Přeskočit na obsah

V 86 letech odešel prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

Dne 12. 7. 2021 nás po krátké těžké nemoci opustil náš kolega prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. (*13. 11. 1934). Prof. Eliška byl významným představitelem a doyenem pražské anatomické školy, kde v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy působil od roku 1958 až do posledních chvil. Celý svůj profesní život spojil se studiem srdce, zejména jeho převodního systému, a cévního systému, zejména lymfatického. Kromě teoretických otázek byl jeho výzkum propojen i s klinickou problematikou, například studiem lymfatické drenáže prsu. Profesor Eliška publikoval více než 60 převážně impaktovaných publikací a své celoživotní zkušenosti vložil do obsáhlé monografie oceněné Hlávkovou nadací – Lymfologie (Galén, 2018). Objem a komplexnost této monografie nemá ve světovém písemnictví obdoby. Kromě toho se prof. Eliška podílel i na přípravě učebních textů pro studenty.

Prof. Eliška však nebyl pouze anatomem. Působil dlouhá léta i jako chirurg a věnoval se i terapii lymfedému, kde pomohl řadě pacientek, které trápilo toto onemocnění po prodělaném karcinomu prsu. Rozsáhlá vědecká erudice prof. Elišky vedla k významnému mezinárodnímu uznání a prof. Eliška byl ve vedení nejenom české, ale světové Společnosti pro lymfologii.

Jeho zájem o umění a anatomii ho přivedl i ke studiu pohybového aparátu u profesionálních tanečníků a tyto poznatky včlenil i do své poslední publikace, kterou je aplikovaná anatomie pro maséry a fyzioterapeuty.

Prof. Eliška byl oblíbeným učitelem anatomie, jeho přednášky z anatomie srdce a lymfatického systému patřily k nezapomenutelným. Jeho oblibu nesnížil ani fakt, že vždy patřil k přísným a náročným examinátorům. Kromě České republiky předával v letech 1975–1977 své zkušenosti i studentům lékařství v Súdánu.

Pane profesore, čest Vaší památce. Budete nám chybět.

Rozloučení s prof. MUDr. Oldřichem Eliškou, DrSc., proběhlo v rodinném kruhu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Nejen ukolébavky

7. 12. 2021

Na svět ročně přichází asi 15 milionů předčasně narozených dětí. Různou, někdy dlouhou dobu žijí na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče.…

Krátce

7. 12. 2021

Co je nového u nealkoholické steatohepatitidy? Vzhledem k rostoucímu významu nealkoholického ztukovatění jater (NAFLD) a jeho zánětlivých projevů …

Dum spiro, spero…

7. 12. 2021

Jeden kongres, jedno sympozium, ale hned dvě témata – jednak CHOPN, jednak deprese. To, co je spojuje, jsou třeba smutná čísla ze statistik. Podle…