Přeskočit na obsah

Vakcinace proti COVID-19: věřte, nevěřte

Za český kolorit jsme již přijali zcela protichůdná tvrzení (bohužel i opatření) vládních činitelů, kteří se pasovali na ochránce národa proti infekci SARS-CoV-2. Prohlášení se mění podle potřeby s frekvencí často i několikrát během šedesáti minut. Asi bych tomu úplně nevěřila, ale o zákazu vakcinace v ordinacích praktických lékařů mne informovalo několik kamarádů, kteří nemají důvod si vymýšlet. Spíše byli zdrceni, že jejich upřímná snaha ochránit své rodiče a prarodiče narazila na zeď vládních nařízení. Důvodem nebyla nedostupnost vakcíny v dané lokalitě, ale preference budovaných velkých vakcinačních center.

 

Praktičtí lékaři vydali v úterý 2. února prohlášení, v němž se ohrazují proti vyjádření premiéra Andreje Babiše, který prohlásil, že s očkováním proti covid-19 v ordinacích praktiků se zatím nepočítá. Prioritní skupiny se mají naočkovat v očkovacích centrech. Sdružení praktických lékařů (SPL) považuje rozhodnutí premiéra za naprostý nesmysl.

Očkovací centra zatím fungují v rámci nemocnic, jejichž kapacita není neomezená. Bez větších problémů zvládají očkovat své zaměstnance v řádu desítek (někde stovek) denně. Zřizují se velkokapacitní centra, která by měla převzít zodpovědnost za proočkovanost celé populace, v první řadě nejohroženější skupiny, tedy občanů na 80 let, z nichž má podstatná část více než jednu chorobu. Nad tímto úmyslem se pozastavuje MUDr. Petr Šonka předseda Sdružení praktických lékařů (SPL), který společně s doc. MUDr. Bohumilem Seifertem, předsedou Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a praktickým lékařem MUDr. Cyrilem Muchou na nedávné tiskové konferenci společně uvedli, že praktičtí lékaři jsou připraveni své pacienty očkovat.

 

Důvěra pacientů je klíčová, a to nejen u vakcinace

„Právě pro starší generaci, která je prioritní skupinou, je očkování v přátelském a známém prostředí jednodušší a bezpečnější. Praktický lékař je pro lidi nejpřístupnější, je v lokalitě, kde bydlí a má jejich důvěru. Tisíce našich především starších pacientů vysloveně žádá, aby se mohli naočkovat u nás. Je naprosto nelogické, abychom je posílali do očkovacích center, což je pro mnoho z nich nepřekonatelně obtížné,“ říká předseda SPL MUDr. Petr Šonka. Jak nedávno dokonce zaznělo od jednoho vládního představitele – pokud nechodíte, pak si nerezervujte termín vakcinace!

„Jsme připraveni naplno začít očkovat ve svých ordinacích v okamžiku, kdy dostaneme k dispozici vakcíny. Umíme naočkovat minimálně 50 000 osob denně, tedy 1 000 000 lidí měsíčně. V posledních týdnech jsme udělali maximum pro to, abychom nabídli pomocnou ruku u pacientů 80+ vakcínou Pfizer v našich ordinacích. Vedla nás k tomu snaha pomoci s urychleným očkováním našich seniorů.“ Podle MUDr. Šonky praktici už dokázali, že jsou schopni překonat skladovací, distribuční a logistické potíže spojené s vakcínou i za cenu nadstandardního nasazení. „Předvedli jsme, že to umíme. Tam, kde osvícené vedení krajů tento způsob očkování umožnilo, se ukázalo, že je tato cesta efektivní. Příkladem je Praha 7, kde jsme bleskově naočkovali přes 1 100 seniorů. Naopak v Moravskoslezském kraji na poslední chvíli zastavil kraj akci zorganizovanou v jediném víkendu. Při ní bylo během týdne 200 lékařů připraveno očkovat 5 800 pacientů pozvaných do ordinace. Po tomto incidentu se vedení krajů dohodlo a zastavilo již probíhající či připravené projekty očkování vakcínou Pfizer v ordinacích praktických lékařů – konkrétně v Ústeckém, Jihomoravském, Plzeňském kraji a v Praze.“

A jak to dnes vypadá, ani vakcína od společnosti AstraZeneca se do rukou praktických lékařů nedostane.

