Přeskočit na obsah

Triplet u relabující/refrakterní chronické lymfocytární leukémie

Podle výzkumu publikovaného v časopise Lancet Haematology nemusí přidání akalabrutinibu k léčbě obinutuzumabem a venetoklaxem přinést klinický benefit u pacientů s relabující nebo refrakterní chronickou lymfocytární leukémií. Pacienti podstoupili v průměru jednu předchozí terapii, nejčastěji kombinaci fludarabinu, cyklofosfamidu a rituximabu. Triplet podávaný po volitelné cytoredukční léčbě bendamustinem přinesl v nové studii fáze II 100% míru léčebné odpovědi. U 82 procent pacientů se jednalo o částečnou odpověď, ale 18 procent pacientů dosáhlo kompletní odpovědi nebo kompletní odpovědi s neúplnou obnovou kostní dřeně.

Míra nedetekovatelné minimální reziduální nemoci (uMRD) však nedosáhla předem stanovené prahové hodnoty aktivity. Míra uMRD byla 76 procent, což je nižší než 83% míra pozorovaná u obinutuzumabu a venetoklaxu v předchozí studii CLL2‑BAG2. Současná práce zahrnovala 45 pacientů s r/r CLL. Přestože nebyl splněn primární cíl, aktivita a míra uMRD jsou přinejmenším ve stejném rozmezí nebo možná vyšší než u jiných zavedených režimů.

Zdroj: Cramer P, Fürstenau M, Robrecht S, et al. Obinutuzumab, acalabrutinib, and venetoclax, after an optional debulking with bendamustine in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukaemia (CLL2‑BAAG): A multicentre, open‑label, phase 2 trial. Lancet Haematol. Published online August 18, 2022. doi:10.1016/S2352‑3026(22)00211‑3.

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…