kč z dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů, proběhl zde bezpečnostní audit, nemocnice vytvořila plán vzdělávání bezpečnostních a zdravotnických pracovníků a proškolila již více než 120 osob, zpracovala také brožuru pro zaměstnance a vydala desatero pro návštěvníky. Školení zaměstnanců v nemocnici bude dále pokračovat.
Ministerstvo zdravotnictví od roku 2018 systematicky pracuje na posílení bezpečnosti v českých nemocnicích. Pro tyto účely vypsalo dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví na období 2019-2021. Ministerstvo zdravotnictví v rámci tohoto dotačního programu rozdělilo v roce 2019 celkem 32 milionů korun. Celkem bylo podpořeno 24 nemocnic. V dalších dvou letech bude v rámci dotačního programu alokováno každý rok 32 miliónů korun, celkem tak bude v letech 2019-2021 rozděleno 96 miliónů korun.
Program je zaměřen zejména na provedení analýz ohrožení měkkých cílů, stanovení konkrétních opatření, zpracování bezpečnostních studií areálu nemocnice, nastavení systému ochrany měkkých cílů, proškolení bezpečnostního a zdravotnického personálu, identifikaci únikových cest apod. „Ministerstvo zdravotnictví nyní zanalyzuje možnosti, jak by bylo možné tento dotační program rozšířit na více nemocnic. Dnes je určen pro akutní lůžková zařízení nad 350 lůžek, rádi bychom tento limit snížili a rozšířili okruh nemocnic, které by mohly být podpořeny,“ zdůraznil náměstek Vrubel.
Nemocnice jsou z povahy věci zařízení velmi otevřená a není proto reálné, aby v nemocnici existovaly například bezpečnostní rámy na všech vstupních místech, kterých mohou být u nemocnice pavilonového typu i desítky. Eliminovat případné hrozby má na místě bezpečnostní služba či kamerový systém, dobře proškolený bezpečnostní i zdravotnický personál a dobře nastavené traumatologické plány. Ministerstvo zdravotnictví si uvědomuje, jak složité a zároveň nutné je zajistit bezpečnost personálu a pacientů v českých nemocnicích, je proto připraveno i v dalších letech přispívat na projekty, jejichž cílem bude zvýšení bezpečnosti a ochrany nemocnic, a podporovat provádění nácviků a pravidelných školení personálu na ochranu měkkých cílů. V této oblasti spolupracují nemocnice s Policií ČR a jejími krajskými týmy zaměřenými na ochranu měkkých cílů.
tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené