Přeskočit na obsah

Tři otázky pro prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc. Data a digitalizace v lékařské praxi

  • Jaká jsou největší omezení při implementaci využití dat v lékařské praxi a jakými způsoby by se měly tyto překážky překonávat?

Sdílení dat mezi zdravotnickými pracovišti je klíčové pro zvýšení kvality a efektivity zdravotnictví. Je třeba, aby všechny informační systémy, jak jednotlivých ordinací, tak nemocnic, umožňovaly snadné sdílení dat. Je chvályhodné, že tyto snahy vznikají nyní i v Evropě, kde formální stránka zdravotnické dokumentace je dnes velmi různá. Zbytečná vyšetření a nedokonalá návaznost péče jsou velkým problémem a jeho vyřešení sdílením dat může vést k velkým úsporám i zvýšení kvality péče. Práce s velkými kvanty dat pak umožní i zajímavé analýzy a inovace ve zdravotní péči.

  • Jaká je role České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně při podpoře využití dat v lékařské praxi a jaké jsou plány na další rozvoj v této oblasti?

ČLS má pracovní skupinu pro e‑health, ale k řadě dokumentů týkajících se této problematiky se vyjadřuje vždy někdo z výboru odborných společností znalý této problematiky. ČLS pochopitelně mrzí, jak amatérským způsobem je nejen u nás například připravován evropský zdravotní záznam, ale je příslib, že bude dán ještě k oponentuře odborným společnostem, tedy lidem z praxe.

  • Jaký je vztah mezi pacientem a lékařem v digitálním věku a jakým způsobem se digitalizace odráží na tomto vztahu?

Tento vztah je normální a řekl bych až klasický. Překvapuje mne, jak mnoho právníků se snaží vytvářet nějaké normy pro telemedicínu a parazituje přitom na zdravotnictví. Přitom se distanční kontakt málo liší od setkání v ordinaci. Ochrana dat je stejná jako třeba v bankovnictví a podobně přesná musí být i identifikace subjektů. Jinak není nic navíc a je to normální zdravotní péče. Opravdu lidský a kvalitní může být vztah lékař–pacient v telemedicíně jen tehdy, pokud lékař pacienta zná, a tak první kontakt by vždy měl být osobní. Pokusy „krást“ pacienty pomocí telemedicíny u nás existují a měly by být omezeny.

Celkově jsem ale přesvědčen, že telemedicína výrazně zvyšuje kvalitu péče o pacienty a měla by být stejně honorována jako kontakt v ordinaci.

K věci:

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP Prof. Svačina je členem hodnotitelského kolegia soutěže Czech DigiMed Award, která si klade za cíl podporovat inovace v oblasti digitálního zdraví a zdravotnictví. Uzávěrka přihlášky projektu pro rok 2023 je 15. 7. 2023.
Více na www.digimedaward.cz.

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…