Přeskočit na obsah

Triplet u relabující/refrakterní chronické lymfocytární leukémie

Podle výzkumu publikovaného v časopise Lancet Haematology nemusí přidání akalabrutinibu k léčbě obinutuzumabem a venetoklaxem přinést klinický benefit u pacientů s relabující nebo refrakterní chronickou lymfocytární leukémií. Pacienti podstoupili v průměru jednu předchozí terapii, nejčastěji kombinaci fludarabinu, cyklofosfamidu a rituximabu. Triplet podávaný po volitelné cytoredukční léčbě bendamustinem přinesl v nové studii fáze II 100% míru léčebné odpovědi. U 82 procent pacientů se jednalo o částečnou odpověď, ale 18 procent pacientů dosáhlo kompletní odpovědi nebo kompletní odpovědi s neúplnou obnovou kostní dřeně.

Míra nedetekovatelné minimální reziduální nemoci (uMRD) však nedosáhla předem stanovené prahové hodnoty aktivity. Míra uMRD byla 76 procent, což je nižší než 83% míra pozorovaná u obinutuzumabu a venetoklaxu v předchozí studii CLL2‑BAG2. Současná práce zahrnovala 45 pacientů s r/r CLL. Přestože nebyl splněn primární cíl, aktivita a míra uMRD jsou přinejmenším ve stejném rozmezí nebo možná vyšší než u jiných zavedených režimů.

Zdroj: Cramer P, Fürstenau M, Robrecht S, et al. Obinutuzumab, acalabrutinib, and venetoclax, after an optional debulking with bendamustine in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukaemia (CLL2‑BAAG): A multicentre, open‑label, phase 2 trial. Lancet Haematol. Published online August 18, 2022. doi:10.1016/S2352‑3026(22)00211‑3.

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…