 

Vakcín je méně, než se očekávalo

Jakým pravým důvodem je omezení dodávek vakcín od společnosti Pfizer a nově také od AstraZeneca, o tom můžeme jen spekulovat. Právě vakcíny od AstraZeneca jsou optimální pro distribuci a aplikaci v ordinacích praktických lékařů. Jak to ale zatím podle prohlášení Andreje Babiše (v tuto chvíli: v úterý 2. února 2021 v 17:00) vypadá, vakcinace i touto vakcínou by se měla soustředit do velkokapacitních očkovacích center. Zatímco se polní nemocnice v Letňanech bourá, protože pro ni nelze zajistit kvalifikovaný personál, do velkokapacitních očkovacích center si pan premiér pravděpodobně plánuje „nabrnkat“ personál na kouzelné harfičce z pohádky Tři veteráni.

Na jedno očkovací místo je zapotřebí počítat se třemi zdravotníky:

  1. administrativní pracovník, který ověří identitu a rezervaci očkovaného a následně zanese výkon do systému (pro účely plátců a evidence MZ),
  2. lékař, který vyšetří aktuální zdravotní stav očkovaného, na podrobnou anamnézu a případné kontraindikace (i z dětství) v tomto případě není čas, a po vakcinaci bude sledovat 15–30 minut očkovaného kvůli případné alergické reakci a včasnému podání adrenalinu (resuscitaci),
  3. sestra, která naředí a aplikuje vakcínu.

 

Otázky kolem center

  • Existuje systém v rámci stále sporného e-health, který by propojovat evidenci praktických lékařů (poskytovatelů zdravotní péče), zdravotních pojišťoven (plátců), který by byl dostatečně flexibilní a přísně zabezpečený podle pravidel kybernetické bezpečnosti, aby umožnoval bezporuchové on-line vzdálené připojení (mobilního) vakcinačního centra, které má ambici naočkovat tisíce pacientů denně?
  • Jaké jsou náklady na pořízení a provoz nového velkého vakcinačního centra v porovnání s náklady na vakcinaci ve stávajících ordinacích praktických lékařů?
  • Kdo zaplatí provoz a platy zdravotníků prázdného vakcinačního centra při zpoždění dodávek vakcín?
  • Kde se vezme kvalifikovaný personál? Je tristní si připustit myšlenku, že 85letý senior pojede ze své vesnice desítky kilometrů do vakcinačního centra a praktický lékař po svých ordinačních hodinách (po tom co vyřídí administrativu) přispěchá vakcinovat neznámé pacienty.
  • Kde vezmou zdravotníci jistotu, že znají skutečný stav vakcinovaného? Panika, kterou vláda vyvolala mezi seniory a jejich rodinami je neuvěřitelná. Je velmi pravděpodobné, že klienti raději zamlčí některé skutečnosti jen proto, aby mohli být očkováni. Všechny důsledky svých chorob a vliv na vakcinaci si mnozí ani nemusejí uvědomit. Jako pediatr jsem naočkovala stovky, spíše tisíce dětí. Kdyby přišlo do mé ordinace neznámé dítě, pak bych bez detailní znalosti jeho anamnézy vakcinaci nejspíše odmítla.
  • Komu prospěje existence vakcinačních center (kromě těch již stávajících ve zdravotnických zařízeních)?

 

Věřme, že se problémy s dodávkami vakcín do ČR brzo vyřeší. Záměrně nechávám stranou otázku srovnání účinnosti a bezpečnosti všech (potenciálně) dostupných očkovacích látek, protože odpověď na tuto otázku dají budoucí měsíce až roky. Přejme si, ať už se můžeme radovat z „obyčejného“ života s vědomím, že SARS-CoV-2 nezmizí (ani s vakcinací), ale naučíme se s ním žít jako s desetitisíci dalších virů.

Zdroj: MT

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.