Přeskočit na obsah

Vakcína proti meningitidě chrání i proti Neisseria gonorrhoeae

Světová zdravotnická organizace (WHO) konstatuje, že přibývá kmenů Neisseria gonorrhoeae s rezistencí k antibiotikům první, druhé i třetí linie. Podle studie WHO založené na datech z let 2009 až 2014 ze 77 zemí hlásí 97 procent zúčastněných států výskyt kmenů N. gonorrhoeae odolných k ciprofloxacinu, 81 procent zaznamenalo kmeny rezistentní k azithromycinu a 66 procent detekovalo kmeny rezistentní k cefalosporinům. Ročně infikuje N. gonorrhoeae více než 100 milionů lidí. U 50 až 80 procent žen může infekce probíhat asymptomaticky. U mužů se vyskytuje infekce bez příznaků u jednoho až 40 procent případů. Pokud není nákaza včas odhalena, hrozí vážné komplikace.

V klinickém zkoušení jsou nová antibiotika, která by měla účinkovat i proti vysoce rezistentním kmenům. Velké naděje se vkládají např. do zoliflodacinu. Třetí fáze jeho klinických zkoušek je plánována na listopad 2018. Hledají se však i jiné cesty. Vývoj vakcín byl zatím neúspěšný. Do stadia klinických studií se dostaly jen čtyři, ale ani jedna se neosvědčila. Všechny testy vakcín proběhly před rokem 1990, od té doby byla této oblasti výzkumu věnována jen malá pozornost. Jak ale uvádí Kate Seibová z australské Griffith University v předním lékařském časopise Lancet, mohla by být právě vakcinace klíčem ke zvládnutí problému s rostoucím výskytem silně rezistentních kmenů N. gonorrhoeae. Nasvědčují tomu výsledky studie novozélandského týmu vedeného Helen Petousis‑Harrisovou z University of Auckland.

Lékaři sledovali retrospektivně riziko nákazy N. gonorrhoeae a Chlamydia trachomatis u pacientů venerologických klinik ve věku 15 až 30 let s ohledem na to, zda byli očkováni novozélandskou vakcínou proti N. meningitides typu B. Tato vakcína označovaná jako MeNZB byla vyvinuta ke zvládnutí epidemie meningitidy na Novém Zélandu a byla cílena proti antigenům vnějšího membránového měchýřku novozélandského B kmene N. meningitides. Mezi roky 2004 a 2008 jí bylo očkováno asi 80 procent populace mladší 20 let, což reprezentuje asi milion lidí. H. Petoussis‑Harrisová a její spolupracovníci prověřili celkem 14 730 pacientů s kapavkou, chlamydiózou či oběma infekcemi. Ukázalo se, že pacienti, kteří byli očkováni proti meningitidě vakcínou MeNZB, čelí významně nižšímu riziku nákazy kapavkou. To je dáno zjevně velkou podobností N. gonorrhoeae a N. menigitides.

Jak uvádí Kate Seibová v komentáři k novozélandské studii, je 31% ochrana před N. gonorrhoeae u pacientů očkovaných vakcínou MeNZB prvním případem, kdy nějaká vakcína skýtá průkaznou ochranu před nákazou N. gonorrhoeae. Vakcína MeNZB už není k dispozici, ale antigeny vnějšího membránového měchýřku jsou jednou ze složek vakcíny Bexsero, která je registrována i u nás a obsahuje navíc i některé rekombinantní proteiny odvozené od antigenů N. gonorrhoeae. Zda a nakolik chrání vakcína Bexsero před N. gonorrhoeae, není zatím jasné.

Jednatřicetiprocentní ochrana vakcínou se nezdá na první pohled dostatečná pro prevenci nákazy. Matematické epidemiologické modely ale dokazují, že v případě šíření kapavky mohou mít významný efekt i vakcíny s omezenou efektivitou a omezenou délkou účinnosti. Podmínkou je, aby byla proočkovanost populace vysoká a týkala se věkových kategorií, které mají nejvíce sexuálních partnerů. Za těchto podmínek může vakcína významně přispět ke snížení počtu pacientů bez symptomů, což přinese i snížení počtu nově nakažených a snížení případů pacientů se zdravotními následky po nediagnostikované infekci.

Výrobci vakcín studují imunitní odezvu na vakcínu MeNZB a snaží se tak získat podklady klíčové pro vývoj vakcíny cílené specificky proti N. gonorrhoeae. Autoři studie zároveň vyzývají k prověření vlivu vakcíny Bexsero na odolnost pacientů k N. gonorrhoeae.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…