Přeskočit na obsah

Tři otázky pro prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc. Data a digitalizace v lékařské praxi

  • Jaká jsou největší omezení při implementaci využití dat v lékařské praxi a jakými způsoby by se měly tyto překážky překonávat?

Sdílení dat mezi zdravotnickými pracovišti je klíčové pro zvýšení kvality a efektivity zdravotnictví. Je třeba, aby všechny informační systémy, jak jednotlivých ordinací, tak nemocnic, umožňovaly snadné sdílení dat. Je chvályhodné, že tyto snahy vznikají nyní i v Evropě, kde formální stránka zdravotnické dokumentace je dnes velmi různá. Zbytečná vyšetření a nedokonalá návaznost péče jsou velkým problémem a jeho vyřešení sdílením dat může vést k velkým úsporám i zvýšení kvality péče. Práce s velkými kvanty dat pak umožní i zajímavé analýzy a inovace ve zdravotní péči.

  • Jaká je role České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně při podpoře využití dat v lékařské praxi a jaké jsou plány na další rozvoj v této oblasti?

ČLS má pracovní skupinu pro e‑health, ale k řadě dokumentů týkajících se této problematiky se vyjadřuje vždy někdo z výboru odborných společností znalý této problematiky. ČLS pochopitelně mrzí, jak amatérským způsobem je nejen u nás například připravován evropský zdravotní záznam, ale je příslib, že bude dán ještě k oponentuře odborným společnostem, tedy lidem z praxe.

  • Jaký je vztah mezi pacientem a lékařem v digitálním věku a jakým způsobem se digitalizace odráží na tomto vztahu?

Tento vztah je normální a řekl bych až klasický. Překvapuje mne, jak mnoho právníků se snaží vytvářet nějaké normy pro telemedicínu a parazituje přitom na zdravotnictví. Přitom se distanční kontakt málo liší od setkání v ordinaci. Ochrana dat je stejná jako třeba v bankovnictví a podobně přesná musí být i identifikace subjektů. Jinak není nic navíc a je to normální zdravotní péče. Opravdu lidský a kvalitní může být vztah lékař–pacient v telemedicíně jen tehdy, pokud lékař pacienta zná, a tak první kontakt by vždy měl být osobní. Pokusy „krást“ pacienty pomocí telemedicíny u nás existují a měly by být omezeny.

Celkově jsem ale přesvědčen, že telemedicína výrazně zvyšuje kvalitu péče o pacienty a měla by být stejně honorována jako kontakt v ordinaci.

K věci:

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP Prof. Svačina je členem hodnotitelského kolegia soutěže Czech DigiMed Award, která si klade za cíl podporovat inovace v oblasti digitálního zdraví a zdravotnictví. Uzávěrka přihlášky projektu pro rok 2023 je 15. 7. 2023.
Více na www.digimedaward.cz.

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

9. 6. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…